Beograd, 02.11.2016. godine, – Generalni sekretar sindikata srpske policije Viktor Ratković uputio je dopis rukovodiocima Žandarmerije, u komandi i u svim odredima, u kojim ih upozorava na obavezu poštovanja važećih propisa koji se direktno odnose na radnopravni status zaposlenih.

Naime, uočena je praksa nepoštovanja propisa u Žandarmeriji kod pravljenja rasporeda rada, kod pozivanja i izdavanja naloga za prekovremeni rad. Dešavalo se i da rasporedom rada nije određeno vreme početka i završetka radnog vremena, već jednostavno stoji odredba “Od 10,00 – do po potrebi”, što je zaista neshvatljivo.

Verujemo da će ovo dobronameno upozorenje imati efekta i da će se stati sa ovom praksom, te da nećemo morati da primenjujemo represivne mere u nastojanju da zaštitimo prava naših članova i drugih zaposlenih. Jer, podsetimo i na to – starešine nisu izuzete od disciplinske i krivične odgovornosti!

raspored1

raspored2

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.