Правилници

Share Button
 1. Кодекс полицијске етике
 2. Кодекс понашања државних службеника
 3. Правилник о условима и начину употребе средстава принуде
 4. Правилник о начину обављања полицијских послова
 5. Правилник о полицијским овлашћењима
 6. Правилник о униформама и ознакама
 7. Правилник о поступку решавања притужби
 8. Правилник о обезбеђивању самачког смештаја припадницима Министарства унутрашњих послова
 9. Правилник о специфичној здравственој заштити запослених у Министарству унутрашњих послова
 10. Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова
 11. Правилник о начину обезбеђивања здравствене заштите и о мерилима и начину утврђивања психофизичке способности потребне за обављање послова одређених радних места полицијских службеника
 12. Правилник о ближем начину, трошковима и критеријумима за процену радне способности и могућности запослења или одржања запослења особа са инвалидитетом
 13. Правилник о правилима понашања послодаваца и запослених у вези са превенцијом и заштитом од злостављања на раду


Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!