Још један јефтин покушај манипулације запосленима!

Још један јефтин покушај манипулације запосленима!
Share Button

Нажалост, сведоци смо још једног најприземнијег покушаја манипулације запосленима у Министарству унутрашњих послова, и то од активиста једног од два репрезентативна синдиката. Није нам познато, да ли је то „соло“ акција активиста на локалу, или је то синхронизована и у централи осмишљена акција, али чињеница је да запослене свесно доводе у заблуду.

Наиме, у Крагујевцу су активисти једног синдиката кренули да својим члановима (а и осталим запосленима, уз потписивање приступнице) нуде попуњавање некаквог захтева за „новчану помоћ послодавца“, која следи по Посебном колективном уговору за државне органе, а који се примењује и на полицијске службенике. Попуњавањем захтева запослени ће наводно остварити право из члана 46. ПКУ у којем стоји обавеза послодавца:

„Члан 46

Послодавац је дужан да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину – новчану честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.“

При томе се запосленима, случајно или намерно, заборављају да помену да би се то право могло остварити тек крајем ове 2016. године, негде пред Нову 2017. годину. Пропуштају и да им кажу, да би то право свакако остварили без попуњавања тих појединачних захтева, јер смисао Колективних уговора и јесте у томе да синдикати уговоре повољности које ће се примењивати на све запослене.

Али, што је најбитније, они пропуштају да запосленима кажу, једну тужну, али нажалост, јако реалну чињеницу – Законом о буџету РС за 2016. годину сва новчана давања те врсте су забрањена! Овде вам преносимо члан Закона којим је то прецизирано:
Члан 16.
У складу са чланом 2. тачка 31), чланом 54. и чланом 56. став 4. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 -исправка, 108/13, 142/14 и 68/2015 – др. закон) у буџетској 2016. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета Републике Србије, буџета локалне власти и кориснике средстава организација за обавезно социјално осигурање, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016. години.
У 2016. години не могу се исплаћивати запосленима код корисника буџетских
средстава награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса (исплате у једнаким месечним износима за све запослене и сл.).
Уколико јединице локалне самоуправе не обезбеде у буџету и не исплате
јубиларне награде запосленима у основним и средњим школама који то право стичу у 2016. години, министар надлежан за послове финансија може, на предлог министарства надлежног за послове образовања, привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде, у износу неисплаћених јубиларних награда запосленима у основним и средњим школама из буџета јединице локалне самоуправе.

Сагледавајући све ово долазимо до једноставног закључка да је по среди још један покушај  јефтине манипулације и преваре запослених. Да ли су колеге из тог синдиката свесни да раде нешто недопустиво – варају ионако изневереног и слуђеног члана, колегу, партнера, комшију… Да ли су свесни да тиме секу и грану на којој сами седе, изневеравајући запослене по ко зна који пут само додатно унижавају институцију синдиката и поверење запослених у синдикализам? Да ли су свесни да тиме раде у корист послодавца а на штету свих запослених?

Одавно смо престали да верујемо да се било шта дешава случајно. Довољно је да се сетимо времена када су нам ти исти „синдикалци“ опструисали штрајк уверавајући нас да нам плата неће бити смањена већ увећана! Свежа су сећања, ожиљци пеку још увек!

Служба за информисање ССП

Коментари:

Коментар

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!