Усвајање и измене тек усвојених закона, усклађивање подзаконских аката, прилагођавање захтевима различитих невладиних организација најчешће у вези са људским, мањинским правима, заштитом породице, заштитом података о…

Свакодневно на адресу Синдиката српске полиције пристижу многобројни захтеви за помоћ са проблематиком из радно-правног односа. У складу са интерним актима синдиката, поштујући хијерархију и…