Delegacija Sindikata srpske policije koju su predstavljali: predsednik Lazar Ranitović, generalni sekretar Darko Ocokoljić i članovi Glavnog odbora Srđan Trajković i Jelena Tasić obavila je protekle nedelje sastanak sa predstavnicima poslodavca u Palati Srbija u Beogradu kojom prilikom se razgovaralo o sledećim temama:

  • Predlog za unapređenje rada na JIS-u.

Predlažemo da ITS služba u aplikaciji „Operativne pretrage“ doda jedno polje da ponudi registraciju „PIL“ obrasca i da izbaci opciju da se evidentiraju ostali podaci kao što su: mesto, vreme, društvo, vozilo. Sam obrazac „PIL“ sadrži sve ove podatke, nepotrebno se ponavlja i komplikuje rad- jednim klikom nakon unošenja na sistem moguće je odštampati ove podatke i učiniti ih dostupnim po potrebi. Ovo bi umnogome olakšalo rad na terenu gde bi nakon dugo godina umesto usložnjavanja poslova znatno ubrzali i uprostili rad policijskim službenicima. Ujedno je traženo poboljšanje aplikacije za UGP kako bi prilikom provere lica i skeniranja dokumenata kroz potražnu delatnost odah bio dostupan podatak da li je za tu zemlju potrebna viza.

Od strane predstavnika poslodavca pozdravljena je ovakva inicijativa koje je ujedno okarakterisana kao veoma korisna i konstruktivna. Što se tiče same realizacije nakon potpunoga sagledavanja tehničkih mogućnosti pristupiće se eventualnoj realzaciji predloženog. Do tada će se nastaviti po sadašnjoj praski sa postojećim rešenjima.

  • Paljenje vozila policijskih službenika

U proteklih mesec dana zabeleženo je paljenje automobila policijskih službenika širom Srbije. Imamo slučajeve u Tutinu gde je zapaljeno putničko vozilo (p/v) zameniku komandira, Novi Sad gde je zapaljeno p/v zamenici načelnika interventne jedinice policije, Niš kolegi iz Odeljenja kriminalističke policije, Sombor gde je zapaljeno p/v saobraćajnom policijskom službeniku itd. Znamo da je MUP preduzeo sve mere i radnje u cilju pronalaska izvršilaca. Takođe nam je poznato da je direktor sazvao sastanak sa svim načelnicima PU povodom nastalih događaja, znamo i da su načelnici održali sastanke u svojim PU. Ono što nam nije poznato jeste da li su u bilo kom slučaju pronađeni izvršioci ovih krivičnih dela sem u Nišu? Da li se radi o revanšizmu u vezi akcije „Nadzor i kontrola“ ili su pak motivi različiti? Policijski službenici su zabrinuti i ovakvi slučajvi moraju biti prioritet Ministarstva. Da li će MUP snositi deo troškova povodom materijalne štete koja je nastala na privatnoj imovini zaposlenih, a u vezi sa radom?

Nadležne službe u Ministarstvu unutrašnjih poslova preduzimaju sve mere i radnje iz svoje nadležnosti u cilju pronalaska izvršilaca predmetnih krivičnih dela i sprovođenja sudskim organima. Neki slučajevi su rasvetljeni dok je u drugim istraga i dalje u toku. Kada je u pitanju materijalna naknada štete, ne postoje zakonske mogućnosti za tako nešto kada je u pitanju poslodavac, dok će nakon rasvetljavanja oštećeni u postupku podneti imovinsko-pravni zahtev radi naknade štete, te na taj način u potpunosti biti obeštećeni.

  • Stanica granične policije Sjenica i Trgovište

Na prethodnom sastanku dobili smo informacije od predstavnika UGP da neće doći do gašenja SGP Sjenica i Trgovište, odnosno da će nastaviti da egzistiraju kao policijska odeljenja i da će zaposleni nastaviti rad u PO o čemu postoji i audio snimak. Od načelnice Sektora ljudskih resursa, gospođe Katarine Tomašević dobili smo dopis u kojem stoji da će ipak doći do gašenja SGP Sjenica i Trgovište i da neće doći do formiranja PO, odnosno da će svih zaposleni u sadašnjim stanicama biti raspoređeni po drugim SGP. Predstavnik UGP je očito obmanuo delegaciju SSP, ali i ostale kolege na samome sastanku zbog čega će SSP podneti inicijativu za pokretanje disciplinskog postupka protiv predstavnika UGP pri radnoj grupi za saradnju sa sindikatima zbog narušavanja međuljudskih odnosa.

Načelnik UGP, general policije Milenko Božović izjavio je kako je došlo do neusaglašavanja te je u pitanju nesporazum koji je za posledicu imao dva različita odgovora na pitanje u vezi sa sistematizacijom SGP Sjenica i Trgovište. Ono što je definitivno i tačno jeste da neće doći do gašenja organizacione jedinice i raspoređivanja zaposlenih na druga radna mesta u druge org. jedinice. Jedina izmena jeste organizacione prirode gde će stanice preći u policijska odeljenja granične policije.

  • Stanica granične policije Bački Breg

Zaposleni u SGP Bački Breg podneli su Sekretarijatu i Sektoru ljudskih resursa Zahtev za vansudsko poravnanje jer nisu primali naknadu za dolazak i odlazak sa rada u vremenskom intervalu od 18 meseci u periodu od pre 2 godine. Imenovani su prihvatili apel SLJR te nisu podneli tužbe protiv MUP kako ne bi stvarali dodatne troškove da bi im na kraju usmeno predočile starešine da ne postoje uslovi za vansudsko poravnanje. Obzirom da nije nastupilo zastarevanje utuženja, postavlja se pitanje kako je moguće da oni primaju putne troškove sada, a da u tom intervalu nisu imali pravo? Napominjemo da je isključivo osionošću pomoćnika načelnika RC prema Mađarskoj prilikom instruktivno-kontrolne delatnosti naloženo rukovodiocima SGP B. Breg da ova lica nemaju pravo i da im se ne šalju zahtevi za naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada. Tada je SSP na mesečnom sastanku postavio ovo pitanje, utvrđeno je pravo zaposlenima na putne troškove i isti su od narednog meseca uredno primali naknadu.

Ukoliko ekspeditivno ovo pitanje ne bude rešeno dostavljanjem sporazuma i isplatom, zaposleni nemaju drugoga izbora nego da podnesu tužbu nadležnom sudu. Načelnik uprave granične policije, general Milenko Božović izjavio je da će se u najkraćem roku izvršiti dodatne provere i da će se nakon toga u zavisnosti od dobijenih informacija postupiti.

Služba za informisanje

Boban Đorđić

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.