„Nalaže se svim policijskim službenicima da prilikom preduzimanja bilo kakve službene radnje: podnošenje prijava, prikupljanje obaveštenja, provere identiteta lica, kontrole saobraćaja, PD pregleda i slično, sačine PIL obrazac, Izveštaj o primenjenom ovlašćenju zaustavljanje i pregledanje lica, predmeta i saobraćajnih sredstva, kao i da se lica provere kroz SVE evidencije u DS“. Ovo je samo jedna od nizu izvoda iz naredbi, dostavljeni Sindikatu srpske policije, uz propratno veliko razočarenje i negodovanje policijskih službenika.

Nevezano da li je ova depeša potekla iz Uprave policije, Direkcije policije ili drugih organizacionih jedinica MUP-a, jedno je sigurno – njen inicijator i potpisnik, svesno ili nesvesno, dovešće u pitanje bezbednost građana i imovine, jer će narušiti kontinuitet u radu na terenu kod policijskih službenika,primoravajući ih da  veći deo radnog vremena provode u kancelarijama, kucajući razne vrste izveštaja. Ne znajući koliko je vremena potrebno za sačinjavanje pismena, proveru i unos podataka i ne mareći za posledice po budžet MUP-a,  potpisnik je očigledno imao nameru da „pokrije“ razne vrste pritužbi od strane građana na rad policijskih službenika.

Izvršiti proveru identiteta za jedno lice, sačiniti PIL obrazac, zatim Izvešetaj o primenjenom ovlašćenju – zaustavljanje i pregled lica, predmeta i saobraćajnog sredstva, uneti u elektronskoj formi, nije težak posao, ali je dugotrajan. Vreme potrebno za sačinjavanje ovih pismena i unos, samo za jedno lice, u proseku je nešto više od 15 minuta. Ako policijski službenik za jednu smenu koja traje 8 časova, primeni ovu radnju prema 8 lica (ponovo napominjemo, ovo je nešto najosnovnije, ne računamo ostale), biće potrebno 120 minuta. Odvojiti dva sata u smeni za pismena. Dva sata van terena, u kancelariji. Dva sata mogućeg prekovremenog rada…

Na ovo nije mislio potpisnik depeše. Otežavajući posao policijskom službeniku, povlačeći ga sa terena, nametajući obavezu da prilikom svake radnje, obavezno primenjuje pojedina ovlašćenja i sačinjava ova pismena, pritom, ne mareći za njegovu procenu kada da to učini, direktno će uticati na smanjenje operativnog rada na terenu. A upravo je operativni rad jedna od najvažnijih radnji u policijskom poslu, na kojem se uvek insistira i on je osnova za neka buduća postupanja. Takođe, sav dugogodišnji trud oko realizacije projekta „Saradnja policije u lokalnoj zajednici“, pašće u vodu. Preventivni rad na terenu se marginalizuje. Nisu pošteđeni ni rukovodioci,koji dolaze u nezavidni položaj, jer imaju problem sa pokrivanjem terena, ali i sa prekovremenim časovima, a sve usled postupanja po novim uputstvima.

Jedino pozitivno u ovome biće statitistika. Mnogobrojna pismena, prividno i površno će dovesti do procentualno povećanje rezultata rada, ali samo na papiru. Mašući statistikom, ona će nekom verovatno doneti i unapređenje, ali,  ne stvarne pozitivne efekte. Neminovno je da će iz ovih razloga, ova naredba, itekako, uticati na bezbednost građana i imovine. Isto tako, reflektovaće se negativno na budžet MUP-a.

Prostom matematikom, uzećemo gornji primer, da je za smenu od 8 časova potrebno oko 2 sata za sačinjavanje osnovnih pismena. Stavićemo na stranu nedostatak računara i štampača, čekanje redova i sl. Policijski službenik će  po defaultu,  u najboljem slučaju, pre kraja smene započeti sa njihovim pisanjem i biće primoran da to završi nakon isteka radnog vremena. Okolnosti će stvoriti potrebu za prekovremenim radom, izdavanjem još jednog pismena od strane nadređenog, ali i novi trošak po budžet MUP-a.

U ovom slučaju, neće nastati samo troškovi za isplatu nastalog prekovremenog rada, već će se i nadovezati na potrebu nabavke dodatnih sredstava za rad: papira, dopunu tonera i sl. A paradoks svemu ovome, predstavlja da i dan danas stalno manjkaju ova sredstva u radu.

Sindikat srpske policije podržava napore MUP-a da na ovaj način uredi postupanja i zaštiti policijske službenike, ali smatramo da će biti svrsishodnije to uraditi izmenom zakonskih odredbi, ali i promenom određenih obrazaca. Nemojte na ovakve načine povlačiti ionako mali broj policajaca sa terena i zatrpavati ih papirologijom. Jer, najveću korist od toga imaće samo kriminalci.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.