ПРИСТУП ТАЈНИМ ПОДАЦИМА

Свако лице које поступа са тајним подацима мора добити сертификат (дозволу) а предуслов за то је безбедносни упитник. Сви који не добију сертификат не могу поступати са тајним подацима. С озбиром на карактер послова које као полицијски (и државни) службениции обављамо, овакви сертификати су нам неопходни. Министарство позивамо да овим поводом изда званично саопштење, а руководиоцима наложи да запосленима детаљно образложе разлог и сврху прикупљања података (попуњавања изјава и безбедносних упитника).

ПРИСТУП ТАЈНИМ ПОДАЦИМА
Share Button

ОБАВЕШТЕЊЕ О АКТУЕЛНОМ ПРИКУПАЉУ ПОДАТАКА У ВЕЗИ СА ИЗДАВАЊЕМ СЕРТИФИКАТА ЗА ПРИСТУП ТАЈНИМ ПОДАЦИМА Због учесталих позива од стране чланова и осталих запослених у МУП-у да се од њих захтева потписивање изјава о поступању са тајним подацима и попуњавање основних безбедносних упитника, обавештавамо Вас о садржини, суштини и сврси таквог прикупаљања података, иако је то, […]