Courtroom detail with a gavel and scales of justice in the backgroundSvima je već postalo jasno da poslodavac u saradnji sa reprezentativnim sindikatima, Sindikatu srpske policije ne dozvoljava da bude  reprezentativan, oslanjajući se na „stavove“ i „mišljenja“, a ne na zakonske propise. Ali to nas ne može sprečiti da nastavimo sa daljim radom,  da iznosimo njihove greške i da ih ispravljamo nudeći adekvatna rešenja,  jer je očigledno da oni to sami ne mogu ili ne žele.

Poslednji primer neodgovornog, nestručnog i diskriminatorskog ponašanja poslodavca je nacrt Zakona o policiji. Traljav, dvosmislen i pun grešaka. Prosečan student prava na prvoj godini bi mogao pripremiti bolji nacrt Zakona, onaj koji bi bio u skladu sa Ustavom R.Srbije. U  nekoliko gradova se već sprovodi javna rasprava povodom nacrta Zakona o policiji. Sindikat srpske policije aktivno učestvuje dajući amandmane, za razliku od ostalih sindikata, koji valjda imaju preča posla nego da se bave Zakonom o policiji. O javnoj raspravi i našem učešću smo već pisali.

Sindikat srpske policije je na adresu Radne grupe za izradu nacrta Zakona o policiji poslao do sada 53 amandmana koji se tiču promena  onih članova koji bitno utiču na naš rad. Te promene se pre svega odnose na poštovanje Ustava, Zakona o radu, Zakona o štrajku, Zakona o zaštiti i bezbednosti na radu, kao i ljudska prava koja se ovim nacrtom očigledno krše.

Kao što smo naveli, nacrt je loše odrađen i pun je grešaka. Tako možemo pročitati da je poslodavac u nacrtu definisao da se „upotrebom sredstava za vezivanje, po pravilu smatra vezivanje ruku  ispred ili iza leđa“. Kako vezati ruke ispred leđa? Ili diskriminacija rukovodioca: „rukovodioci nemaju pravo na naknadu za prekovremeni rad“. Time se krši Ustav i Zakon o radu, jer su i rukovodioci zaposleni u MUP-u. Kad smo kod toga smatramo da se Zakon o policiji mora primenjivati i prema ostalim zaposlenima u MUP-u, a ne samo na policijske službenike. Takođe smo predložili izmene koje se tiču:  upotrebe vatrenog oružja, prava na štrajk pripadnicima specijalnih jedinica, povećanja dodataka na platu(noćni, prekovremeni, praznični), iskazivanje toplog obroka i regresa na platnom listiću i njihovu implementaciju,  naknadu troškova putovanja, ubacili smo članove za težu povredu službene dužnosti kako bi određeni rukovodioci organizacionih jedinica odgovorali za uskraćivanje prava zaposlenih i zlostavljanja na radu (primer disciplinskih postupaka, gde pol.službenik bude oslobođen, a troškove snosi MUP) i td.  Ove i ostale amandmane, detaljno i pravno definisane možete pročitati u dokumentu na kraju teksta.

Da bi ovi amandmani podneti od  strane Sindikata srpske policije bili usvojeni biće potrebno uložiti dosta truda i vremena. Činjenica je da poslodavac ne želi saradnju sa nama, razlog nije reprezentativnost, već zato što smo transparetni i javno objavljujemo svaki pokušaj da se nešto mimo pravila promeni, pratimo svaki njihov korak i analiziramo njihove greške. Ne  da bismo njima naškodili, već naprotiv, mi želimo da pomognemo jer imamo stručne kadrove, koji su ove amandmane i podneli. A sve u cilju da se zaposlenima u MUP-u olakša rad, budu zaštićeni i zadovoljni poslom. Kada se to desi vratiće se poverenje naroda u policiju, smanjiće se stopa kriminaliteta i ljudi na ulicama će se osećati bezbednije.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.