ПЕНЗИОНИСАЊА ПОД УСЛОВОМ „45-15“!

Министар унутрашњих послова др Небојша Стефановић одлуком је утврдио организационе јединице и формације МУП-а из којих ће запослени, уз захтев, имати могућност да остваре право на старосну пензију под условом да имају 15 година ефективно проведених на тим пословима и јединицама и навршених 45 година живота. То су следеће организационе јединице и формације: САЈ, Жандармерија, ЈСО, ПТЈ, ПЈМ и ПЈП.

ПЕНЗИОНИСАЊА ПОД УСЛОВОМ „45-15“!
Share Button

Београд, 17.4.2018 – Изменама и допунама Закона о полицији, утврђене су претпоставке да запослени у МУП-у остваре право на старосну пензију пре испуњења општих услова за стицање права на старосну пензију. Наиме, новим чланом – 173а Закона о полицији прописано је да се изузетно од прописа о пензијском и инвалидском осигурању, по потреби службе, полицијском […]