Sindikat srpske policije uputio je 08.08.2012.godine predlog Kabinetu ministra kako bi se sačinilo Uputstvo o postupanju prema zaposlenima u situacijama ekstremno niskih i visokih temperatura.…