Na ovoj strani možete preuzeti sve važeće propise i zakone.

 

Ustav Republike Srbije

 

Zakon o radu

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu

Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu

* Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu

Zakon o mirnom rešavanju radnih sporova

* Pravilnik o postupku mirnog rešavanja radnog spora

 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti

Zakon o zabrani diskriminacije

Zakon o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja

Zakon o zaštiti uzbunjivača

 

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

Zakon o javnim nabavkama

 

Zakon o policiji

 

Zakon o štrajku

Zakon o javnom redu i miru

Zakon o javnom okupljanju


Posebni kolektivni ugovori

Poseban kolektivni ugovor za policijske službenike 

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike

Poseban kolektivni ugovor za državne organe

Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

 


Uredbe

Uredba o specijalnoj i posebnim jedinicama policije

Uredba o karijernom razvoju policijskih službenika

Uredba o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije

Uredba o načelima za unutrašnje uređenje Ministarstva unutrašnjih poslova

Uredba o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Uredba o uniformi, oznakama i opremi policijskih službenika

Uredba o načinu sprovođenja disciplinskog postupka u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Uredba o ocenjivanju policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

Uredba o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika

Uredba o visini naknade za usluge koje pruža MUP


Pravilnici
 1. Kodeks policijske etike
 2. Kodeks ponašanja državnih službenika
 3. Pravilnik o načinu ponašanja i izgledu policijskih službenika i ostalih zaposlenih
 4. Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude
 5. Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova
 6. Pravilnik o policijskim ovlašćenjima
 7. Pravilnik o uniformama i oznakama
 8. Pravilnik o postupku rešavanja pritužbi
 9. Pravilnik o obezbeđivanju samačkog smeštaja pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova
 10. Pravilnik o specifičnoj zdravstvenoj zaštiti zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 11. Pravilnik o stručnom osposobljavanju i usavršavanju u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 12. Pravilnik o načinu obezbeđivanja zdravstvene zaštite i o merilima i načinu utvrđivanja psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova određenih radnih mesta policijskih službenika
 13. Pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom
 14. Pravilnik o pravilima ponašanja poslodavaca i zaposlenih u vezi sa prevencijom i zaštitom od zlostavljanja na radu

Ugovori povelje i sporazumi
 1. Socijalna povelja sindikalnih organizacija u MUP – SSP nije potpisnik ove povelje!
 2. Sporazum o saradnji i socijalnom dijalogu između SSP i MUP – raskinut!
 3. Sporazum o saradnji i socijalnom dijalogu – depeša

Uputstva
 1. Uputstvo o uslugama ishrane i smeštaja u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 2. Uputstvo o kategorizaciji i sporazumnom rešavanju odštetnih zahteva porodica
 3. Uputstvo u postupanju prema dovedenim i zadržanim licima
 4. Uputstvo o načinu obavljanja poslova odbrane od grada i organizaciji i načinu rada radarskih centara u MUP