БЕЗБEДНОСНИ УПИТНИЦИ – О ЧЕМУ ЈЕ ЗАПРАВО РЕЧ?

Појава безбедносних упитника изазвала је узнемирење и бојазан запослених да је на делу нека нова "анализа ризика". Међутим, из МУП-а смо обавештени да упитници нису намењени за све запослене, већ искључиво за оне који имају приступ нарочито осетљивим подацима. Ако је у вашим организационим јединицама другачије - јавите се и решићемо проблем. Подсећамо - нико не може да прикупља и обрађује податке о личности без испуњености услова из члана 15. Закона о заштити података о личности.

БЕЗБEДНОСНИ УПИТНИЦИ – О ЧЕМУ ЈЕ ЗАПРАВО РЕЧ?
Share Button

У последњих неколико дана у појединим организационим јединицама МУП-а СВИМ ЗАПОСЛЕНИМ су дељени безбедносни упитници ради попуњавања и обраде података о запосленима, члановима њихових породица, мајкама, очевима, бабама и дедама… Како од стране руководилаца који су делили ове упитнике није било одговарајућег објашњења о разлозима и сврси ових упитника, то је код великог броја запослених изазвало узнемирење и […]