Извршена контрола пословања централе ССП

Share Button

У службеним просторијама Синдиката српске полиције novac,dinar--foto-D-JEVREMOVICH-frу Ужицу, 14. августа 2014. године, од стране чланова Надзорног одбора ССП извршена је контрола финансијске документације синдиката за период од 01.01.2014 год до 30.06.2014 године. Овом приликом детаљно је прегледана комплетна финансијска документација, рачуни, фактуре, изводи иодлуке,  при чему је утвђено да се они воде јако ажурно, прецизно иу складу са правилима иМатеријално-финансијским правилником ССП.

Такође, остварен је увид и  у стање посебног рачуна штрајкачког фонда где је утврђено да се ова строго-наменска средства редовно издвајају и не користе у друге намене.

Оно што се може издвојити као недостатак јесте чињеница да поједини председници синдикалнихгрупа не сервисирају на време обавезе својих синдикалних група ка централи, већ често и месецима уназад остају “дужни” централи.  Из тог разлога уследиће појачан надзор и биће спроведена контрола пословања тих синдикалних група, а биће и пружена помоћ у циљу превазилажења насталих проблема. Срећом, ради се о заиста малом броју синдикалних група док огромна већина СГ ССП на време испуњава све своје финансијске обавезе.

Генерално, чланови Надзорног одбора сматрају да Синдикат српске полиције показује своју велику озбиљност и на овом веома важном и посебно осетљивом пољу, финансије се воде транспарентно и увек доступно контролном органу и јавности, уз потпуно уважавање свих законских норми и финансијских правила. Утврђено је да се сваки динар члананарине троши строго наменски и у складу са усвојеним финансијским планом синдиката и Материјално-финансијским правилником.

члан Надзорног одбора ССП
Саша Симић

Коментари:

Коментар

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!