PRISTUP TAJNIM PODACIMA

Svako lice koje postupa sa tajnim podacima mora dobiti sertifikat (dozvolu) a preduslov za to je bezbednosni upitnik. Svi koji ne dobiju sertifikat ne mogu postupati sa tajnim podacima. S ozbirom na karakter poslova koje kao policijski (i državni) službenicii obavljamo, ovakvi sertifikati su nam neophodni. Ministarstvo pozivamo da ovim povodom izda zvanično saopštenje, a rukovodiocima naloži da zaposlenima detaljno obrazlože razlog i svrhu prikupljanja podataka (popunjavanja izjava i bezbednosnih upitnika).

PRISTUP TAJNIM PODACIMA
Share Button

OBAVEŠTENJE O AKTUELNOM PRIKUPALJU PODATAKA U VEZI SA IZDAVANJEM SERTIFIKATA ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA

Zbog učestalih poziva od strane članova i ostalih zaposlenih u MUP-u da se od njih zahteva potpisivanje izjava o postupanju sa tajnim podacima i popunjavanje osnovnih bezbednosnih upitnika, obaveštavamo Vas o sadržini, suštini i svrsi takvog prikupaljanja podataka, iako je to, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, obaveza poslodavca, odnosno predstavnika poslodavca (postupajućih rukovodilaca), kojim je propisano da se, pre prkupljanja podataka, lice na koje se podaci odnose upoznaje o svrsi prikupljanja i dalje obrade podataka, načinu korišćenja podataka, obaveznosti i pravnom osnovu, odnosno dobrovoljnosti davanja podataka i obrade,…

Suština je (i najbitnije) da je PRAVNI OSNOV AKTUELNOG PRIKUPLJANJA PODATAKA VALJAN, jer je sadržan u Zakonu o tajnosti podataka, kojim je propisano da je pristup tajnim podacima koji su neophodni za obavljanje poslova iz delokruga svog rada moguć samo ukoliko lica dobiju SERTIFIKAT, odnosno DOZVOLU ZA PRISTUP TAJNIM PODACIMA (shodno stepenu tajnosti određenih u sertifikatu). Bez tog sertifikata, tajnim podacima se ne može pristupati (osim predsednika Narodne skupštine, predsednika Republike i predsednika Vlade).

Takođe je propisano da pristup tajnim podacima svih stepene tajnosti koji su im potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti BEZ BEZBEDNOSNE PROVERE imaju SAMO državni organi koje bira Narodna skupština, rukovodioci državnih organa koje bira Narodna skupština, sudije Ustavnog suda i sudije.
Za sva ostala lica sertifikat se izdaje nakon potpisivanja izjave kojom se potvrđuje da će postupati sa tajnim podacima u skladu sa zakonom i drugim propisom i nakon izvršene bezbednosne provere, pri čemu nivo vršenja bezbednosne provere zavisi od stepena tajnosti podataka sa kojima će lice postupati:
1) osnovna bezbednosna provera, za podatke označene stepenom tajnosti „INTERNO“ i „POVERLJIVO“;
2) potpuna bezbednosna provera, za podatke označene stepenom tajnosti „STROGO POVERLJIVO“;
3) posebna bezbednosna provera, za podatke označene stepenom tajnosti „DRŽAVNA TAJNA“.
Svrha bezbednosne provere jeste procena bezbednosnog rizika od pristupa i korišćenja tajnih podataka. Radi vršenja bezbednosne provere lica popunjavaju bezbednosni upitnik.
Zakonom o tajnosti podataka propisana je sadržina osnovnog i posebnog bezbednosnog upitnika.

Nakon izvršene bezbednosne provere nadležni organ dostavlja proporuku za izdavanje ili uskraćivanje sertifikata.

Ukratko – svako lice koje postupa sa tajnim podacima mora dobiti sertifikat (dozvolu). Preduslov za dobijanje sertifikata je bezbednosni upitnik. Svi koji ne dobiju sertifikat ili odbiju da popune i potpišu izjavu i bezbednosni upitnik – ne mogu postupati sa tajnim podacima. S ozbirom na karakter poslova koje kao policijski (i državni) službenicii obavljamo, ovakvi sertifikati su nam neophodni.

Ministarstvo pozivamo da ovim povodom izda zvanično saopštenje, a rukovodiocima naloži da zaposlenima detaljno obrazlože razlog i svrhu prikupljanja podataka (popunjavanja izjava i bezbednosnih upitnika), svrhu obrade tako prikupljenih podataka, način korišćenja tih podataka, obaveznosti (ne)davanja podataka, pravnom osnovu, odnosno dobrovoljnosti davanja podataka i posledicama nedavanja ovih podataka, a kako se među zaposlene ne bi unosio nemir i nepoverljivost. Očigledno je da je „analiza rizika“ ostavila dubok trag kod zaposlenih u Ministarstvu. Uostalom, obaveza upoznavanja zaposlenih sa napred navedenim je propisana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Služba za informisanje SSP

Komentari:

Komentar

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar Prijavi se!