ВАЖЕЊЕ ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ПРОДУЖЕНО ДО 21.3.2019.

Погледајте шта нам то ново доносе измене и допуне ПКУ за државне органе који ће важити још годину дана.

ВАЖЕЊЕ ПКУ ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ ПРОДУЖЕНО ДО 21.3.2019.
Share Button

На иницијативу Синдиката управе Србије за покретање поступка измене и допуне ПКУ за државне органе, односно за закључивање Споразума о продужењу рока важећег Посебног колективног уговора с обзиром да у наредном периоду истиче рок важења, Влада Републике Србије одговорила је позитивно и приступило се преговарању са представницима репрезентативних синдиката. У току преговора договорено је да се […]