Beograd, 11.06.2018 – U Palati Srbija održan je šesti ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavao pomoćnik direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Darko Ocokoljić, članovi GO SSP Srđan Trajković i Zoran Stojčić i predsednik SG SVS Niš Milan Stamenković.

Razgovaralo se o sledećim temama:

  1. Nadogradnja aplikacije „SZPLIV“ – Imajući u obzir da na prelazima cirkuliše sve veći broj lica i vozila, što je potencijalno srazmerno povećanju broju izvršenja KD, naš predlog je se na neki način, poštujući odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, u SZPLIV-u imlementiraju dodatne informacije iz operativnih evidencija. Tako bi se stvorila situacija, da nakon evidentiranja lica koja „prolaze“ kroz kaznene evidencije, policijski službenici dobiju više podataka na osnovu kojih će primenjivati policijska ovlašćenja. Smatramo da će na ovaj način doći do smanjenja KD, povećanog broja podnetih KP, i naravno, generalno povećanje rezultata rada.

Mišljenje Radne grupe je,  da je predlog konstruktivan i uzet je na razmatranje.  Kao glavni problem,  nameće se nemogućnost trenutnog sistema da preuzme te podatke iz drugih evidencija, iz razloga kompatibilnosti i kapaciteta. Zbog toga je dat nalog Sektoru za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije (SATIT) izvrši provere, a nakon toga,  biće dostavljen predlog rešenja za navedeni problem.
Da li želimo povećanje rezultata rada? Smanjenje prekograničnog kriminala?  Upravo je to, ono što nam je potrebno –  mogućnost da prilikom provere putem „VDR“ čitača, policijski službenici dobiju dodatne povratne informacije iz operativnih evidencija.

Poboljšalje aplikacije „SZPLIV“, mora biti jedan od prioriteta i očekujemo ispunjenje svih neophodnih uslova, kako bi ovaj način provere lica i vozila na graničnim i administrativnim prelazima, zaživeo u praksi – stav je Sindikata srpske policije.

  1. Više desetina radnika Vatrogasno-spasilačke brigade Niš je u januaru podnelo Upravi za vanredne situacije u Nišu, naslovljeno načelniku Srđanu Mitroviću, predloge za zaključivanje Sporazuma o vansudskom poravnanju, a u vezi neadekvatno obračunatog viška radnih sati u 2015. i 2016. godini. Do danas, nijedan radnik nije dobio bilo kakav pisani odgovor. Ono što su svi dobili je pritisak od strane rukovodstva i novi način obračuna radnog vremena: npr. zaposleni rade 12-24 12-48 i u toku meseca ostvare 8 radnih sati viška. Taj višak radnih sati im se preraspoređuje (bez Odluke o preraspodeli), tako da, kada rade dvanestočasovnu smenu, odbije tih 8 časova i oni odrade preostalih 4 časa. Smatramo da je ovakvo skraćivanje radnog vremena u suprotnosti sa Zakonom o policiji, PKU…. Kako bi pribavili dokaze za sastanak u MUP-u, svako od zaposlenih je pojedinačno  podneo Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, gde je traženo izdavanje kopije rednih lista za 2015 i 2016. Odgovor nisu dobili.

Od strane Gorana Nikolića, zamenika načelnika SVS, dobili smo informaciju, da je nakon dobijanja obaveštenja od strane Sindikata srpske policije, naloženo Upravi za vanredne situacije u Nišu obračunavanje navedenih sati, kao i da će SVS izvršiti vanrednu kontrolu načina vođenja evidencija.  Kao glavni razlog nepravilnog obračuna radnih sati, navedeno je, da rukovodioci u svim organizacionim jedinicama pri SVS, nisu imali pravno tumačenje načina obračuna radnih sati kada se zaposleni nalazi na GO ili BL?!

Za najkasnije dve nedelje biće obrađeni svi podneti Zahtevi za sklapanje sporazuma o vansudskom poravnanju – dodao je gospodin Goran Nikolić.

  1. Otkup stanova u vlasništvu MUP-a. Jedan broj policijskih službenika, već duži niz godina, koristi ove stanove i plaća zakupninu, bez prava na njihov otkup. Da li postoji mogućnost kupovine ovih stanova po prihvatljivim cenama? Takođe, predlog je da se zainteresovanima omogući kupovina jeftinih stanova, koji su u fazi planiranja i izgradnje po projektu MUP-a,.

U planu je izrada Uredbe i ova oblast biće detaljno regulisana. Od strane Sekretarijata smo dobili informacije da su poslati određeni predlozi Ministartvu građevinarstva i infrastrukture, i oni će se naći u ovom podzakonskom aktu.

Stupio je na snagu Zakon o  posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. Postavili smo nekoliko pitanja Radnoj grupi, koja se tiču mesta rada, načina konkurisanja i kriterijuma. Nismo dobili konkretne odgovore, ali smo dobili uveravanja da će u projektu izgradnje stanova zaposlenima u MUP-u, pravo da konkurišu imati svi zaposleni, što će biti definisano još jednim podzakonskim aktom.

  1. Administrativni prelazi ka AP KiM (Zajednička tačka prelaska) – S obzirom da je pre nekoliko godina ukinuta Odluka koja je definisala rad policijskih službenika, po kom aktu se sada postupa? Na pojedinim prelazima se nalaze i instalirane kamere za snimanje tablica vozila, međutim, sistem nije u funkciji. Predlažemo da MUP uloži određena sredstva kako bi omogućili programsko evidentiranje prolaska lica i vozila, uz snimanje tablica. Činjenica je da se povećava broj prolazaka lica i vozila na ovim prelazima i zbog toga je rad na ovim prelazima otežan, dolazi se do stvaranja velikih kolona vozila, neprijatnih situacija i podnošenja predstavki na rad policijskih službenika.

Gospodin Simonović iz Direkcije policije je rekao da je marta 2015. godine,  Ustavni sud R. Srbije, Odluku koja je definisala način rada na administrativnim prelazima, proglasio neustavnom. Trenutno se postupa po važećim zakonskim propisima koji regulišu određenu obast u obavljanju policijskih poslova.

Od SATIT-a smo dobili informacije da instalirane kamere, koje nadgledaju ulaz i izlaz vozila i lica, nemaju mogućnost senzorskog snimanja i implementacije sa programom. Da bi ovo funkcionisalo, potrebno je ulaganje velikih novčanih sredstava, čak i oko infrastrukture.

  1. PU ČAČAK – Nepravilna evidencija radnih sati policijskim službenicima PI Čačak i PI Gornji Milanovc, ostvareni radom za praznike koji su neradni dani. Naime, odrađeni sati za ove dane, ne ulaze u ukupan broj ostvarenih radnih sati, već se umanjuju. Tako se na kraju godine dešava paradoks, da oni koji imaju višak radnih sati, radeći za praznike, u stvari, imaju isti iznos kao manjak.

Na zahtev Sindikata srpske policije, rukovodstvo PU Čačak je Sektoru za ljudske resurse, uputio dopis, ali odgovor nisu dobili – rekao je predsednik RC Čačak Darko Ocokoljić i dodao da je neprihvatljivo da organizacione jedinice u okviru jedne PU postupaju različito u ovom slučaju.

Gospodin Simonović je preneo informaciju da je od strane Sektora za ljudske resurse, poslato pravno tumačenje sa obrazloženjem da se rad za dane praznika koji je neradan dan, evidentira u ukupan broj ostvarenih radnih sati.

Zbog različitih  načina vođenja i obračuna radnih sati, Sindikat srpske policije je tražio da se ova depeša proširi na sve organizacione jedinice, kako bi ovaj problem konačno rešili, što je od strane Sektora za ljudske resurse i prihvaćeno,

  1. OŽ KRALJEVO – Uočena je greška u odrađenim Sporazumima za isplatu vremena provedenog u putu prilikom angažovanja jedinice na posebnim zadacima. Naime, u Sporazumima su navedeni i obračunati samo prekovremeni sati, ali ne noćni i prazničan rad. Predlažemo dopunu Sporazuma.

Greška je nastala prilikom unosa radnih sati u OŽ Kraljevo i biće ispravljena – rekao je Drago Bjelica zamenik načelnika Sektora za materijalno-finansijske poslove.

  1. Predlog Sindikata srpske policije je da se razmotri mogućnost zaposlenja supruge pokojnog kolege Dodić Darka iz PS Žabalj, koja se nalazi u teškoj materijalnoj situaciji. Pokojni kolega je život izgubio u saobraćajnoj nezgodi 01.01.2018. godine.

Gospodin Simonović je rekao da je zahtev u proceduri. Postoji spremnost i rešenost MUP-a da zaposli suprugu pokojnog kolege, za sada na privremenim poslovima, imajući u vidu da je Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru još uvek na snazi, do kraja 2018. godine.

Na kraju sastanka, predsednik SSP Lazar Ranitović je Radnoj grupi preneo nezadovoljstvo zaposlenih u SVS predlogom buduće sistematizacije, zbog gubitka statusa OSL i zatražio hitan sastanak sa načelnicom Sektora za ljudske resurse.

  Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.