Beograd, 10.10.2018 – U Palati Srbija održan je deseti ovogodišnji mesečni radni sastanak predstavnika Sindikata srpske policije i Radne grupe za saradnju sa sindikatima u MUP-u. Sastankom je, u odsustvu državnog sekretara Dijane Hrkalović, predsedavljao pomoćnik  direktora policije Slobodan Malešić. Delegaciju SSP-a činili su predsednik Lazar Ranitović, članovi GO SSP Srđan Trajković, Zoran Stojčić i Nenad Padori.

Razgovaralo se o sledećim temama:

  1. POSEBNA NAKNADA ZA ANGAŽOVANJA NA FESTIVALIMA

Na sedmom mesečnom sastanku smo dobili uveravanja da će se razmotriti mogućnost proširenja i izmene Odluke o specifičnim područjima, gde zaposleni rade u otežanim uslovima, a imajući u vidu da su bili festivali Guča i Egzit, predsednik SSP je pre sedmog sastanka poslao dopis da naknada za ove manifestacije bude 1000 dinara. U PU Čačak za festival „Guča 2018“ (avgust) nije bilo naknade, za festival „Egzit“ u Novom Sadu takođe. Da li je razmatrana mogućnost i koja je odluka doneta za festival „Guča 2018“ i „Egzit“?

Takođe, na području PU za Grad Beograd i PU Kragujevac u periodu od 09. – 11.10.2018. godine izvodiće se Međunarodna terenska vežba „Srbija 2018“, kojom prilikom će biti angažovan veliki broj pripadnika MUP-a od jutra do kasno uveče. Predlažemo da ministar donese odluku da za navedena angažovanja zaposleni dobiju posebnu naknadu.

Pomoćnik direktora policije gospodin Malešić se složio sa iznetim, ali istakao je da Direkcija policije i Kabinet ministra još uvek ne mogu definisati uslove pod kojima zaposleni ostvaruju pravo na dobijanje posebne naknade i zbog toga ministar nije propisao ovu Odluku. Svakodnevno je novih aktivnosti koje iziskuju promene tih Odluka i to predstavlja najveći problem, a kao primer naveo je angažovanja u radu sa migrantima.

Sindikat srpske policije smatra da je ovo veliki propust MUP-a i u narednom periodu poslaćemo ka Direkciji policije univerzalni predlog Odluke, kojom bi se definisali uslovi pod kojima zaposleni koji rade pod otežanim uslovima ostvaruju pravo na posebnu naknadu.

  1. SPI KIKINDA

Iz SPI Kikinda je privremeno udaljeno 15 saobraćajnih policijskih službenika, gde je ova stanica praktično desetkovana i na terenu trenutno sve poslove obavlja 4 saobraćajna policijska službenika. Od strane PI Kikinda na ispomoć je upućena nekolicina policijskih službenika opšte nadležnosti ali ono što predstavlja problem jeste da ti pol. službenici nisu obučeni za rad saobraćajne policije. Starešine vrše pritisak na zaposlene u smislu rezultata rada, ogroman pritisak koji zaposleni trpe je postao nesnošljiv te su ljudi pshofizički izrabljeni i prinuđeni da odlaze na bolovanja usled čega dodatno se otežava situacija u SPI. Napominjemo da je nedopustiv ovakav stav i ponašanje starešina i rukovodilaca SPI, da rad nije normiran i da pogotovo pod ovim otežavajućim okolnostima nije realno niti moguće zahtevati ono što se čini u konkretnim situacijama. Zahtevamo da se skrene pažnja i prestane sa pritiscima na zaposlene jer ćemo u suprotnom preduzimati zakonom predviđene mere protiv starešina. Takođe, ukoliko postoji mogućnost da se izvrši dodatno upućivanje zaposlenih na ispomoć u SPI Kikinda.

Gospodin Simonović iz Direkcije policije nam je preneo detalje iz Izveštaja načelnika PU Kikinde, koji je negirao da postoje pritisci i odgovorio da policijski službenici iz opšteg poretka u radu sa saobraćajnim policijskim službenicima obavljaju samo poslove iz svog delokruga rada – proveru identiteta lica, obezbeđenje, asistenciju i td.

Predsednik SSP Lazar Ranitović je još jednom ponovio da je već postala ustaljena praksa slanja netačnih izveštaja i informacija sa terena od strane rukovodioca ka Direkciji policije, te da tražimo ispitivanje njihove odgovornosti ukoliko dokažemo istinitost naših navoda, kao što je i u ovom slučaju. A na narednom sastanku dostavićemo dokaze koji potkrepljuju naše tvrdnje.

  1. ZAŠTITA PODATAKA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA

Svakodnevno smo svedoci napada na imovinu, život i telo policijskih službenika kako prilikom vršenja službene dužnosti tako i van nje, odnosno za vreme van službe dok smo sa porodicom u parku, u šetnji, na javnim mestima itd. S tim u vezi između ostalog, izvršioci krivičnih dela vrše napade na policijske službenike i imovinu usled postupanja u vezi sa radom. Tako imamo situaciju da u sudskim postupcima se otvoreno i javno na zakazanim ročištima kompletne generalije policijskih službenika sa adresom stanovanja, bračnim statusom, brojem dece i tsl. a koje se diktiraju u zapisnik ili putem dostavljanja pismena ( presuda, zaključaka, rešenja itd.) obelodanjuju osumnjičenim licima. Oni, dešava se, kasnije dolaze da prete, pale vozila i na drugi način napadaju na život telo i imovinu policijskih službenika i članova njihovih porodica. Smatramo da je ovo problem MUP-a koji je rukovodstvo dužno da reši, odnosno da zaštiti svoje zaposlene. Da li će to biti sporazum između ministara policije i pravde ili pak na neki drugi način ostavljamo nadležnima na volju ali ono što je bitno jeste da je preko potrebno iznaći modus u skladu sa zakonom da bi se zaštitili podaci, a tako i sami policijski službenici i njihove porodice.

Predstavnici Radne grupe su se složili sa našim predlogom i proverili koje su mogućnosti zaštite podataka. Od Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti dobijen je odgovor da je Zakonik o krivičnom postupku usklađen sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, a policijski službenici se kao i ostali građani  u skladu sa tim i pozivaju na ročištima, te da zaštita podataka svedoka isključivo zavisi od postupajućeg sudije.

  1. SISTEMATIZACIJA

Stepen tajnosti donetog Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u klasifikovan je kao „interno“ u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka. U skladu sa navedenim, sva lica koja imaju izdat sertifikat u skladu sa zakonom potrebno je da imaju mogućnost uvida u sistematizaciju. Policijskim službenicima koji nemaju sertifikat potrebno je da rukovodioci omoguće uvid u deo koji se odnosi na njihovo radno mesto. Trenutno imamo situaciju na terenu da u pojedinim org. jedinicama rukovodioci bukvalno mešetare ljudima kojom prilikom narušavaju međuljudske odnose na taj način što do zaposlenih dolaze informacije kako će biti raspoređeni na druga radna mesta u odnosu na sadašnja u druge org. jedinice i tsl. 

Predstavnici Radne grupe odgovorili su nam da postoji mogućnost, da na osnovu pisanog zahteva zaposlenog, koji poseduje sertifikat za pristup podacima „interno“ bude omogućen uvid u sistematizaciju. U skladu sa dogovorom sa ovog sastanka, Sindikat srpske policije oformiće predlog Zahteva za pristup određenim delovima Akta o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u MUP-u.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.