MUP je potvrdio osnovanost zahteva SSP za utvrđivanje reprezentativnosti!

Radna grupa MUP je potvrdila da imamo preko 7600 članova i da smo granicu od 15% zaposlenih premašili skoro za 1500 ljudi. Između nas i dobijanja statusa reprezentativnog sindikata stoji još samo NSP, koji sebično brani monopol na zastupanje zaposlenih, ne birajući sredstva, ne prezajući čak i od falsifikovanja pristupnica! No, dokazi su tu, a tu je i sud!

MUP je potvrdio osnovanost zahteva SSP za utvrđivanje reprezentativnosti!
Share Button

Radna grupa MUP je potvrdila da imamo preko 7600 članova i da smo granicu od 15% zaposlenih premašili skoro za 1500 ljudi. Između nas i dobijanja reprezentativnosti stoji još samo NSP, koji sebično brani monopol na zastupanje zaposlenih, ne birajući sredstva, ne prezajući čak i od falsifikovanja pristupnica! No, dokazi su tu, a tu je […]