Списак Синдикалних групa Синдиката српске полиције

 1. АЛИБУНАР
  Горан Илић тел: 064/800-56-39
  Е-адреса: alibunar@ssp.org.rs
 2. АПАТИН
  Александар Мраовић тел: 064/871-68-56
  Е-адреса: apatin@ssp.org.rs
 3. АРАНЂЕЛОВАЦ
  Марко Москић тел: 064/800-55-26
  Е-адреса: arandjelovac@ssp.org.rs
 4. АРИЉЕ
  Марко Марковић тел: 064/800-55-04
  Е-адреса: arilje@ssp.org.rs
 5. БАБУШНИЦА
  Марко Анђелковић тел: 064/871-66-89
  Е-адреса
 6. БАЈИНА БАШТА
  Милија Мијатовић тел: 064/800-55-98
  Е-адреса
 7. БАРАЈЕВО
  Јован Пантић тел: 064/135-82-75                           
  Е-адреса:  barajevo@ssp.org.rs
 8. БАТОЧИНА
  Ранко Ристић тел: 064/800-56-62
  Е-адреса: batocina@ssp.org.rs
 9. БАЧКА ПАЛАНКА
  Миленко Селаковић тел: 064/800-55-16
  Е-адреса:  backapalanka@ssp.org.rs
 10. БАЧКА ТОПОЛА
  Горан Маријановић тел: 064/800-58-81
  Е-адреса:  backatopola@ssp.org.rs
 11. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
  Мирко Шкрбић тел: 064/
  Е-адреса:  backipetrovac@ssp.org.rs
 12. БЕЛА ПАЛАНКА
  Часлав Ђорђевић тел: 064/871-68-03 
  Е-адреса:belapalanka@ssp.org.rs
 13. БЕОГРАД
  Др Милија Љубисављевић тел: 064/871-68-75
  Е-адреса: beograd@ssp.org.rs
 14. БЕЧЕJ
  Весна Петковић тел: 060/537-23-60
  Е-адреса: becej@ssp.org.rs
 15. БОГАТИЋ
  Синиша Јосиповић, 
  тел: 064/800-58-07
  Е-адреса: bogatic@ssp.org.rs
 16. БОЉЕВАЦ
  Часлав Усковић тел: 064/871-67-77
  Е-адреса: boljevac@ssp.org.rs
 17. БОР
  Драган Крстић тел: 064/
  Е-адреса: bor@ssp.org.rs
 18. БОСИЛЕГРАД
  Аца Стаменков, тел: 064/871-68-20
  Е-адреса: bosilegrad@ssp.org.rs
 19. БРУС
  Срђан Томић, тел: 064/800-58-44
  Е-адреса: brus@ssp.org.rs
 20. БУЈАНОВАЦ
  Драган Павловић, 
  тел: 064/871-68-43
  Е-адреса: bujanovac@ssp.org.rs
 21. ВАЉЕВО
  Жељко Митровић 
  тел: 064/800-55-21
  Е-адреса: valjevo@ssp.org.rs
 22. ВАРВАРИН
  Дејан Стојановић тел: 064/871-66-62
 23. ВЕЛИКА ПЛАНА
  Дејан Вујичић
   тел: 064/800-54-21
  Е-адреса: velikaplana@ssp.org.rs
 24. ВЛАДИЧИН ХАН
  Mихајло Стаменковић тел: 064/871-73-58 
  Е-адреса: vladicinhan@ssp.org.rs
 25. ВЛАСОТИНЦЕ
  Оливер Савић тел: 064/800-58-42
  Е-адреса: vlasotince@ssp.org.rs
 26. ВОЖДОВАЦ

  Е-адреса: vozdovac@ssp.org.rs
 27. ВРАЧАР
  Драган Савић
   тел: 064/800-58-77
  Е-адреса: vracar@ssp.org.rs
 28. ВРАЊЕ
  Дејан Јањић тел: 062/536-660
  Е-адреса: vranje@ssp.org.rs
 29. ВРБАС
  Петар Бубало
  Е-адреса: vrbas@ssp.org.rs
 30. ВРЊАЧКА БАЊА
  Марко Виријевић тел: 064/800-58-28
  Е-адреса: vrnjackabanja@ssp.org.rs
 31. ВРШАЦ
  Далибор Комазец  
  тел: 064/800-54-42 
  Е-адреса: vrsac@ssp.org.rs
 32. ГРАНИЦА КИКИНДА
  Игор Ђукић 
  тел: 064/800-58-53
  Е-адреса: granicakikinda@ssp.org.rs
 33. ГРОЦКА
  Жарко Милошевић 
  тел: 064/800-57-43
  Е-адреса: grocka@ssp.org.rs
 34. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  Родољуб Радосављевић тел:065/816-66-66
  Е-адреса: gmilanovac@ssp.org.rs
 35. ДЕТЕЛИНАРА
  реизбор у току
  Е-адреса:
 36. ДОЉЕВАЦ
  Предраг Илић тел: 064/871-68-33
  Е-адреса: doljevac@ssp.org.rs
 37. ДСИЈ92
  Дарко Миловановић
   тел: 064/800-58-90
  Е-адреса: dsij92@ssp.org.rs
 38. ЖАБАРИ
  Владимир Вељковић
   тел: 064/871-68-79
  Е-адреса: zabari@ssp.org.rs
 39. ЖАБАЉ
  Сандри Вучић
   тел: 069/355-94-00
  Е-адреса: zabalj@ssp.org.rs
 40. ЖИТИШТЕ
  Радован Чанковић тел: 064/800-58-75
  Е-адреса: zitiste@ssp.org.rs
 41. ЖИТOРАЂА
  Милош Илић тел:
  Е-адреса:
 42. ЗАЈЕЧАР
  Митић Дејан
  тел: 064/
  Е-адреса: zajecar@ssp.org.rs
 43. ЗВЕЗДАРА
  Жељко Величковић 
  тел: 064/800-55-25
  Е-адреса: zvezdara@ssp.org.rs
 44. ЗЕМУН
  Милан Загорац
   тел: 064/800-55-72
  Е-адреса: zemun@ssp.org.rs
 45. ИВАЊИЦА
  Дарко Оцокољић 
  тел: 064/871-67-47
  Е-адреса: ivanjica@ssp.org.rs
 46. ИЈ НОВИ САД
  Слободан Протић тел: 065/575-63-67
  Е-адреса: ijnovisad@ssp.org.rs
 47. ИНЂИЈА
  Александар Пејић
    тел: 064/800-55-89
  Е-адреса: indjija@ssp.org.rs
 48. ЈАГОДИНА
  Светлана Ђоровић 
  тел: 064/800-57-38
  Е-адреса: jagodina@ssp.org.rs
 49. ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
  Горан Богдановић 
  тел: 064/871-65-25
  Е-адреса: jzz@ssp.org.rs
 50. КИКИНДА
  Предраг Величков 
  тел: 064/871-67-99
  Е-адреса: kikinda@ssp.org.rs
 51. КиМ
  Бобан Митковић 
  тел: 064/800-58-95
  Е-адреса: kim@ssp.org.rs
 52. КЛАДОВО
  Дејан Лукић 
  тел: 064/800-58-22
  Е-адреса: kladovo@ssp.org.rs
 53. КНИЋ
  Жарко Виденовић тел: 064/871-68-35
  Е-адреса: knic@ssp.org.rs
 54. КЊАЖЕВАЦ
  Дејан Севдалиновић 
  тел: 064/800-57-48
  Е-адреса: knjazevac@ssp.og.rs
 55. КОВАЧИЦА
  Никола Бектеши 
  тел: 064/800-57-42
  Е-адреса: kovacica@ssp.org.rs
 56. КОВИН
  Драгољуб Чакмак 
  тел: 064/800-57-41
  Е-адреса: kovin@ssp.org.rs
 57. КОСЈЕРИЋ
  Љубиша Машојевић
   тел: 064/800-55-28
  Е-адреса: kosjeric@ssp.org.rs
 58. КРАГУЈЕВАЦ
  Славиша Бојковић
   тел: 064/800-58-17
  Е-адреса: kragujevac@ssp.org.rs
 59. ПИ КРАГУЈЕВАЦ
  Ненад Миливојевић тел: 064/
 60. КРАЉЕВО
  Мирослав Јаћовић
  тел: 064/800-57-99
  Е-адреса: kraljevo@ssp.org.rs
 61. КРУШЕВАЦ
  Исток Бекрић тел: 064/
  Е-адреса: krusevac@ssp.org.rs
 62. КУЛА
  реизбор у току тел: 064/
  Е-адреса: kula@ssp.org.rs
 63. КУЧЕВО
  Бобан Курић 
  тел: 064/871-65-77
  Е-адреса: kucevo@ssp.org.rs
 64. ЛАЗАРЕВАЦ
  Миодраг Секулић 
  тел:069/255-35-33
  Е-адреса: lazarevac@ssp.org.rs
 65. ЛЕСКОВАЦ
  Владимир Илић тел: 064/800-57-45
  Е-адреса: leskovac@ssp.org.rs
 66. ЛОЗНИЦА
  Горан Николић тел: 064/892-70-56
  Е-адреса: loznica@ssp.org.rs
 67. ЛУЧАНИ
  Реизбор у току
  тел:
  Е-адреса: lucani@ssp.org.rs
 68. ЉУБОВИЈА
  Драган (М.) Ристановић 
  тел: 064/800-55-08
  Е-адреса: ljubovija@ssp.org.rs
 69. МАЈДАНПЕК
  Игор Петровић тел: 064/800-58-74
  Е-адреса:  majdanpek@ssp.org.rs
 70. МАЛИ ЗВОРНИК
  Слободан Чугуровић тел: 064/800-58-94
  Е-адреса:  malizvornik@ssp.org.rs
 71. МАЛО ЦРНИЋЕ
  Милорад Лекић тел: 064/871-67-96
  Е-адреса: malocrnice@ssp.org.rs
 72. МЕДВЕЂА
  Данило Додеровић
   тел: 064/800-57-52
  Е-адреса: medvedja@ssp.org.rs
 73. МИТРОВО ПОЉЕ
  Дејан Чолић тел: 064/871-67-56
  Е-адреса: mitrovopolje@ssp.org.rs
 74. МЛАДЕНОВАЦ
  Димитрије Милутиновић
   тел: 064/
  Е-адреса: mladenovac@ssp.org.rs
 75. НАРЦИС
  Светлана Лекић 
  тел: 064/800-55-29
  Е-адреса:
 76. НЕГОТИН
  Мирослав Стојимировић 
  тел: 064/800-56-63
  Е-адреса: negotin@ssp.org.rs
 77. НИШ
  Горан Стефановић 
  тел: 064/871-66-08
  Е-адреса: nis@ssp.org.rs
 78. НОВА ВАРОШ
  Борко Новковић 
  тел: 064/800-55-78
  Е-адреса: novavaros@ssp.org.rs
 79. НОВА ЦРЊА
  Милош Кушић 
  тел: 064/ 800-57-44
  Е-адреса: novacrnja@ssp.org.rs
 80. НОВИ БЕОГРАД
  Горан Грујичић
   тел: 064/871-65-82
  Е-адреса: novibeograd@ssp.org.rs
 81. НОВИ КНЕЖЕВАЦ
  Саша Гужвић
  тел: 064/871-65-35
  Е-адреса: noviknezevac@ssp.org.rs
 82. НОВИ ПАЗАР    
  реизбор у току
  Е-адреса: novipazar@ssp.org.rs
 83. НОВИ САД
  Дарко Ешан
  тел: 064/800-55-97
  Е-адреса: novisad@ssp.org.rs
 84. ОБРЕНОВАЦ
  Дарко Јовановић, тел. 064/800-57-98
  Е-адреса: obrenovac@ssp.org.rs
 85. ОЖ БЕОГРАД
  Владимир Микић
  , тел. 064/
  Е-адреса: zandarmerijabg@ssp.org.rs
 86. ОЖ КРАЉЕВО
  Жељко Исаиловић
   тел: 064/800-55-18
  Е-адреса: zandarmerijakv@ssp.org.rs
 87. ОЖ Ниш
  Небојша Поповић тел: 064/800-56-79
  Е-адреса: zandarmerijani@ssp.org.rs
 88. ОЖ НОВИ САД
  реизбор у току
  Е-адреса: zandarmerijans@ssp.org.rs
 89. OKП КРАЉЕВО
  Никола Салевић тел: 066/889-45-59
  Е-адреса: okpkraljevo@ssp.org.rs
 90. ОКП НОВИ САД
  реизбор у току

  Е-адреса: okpnovisad@ssp.org.rs
 91. ОПОВО
  Бранислав Вајић 
  тел: 064/800-58-15
  Е-адреса: opovo@ssp.org.rs
 92. ОЏАЦИ
  Нинослав Стошић, тел: 064/871-68-46
  Е-адреса: odzaci@ssp.org.rs
 93. ПАЛИЛУЛА
  Ненад Падори
  тел: 064//871-67-25
  Е-адреса:  palilula@ssp.org.rs
 94. ПАНЧЕВО
  Наташа Васић 
  тел: 064/800-58-78
  Е-адреса: pancevo@ssp.org.rs
 95. ПАРАЋИН
  Небојша Марковић  тел: 064/800-54-26
  Е-адреса: paracin@ssp.org.rs
 96. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  реизбор у току

  Е-адреса: petrovacnamlavi@ssp.org.rs
 97. ПЕЋИНЦИ
  Драгана Милутиновић тел:064/800-56-65
  Е-адреса: pecinci@ssp.org.rs
 98. ПИБЖ НИШ
  Мирослав Илић
  тел: 064/871-73-75
  Е-адреса:pibznis@ssp.org.rs
 99. ПОЛИЦИЈСКА БРИГАДА
  реизбор у току тел:
  Е-адреса: p.brigada@ssp.org.rs
 100. ПОЖАРЕВАЦ
  Дејан Ивановић 
  тел: 064/871-68-74
  Е-адреса: pozarevac@ssp.org.rs
 101. ПОЖЕГА
  Саша Неагић тел: 061/605-05-06
  Е-адреса
 102. ПРИБОЈ
  Владимир Симић 
  тел: 064/871-66-98
  Е-адреса: priboj@ssp.org.rs
 103. ПРИЈЕПОЉЕ
  Александар Ћубић
  тел: 064/
  Е-адреса: prijepolje@ssp.org.rs
 104. ПРОКУПЉЕ
  Ненад Стоиљковић
   тел: 064/871-67-46
  Е-адреса: prokuplje@ssp.org.rs
 105. ПРЕШЕВО
  реизбор у току 
  тел:
  Е-адреса: presevo@ssp.org.rs
 106. ПРИШТИНА
  Синиша Милановић тел: 064/
  е-адреса:
 107. РАЖАЊ
  Зоран Николић тел: 064/871-68-07
  Е-адреса: razanj@ssp.org.rs
 108. РАКОВИЦА
  Блажо Лучић 
  тел: 064/800-58-96
  Е-адреса: rakovica@ssp.org.rs
 109. РАЧА
  Дејан Лекић
  тел: 064/800-57-47
  Е-адреса: raca@ssp.org.rs
 110. РАШКА
  Ивица Кошанин 
  тел: 064/800-58-23
  Е-адреса: raska@ssp.org.rs
 111. РЦ ПРЕШЕВО
  Небојша Симијоновић 
  тел: 064/871-68-19
  Е-адреса: rcpresevo@ssp.org.rs
 112. РИБНИЦА
  Ђорђе Петровић тел: 064/871-65-04
  Е-адреса: ribnica@ssp.org.rs
 113. РУМА
  Милорад Стефановић тел: 064/871-68-76
  Е-адреса: ruma@ssp.org.rs
 114. САВСКИ ВЕНАЦ
  Срђан Илић тел. 064/871-67-11
  Е-адреса: savskivenac@ssp.org.rs
 115. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА БЕОГРАД
  Дарко Вижлина тел: 064/800-58-79
  Е-адреса: saobracajnabg@ssp.org.rs
 116. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НОВИ САД
  реизбор у току тел: 064/
  Е-адреса:
 117. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ
  Саша Илић тел: 064/871-66-92
  Е-адреса: saobracajnakg@ssp.org.rs
 118. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ЧАЧАК
  Мирко Шапоњић тел: 064/
 119. СВС НИШ
  Милан Стаменковић
   тел: 064/871-65-26
  Е-адреса: svsnis@ssp.org.rs
 120. СВС УЖИЦЕ
  Ненад Рајић 
  тел: 064/800-54-99
  Е-адреса: svsuzice@ssp.org.rs
 121. СВС ЧАЧАК
  Зоран Плазинић тел: 064/800-58-37
  Е-адреса:svscacak@ssp.org.rs
 122. СГП АЕРОДГОМ БЕОГРАД
  Зоран Сладојевић тел 064/
  Е-адреса:sgpaerodrom@ssp.org.rs
 123. СГП АЕРОДРОМ НИШ
  Игор Станковић тел 064/871-68-04
 124. СГП БОСИЛЕГРАД
  Саша Човић 064/800-56-72
  Е-адреса: sgpbosilegrad@ssp.org.rs
 125. СГП МОРАВА
  Бојана Ђорђевић 
  тел: 064/871-68-52
  Е-адреса: sgpmorava@ssp.org.rs
 126. СГП Нови Сад
  Стојић Борислав тел: 060/414-74-90
  Е-адреса: sgpnovisad@ssp.org.rs
 127. СГП Димитровград
  Братислав Минчић тел: 064/871-68-05
  Е-адреса: sgpdimitrovgrad@ssp.org.rs
 128. СИВ II
  Милија Љубисављевић
  тел:064/871-68-75
  Е-адреса: siv2@ssp.org.rs
 129. СЈЕНИЦА
  Драган Васојевић
   тел: 064/871-68-73
  Е-адреса: sjenica@ssp.org.rs
 130. СМЕДЕРЕВО
  Дарко Војиновић тел: 064/871-65-46
  Е-адреса: smederevo@ssp.org.rs
 131. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
  Радица Љушић
   тел: 064/871-66-11
  Е-адреса: smedpalanka@ssp.org.rs
 132. СОМБОР
  Бобан Ђорђић 
  тел: 064/800-57-33
  Е-адреса: sombor@ssp.org.rs
 133. СОКО БАЊА
  реизбор у току тел: 064/
  Е-адреса: sokobanja@ssp.org.rs
 134. СРБОБРАН
  Милосав Перовић тел: 064/800-55-49 
  Е-адреса: srbobran@ssp.org.rs
 135. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Рајко Папић тел: 064/892-5711
  Е-адреса: smitrovica@ssp.org.rs
 136. СТАРА ПАЗОВА
  Горан Бако тел: 064/871-67-09
  Е-адреса: starapazova@ssp.org.rs
 137. СТАРИ ГРАД
  реизбор у току тел: 
  Е-адреса: starigrad@ssp.org.rs
 138. СТРЕЗИМИРОВЦИ
  Далибор Гавриловић тел: 064/800-58-38
  Е-адреса: strezimirovci@ssp.org.rs
 139. СУБОТИЦА
  Рајко Средојевић 
  тел: 064/800-57-34
  Е-адреса: subotica@ssp.org.rs
 140. СУРДУЛИЦА
  Марин Ивковић тел: 064/871-67-78
  Е-адреса: surdulica@ssp.org.rs
 141. СУРЧИН
  Александар Стијаковић тел: 064/800-57-82
  Е-адреса: surcin@ssp.org.rs
 142. ТОПОЛА
  Југослав Стевановић
  тел: 064/871-68-36
  Е-адреса: topola@ssp.org.rs
 143. ТРСТЕНИК
  Александар Илић
  тел: 064/
  Е-адреса: trstenik@ssp.org.rs
 144. ТРГОВИШТЕ
  Александар Ташић тел:069/672-181
  Е-адреса: trgoviste@ssp.org.rs
 145. ТУТИН
  Саша Савић 
  тел: 064/892-46-80
  Е-адреса: tutin@ssp.org.rs
 146. ЋУПРИЈА
  Синиша Јовановић тел: 064/800-54-43
  Е-адреса: cuprija@ssp.org.rs
 147. УБ
  Иван Илић 
  тел: 064/871-67-76
  Е-адреса: ub@ssp.org.rs
 148. УПЛ НОВИ САД
  Дражана Стојисављевић тел: 064/800-55-84
  Е-адреса: uplnovisad@ssp.org.rs
 149. УПЛ КРАЉЕВО
  Бојан Мутавџић
 150. УЖИЦЕ
  Реизбор у току тел: 064/
  Е-адреса: uzice@ssp.org.rs
 151. УЗО
  Мирко Јовнаш тел: 064/800-56-46
  Е-адреса: uzo@ssp.org.rs
 152. ЧАЧАК
  Никола Спасојевић
   тел: 064/800-57-50
  Е-адреса: cacak@ssp.org.rs
 153. ЧАЈЕТИНА
  Драган Нинчић тел: 064/800-54-24
  Е-адреса
 154. ЧУКАРИЦА
  Никола Павловић тел: 064/871-73-52
  Е-адреса: cukarica@ssp.org.rs
 155. ШАБАЦ
  Зоран Величковић тел: 064/889-48-36
  Е-адреса: sabac@ssp.org.rs
 156. ШИД ПС
  реизбор у току тел: 064/
  Е-адреса: sidps@ssp.org.rs
 157. ШИД
  Радислав Мијатовић 
  тел: 064/800-56-19
  Е-адреса: sid@ssp.org.rs