ПЕНЗИОНИСАЊА ПОД УСЛОВОМ „45-15“!

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић одлуком је утврдио организационе јединице и формације МУП-а из којих ће запослени, уз захтев, имати могућност да остваре право на старосну пензију под условом да имају 15 година ефективно проведених на тим пословима и јединицама и навршених 45 година живота. То су следеће организационе јединице и формације: САЈ, Жандармерија, ЈСО, ПТЈ, ПЈМ и ПЈП.

ПЕНЗИОНИСАЊА ПОД УСЛОВОМ „45-15“!
Share Button

Београд, 17.4.2018 – Изменама и допунама Закона о полицији, утврђене су претпоставке да запослени у МУП-у остваре право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање права на старосну пензију. Наиме, новим чланом – 173а Закона о полицији прописано је да се изузетно од прописа о пензијском и инвалидском осигурању, по потреби службе, полицијском […]

Министре, помешали сте бабе и жабе

Петом променом Одлуке право на посебну накнаду изгубили су полицијски службеници ПУ Врање и ПУ Сремска Митровица, управо они који су ангажовани на раду са мигрантима, у отежаним условима. Новина је да ће сада ту посебну накнаду добијати руководиоци из МУП-а ангажовани на раду у климатизованим канцеларијама у Команди заједничких снага у Нишу и Штабу у Куршумлији.

Министре, помешали сте бабе и жабе
Share Button

Од почетка мигрантске кризе полицијски службеници МУП-а који раде на терену суочавају се са огромним проблемима. На страну то што се баш они, у непосредном контакту са њима, дирекно излажу опасности од свега и свачега што једног човека може снаћи. Шта ће, мора тако, навикли су, а и то је све у опису посла. Међутим, […]

Поверенику за равноправност – Притужба због посебне накнаде

Председник ССП Лазар Ранитовић упутио је Поверенику за равноправност притужбу због очигледне дискриминације полицијских службеника ПС Прешево, РЦ ГП према Р.Македонији и руководиоце ОП ПУ Врање који су били ангажовани на рад са мигрантима у Прешеву, као и запослених који своје редовне послове обављају у КЗБ. Наиме, сходно Одлуци министра 01 број 12188/2015 њима није исплаћена посебна накнада иако су обављали исте послове као и остали који су предметну накнаду и добили.

Поверенику за равноправност – Притужба због посебне накнаде
Share Button

Изменама и допунама Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државаних службеника и намештеника, углавном у делу који се односи на службена путовања, захваћени су и запослени у Министарству унутрашњих послова. Смањивање службене дневнице на мизерних и срамотних 150 динара највише је погодило управо полицијске службенике који обављају најтеже и најризичније послове (Копнена зона безбедности, обезбеђења […]

Руководство ССП у дводневној посети југу Србије

Руководство ССП у дводневној посети југу Србије
Share Button

Врање, 14.09.2016. године – Делегација Синдиката српске полиције у саставу председник ССП Лазар Ранитовић, заменик председника ССП Миле Лазаревић, генерални секретар ССП Виктор Ратковић и члан ГО ССП Срђан Јовић боравили су у дводневној посети у Врању и Нишу у циљу упознавања са новопостављеним руководиоцима у неколико организационих јединица и решавања проблематике затечене из ранијег периода, […]

Је ли ПУ Врање део МУП-а?

Је ли ПУ Врање део МУП-а?
Share Button

  Ужице, 20.01.2015. године, – Синдикат српске полиције упутио је допис начелнику Управе полиције МУП Р Србије у ком је указано на неправилности и нелогичности у раду Полицијске управе Врање, као и на непоштовање Одлуке министра др Небојше Стефановића, 01 број 12188/2015 од 09.11.2015. године, којом је прописана исплата посебне накнаде за рад у отежаним условима. […]