Како до пензије

Како до пензије
Share Button

Београд, 18.10.2015. године, –fond-pio-penzioneri-penzije-1328585176-119044 Ових дана се међу запосленима у Министарству унутрашњих послова доста говори о пензијама и отпуштањима вишка запослених. И док од отпуштања сви страхујемо и надамо се да до истих неће доћи, или да ће барем нас лично заобићи, за то време по питању пензија осећања су подељена. Једни им се радују и жељно исчекују та дуго најављивана серијска пензионисања великог броја полицијских службеника.

Већина полицајаца после три деценије службе, са по неколико ратних терена иза себе, са безброј учешћа на обезбеђењима високоризичних јавних акупова, и прегураним свим могућим недаћама полицијскох позива, једва чека заслужену пензију. Али, нажалост они не могу одморити још увек – увећање стажа од 4 месеца на годину дана практично је поништено подизањем старосне границе и минималног броја година живота за остваривање услова за одлазак у пензију.

Успешни ђаци средње полицијске школе су практично кажњени док су они мање успешни на неки начин награђени. Па тако данас имамо пример у једној београдској полицијској станици да од двојице колега који су истог дана почели да раде, први од њих, ихаче одличан ђак у  СШУП, и поред навршених 30 година службе мора чекати и да „довољно остари“, а други који је такође навршио равно 30 година стажа одлази у пензију јер је и у основној и у средњој школи понављао по један разред! Са друге стране, известан број људи не жели да оде у пензију и поред испуњених свих услова, било старосне границе, било година пензијског осигурања. Углавном се ту ради о старешинама нижег или вишех ранга које пензионисањем не губе само обавезе већ и извесне погодности и привилегије које уз положај иду!

Постоји и она трећа категорија, најнеприметнија, која као и у служби, пролази тихо поред нас, а да нисмо ни свесни значаја тих људи. Значаја људи који у најбољим годинама, са накупљеним радним и животним искуством могу пуно да пруже млађим колегама и служби у целини. Додуше, закон је предивео могућност продужења раднох односа за људе неопходне служби, али нисмо оптимисти да ће се тај правни инструмент применити на праве људе.

Како год било, након што запослени, својом вољом или „по сили закона“ крене у пензију, он у ствари креће у нову авантуру, у борбу са компликованим процедурама, за чије решавање нема помоћи ниоткуда. Било би логично за очекивати да министарство унутрашњих послова, или пак неки други државни орган, припреми тим људима некакво упутство за сналажење у неопходним корацима до коначног раздужењау МУП и поптуног остваривања права на пензију.

Али оно што је логично, у МУП не пролази, то смо одавно научили. Такође смо научили и да од два репрезентативна синдиката у МУП нема велике вајде, тако да је онда сасвим природно то да је баш активиста Синдиката српске полиције морао направити упутство „Како до пензије?“ КАКО ДО ПЕНЗИЈЕ

Већини нас се догоди да једнога дана стигне решење о пензионисању и тада настане проблем шта је то што је потребно прикупити од докумената да бисте билу у потпуности спремни и поднели сва потребна поднели документа у Фонду ПИО. У већини случајева је тешко на једном месту добити прецизну информацију, са таксативно набројаним корацима које је потребно предузети.

Уместо да у матичној организационој јединици од логистике добијете прецизно, одштампано упутство, углавном се дешава да од старешина и колега, па и из логистике, добијате неке полуинформације и савете типа „Види са Миком, Пером, Лазом, он је недавно отишао у пенезију, види са њим шта  ти је чинити“. Цео поступак се често своди на сналажење будућег пензионера.

Због тога смо се ми потрудили да вам, на основу искустава колега који су отишли у пензију из организационих јединица које се налазе у Седишту МУП-а, направимо упутство које ће вам, надамо се, бити корисно и које ће вам помоћи да не „лутате“ много.

РАЗДУЖЕЊЕ У МАТИЧНОЈ ОРГАНИЗАЦИОНОЈ ЈЕДИНИЦИ

Најпре је потребно да се у  матичној организациној јединици обратите надлежном раднику логистике за одштампани образац – листу раздужења након чега приступате процесу раздуживања онога чиме су вас дужили, почев од наоружања и униформе, интендантске опреме, па преко возила, затим информатичке опреме и средстава везе, те  мобилног телефона и картице и на крају службене легитимације. Ту је даље и потврда да сте испунили све финансијске обавезе, као и потврда да сте раздужили канцеларијску опрему и задужене информације, документа, предмете у раду и сл. Важно је напоменути, да чак и у случају да нешто нисте дужили морате од надлежног радника за поједине области добити потврду да немате никаквих обавеза према орг. јединици. Тако нпр. ако нисте дужили мобилни телефон, надлежни радник из везе мора својим потписом на поменутом обрасцу мора да потврди да немате мобилни телефон на задужењу.

Када све то урадите, по свим ставкама оверени образац се даје на потпис старешини орг. јединице који га оверава својим потписом, тај образац остаје у матичној организационој јединици, а ви са собом узимате потврду о раздужењу наоружања, униформе и опреме и потписану повратницу раздужењу службене легитимације.

Све ове радње је могуће извршити и кад само постоји најава да ће вам доћи решење о пензионисању, једино се службена легитимација раздујужује по добијању решења.

Међутим то није све. Ту сте тек на почетку.

РАЗДУЖЕЊЕ У МИНИСТАРСТВУ

Потребно је прикупити следећа документа:

У Ул. Кнеза Милоша  бр. 103 морате  добити следеће потврде:

 1. Управа за информатику (кацеларија 322) – потврда да немате на задужењу информатичку опрему
 2. Управа за везу – потврда да немате на задужењу средства везе, као ни мобилни телефон и телефонску картицу

У Ул. Омладинских бригада бр. 31 на Новом Београду, у згради Интеркомерца, на пријавници:

 1. Одељење за одржавање и екплоатцију моторних возила – потврда да немате на задужењу бонове за гориво

У СИВ-у II, Ул. Булевар Др Зорана Ђинђића бр. 104, главни улаз:

 1. Одељење за буџетско рачуноводство, канцеларија бр. 42 – потврда да немате обустава по банкарској картици
 2. Одељење за буџетско рачуноводство, канцеларија бр. 27 – потврда да немате задужења по књиговодственој евиденцији

У згради АТЕКС-а:

 1. Потврда да немате на задужењу наоружање и опрему – овде доносите ону потврду коју сте добили у матичној организационој јединици о раздужењу наоружања, униформе и опреме.

Уз то је неопходно да извршите одјаву са здравственог осигурања у СИВ-у II, на другом спрату, о чему такође добијате потврду, а на истом месту вадите потврду о бенефицираном радном стажу. Обе ове потврде ће вам требати у РФ ПИО Филијала Београд.

Са свом овом документацијом одлазите код свог референта који ће вам издати закључену радну књижицу и потврду о бенефицираном радном стажу.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ФОНД ПИО

 1. Захтев за остваривање права на старосну пензију по основу запослења (Добија се на лични захтев у филијали РФ ПИО)
 2. Фотокопија личне карте
 3. Решење о престанку радног односа по основу пензионисања (оригинал)
 4. Закључена радна књижица – преузима се у Управи за људске ресурсе
 5. Одјава са социјалног и здравственог осигурања – преузима се у Управи за људске ресурсе, СИВ II, канцеларија 250. Приликом одјаве морате са собом имати и своју здравствену књижицу која ће вам бити поништена. Не треба сметнути с ума, да уколико имате децу чије се здравствено осигурање водило преко вас, такође треба привремено одјавити са осигурања и њихово здравствено осигурање „пребацити“ на брачног друга или то остварити на други начин предвиђен законом.
 6. Уверење о оствареном бенефицираном стажу – преузима се у истој канцеларији где и потврда о одјави са здравственог осигурања у Управи за људске ресурсе, СИВ II
 7. Уверење о оствареном бенефицираном стажу у Војсци Србије – ако сте радили у Војсци (вади се у Министарству одбране)
 8. Фотокопија Војне књижице (за мушкарце)
 9. Фотокопија банкарске картице

За запослене који станују на новобеоградској и земунској страни (општине „преко“ Саве) надлежна је филијала у ул. Омладинских бригада, а за остале Филијала Београд у Немањиној.

У Филијали Београд у Немањиној улици, одмах по уласку затражите свој редни број за подношење захтева и образац захтева. Када попуните захтев, сачекаћете свој ред испред канцеларије бр. 19 у којој ћете предати захтев. Ту ћете добити једну потврду да сте предали захтев, а и упутиће вас на шалтере где ћете добити потврде о пријему захтева за остваривање права на старосну пензију у циљу добијања привремене здравствене легитимације и „вађења“ бус плус картице.

Када све то завршите, можете отићи до суседне сале Фонда за здравствено осигурање, где ћете на шалтеру бр. 8 тражити да вам издају привремену здравтсвену легитимацију, коју ће вам одмах издати и која ће бити оверена на период од 2 месеца, када се очекује и добијање привременог решења. Важно је напоменути да се овде та легитимација може оверити само први пут, а следећи пут то морате учинити у надлежној филијали на територији на којој станујете.

Ово није све: са оном потврдом коју сте добили у канцеларији бр. 19 морате се вратити до свог референта у СИВ-у II, који ће ту потврду копирати и ставити у ваш досије, како би се могло приступити израчунавању отпремнине.

Овде се овај процес завршава, остаје вам да чекате отпремнину и решење о остваривању права на пензију. И наравно, коме је потребно: Бус-плус.

СРЕЋНО ВАМ БИЛО!!!


Ово Упутство је, како је горе и наведено, прављено на примеру полицијског службеника који је радио у једној од организационих јединица у седишту МУП. За колеге из Полицијских управа у унутрашњости процедура се може разликовати, од града до града, али не нешто драстично, па верујемо да ће и њима бити од помоћи и да нам неће замерити превише.

А нама преостаје само да се захвалимо нашем „Другу из Даросавице“ на несебичној помоћи и труду. Ово упутство ћемо проследити и службама које одржавају сајт МУП и редакцији листа Полицајац у нади да ће оно на тај начин доћи до ширег аудиторијума.

Шеф службе за информисање
Миле Лазаревић

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!