ОДБРАНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПРЕД СУДОМ!

Настављамо борбу за признање статуса репрезентативности Синдиката српске полиције. Не желимо и нећемо пристати на незаконитости и неправилности. Своја права, као и права својих чланова, ћемо одбранити, а како би, у коначности, запослени у Министарству унутрашњих послова коначно добили свог правог заступника и свој прави синдикат. На том путу поднели смо тужбу Управном суду.

ОДБРАНА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ ПРЕД СУДОМ!
Share Button

Београд, 5.4.2018 – Након добијања решења министра којим је захтев за утврђивање репрезентативности Синдиката српске полиције незаконито оцењен као неоснован, права синдиката и свих наших чланова настављамо да бранимо пред Управним судом, као следећом правном инстанцом. У том циљу, 5.4.2018. године, посредством свог правног заступника – адвоката Николе Перовића, поднели смо тужбу за поништај незаконитог […]