Инструктивна депеша министра за примену ПКУ, по усаглашеном предлогу ССП и РАМРРС

Показали смо како је управо Републичка агенција добар пут да се, уз посредовање трећег субјекта, на равноправној основи реше несугласице између послодавца и синдиката у погледу примене ПКУ. Резултат преговора је инструктивни акт министра Стефановића са прецизним упутствима за уједначавање праксе.

Инструктивна депеша министра за примену ПКУ, по усаглашеном предлогу ССП и РАМРРС
Share Button

Синдикат српске полиције је током лета пред Агенцијом за мирно решавање радних спорова покренуо усаглашавање тумачења појединих одредби Посебних колективних уговора за полицијске службенике и државне органе. У Комисији за праћење примене колективних уговора, у зачараном троуглу “послодавац-НСП-ПСС“, није било могућности да се изнађе јединствено решење ни три године од потписивања ПКУ а што је […]