ODUZIMANJE MOBILNIH TELEFONA JE NEZAKONITO: GENERALE, POVUCITE DEPEŠU!

Depešu UPG kojom se nalaže da policijski službenici prilikom otpočinjanja rada odložiti svoje mobilne telefone u metalne kase smaramo nezakonitom i potrebno ju je odmah povući – osnovni je zahtev predsednika SSP Lazara Ranitovića u dopisu upućenom načelniku UGP generalu policije Milenku Božoviću. Jer, oduzimanje mobilnih telefona na radnom mestu predstavljalo bi nezakonito i neovlašćeno postupanje. Uz to, takvi postupci sasvim sigurno da bi demoralisali zaposlene, što bi se negativno odrazilo na njihov radni učinak.

ODUZIMANJE MOBILNIH TELEFONA JE NEZAKONITO: GENERALE, POVUCITE DEPEŠU!
Share Button

Dana 3.1.2018. godine organizacionim jedinicama Uprave granične policije upućena je depeša kojom se zabranjuje korišćenje mobilnih telefona, tableta i drugih privatnih elektronskih uređaja u kabinama na graničnim prelazima. Istovremeno ste komandirima stanica granične policije naložili da obezbede odgovarajuću prostoriju/prostor (metalnu kasu ili drugi pogodan, obezbeđen prostor) gde će policijski službenici prilikom otpočinjanja rada odložiti svoje […]