Magacini prazni, opreme nema, krim. tehničari se snalaze!

Kriminalistička tehnika je već decenijama zadnja rupa na svirali, svakom ministru, svakom načelniku krim. policije... u prošlosti je to bilo možda i razumljivo, ali sistem tužilačke istrage je neumoljiv - cene se čvsti materijalni dokazi a ne iznuđena priznanja ili poligrafska ispitivanja. Samo to neko mora i da shvati!

Magacini prazni, opreme nema, krim. tehničari se snalaze!
Share Button

Raditi pomoću štapa i kanapa, pri tome ispunjavati sve obaveze i postizati izvanredne rezultate, moguće je samo u Srbiji. Samo u MUP R Srbiji je moguće i to da poslodavac takvo nešto očekuje, prima zdravo za gotovo kao nešto najnormalnije, a da ne obezbedi ni osnovne uslove za rad. Službenih vozila nema, uniforme jedva i […]

Dokle da se mrznemo?

Dokle da se mrznemo?
Share Button

Beograd, 17.11.2016. godine, – Povodom činjenice da se u pojedinim objektima Ministarstva unutrašnjih poslova zaposleni smrzavaju od početka grejne sezone, usled zaista banalnih razloga, obratili smo se načelnici Sektora za materijalno-finansijske poslove, gospođi Nataši Putnik. U dopisu smo je upoznali sa dva konkretna primera u Beogradu i Pančevu i zahtevali hitnu intervenciju i preduzimanje odgovarajućih mera na […]