Месечни састанак у Кабинету министра

Месечни састанак у Кабинету министра
Share Button

Београд, 11.01.2016. године, – Први овогодишњи састанак Синдиката српске полиције са Радном групом МУП за сарадњу са синдикатима одржан је са почетком у 08,30 и трајао је дуже од сат времена. Радном групом је председавао заменик  министра, државни секретар Милосав Миличковић, а учествовали су још и: Жељко Веселиновић (СМФ), Драго Бјелица (СМФ), Милорад Тодоровић (Секретаријат), Миленко Божовић (УГП), Зоран Алимпић (УП), Дејан Јоксимовић (УП), Драган Цветковић (СЉР), Богољуб Живковић (Дирекција полиције), Горан Дивјак (Жандармерија) и Бојан Костић (СВС).

Делегацију Синдиката српске полиције предводио је председник Лазар Ранитовић, а учествовали су и заменик председника Миле Лазаревић, портпарол Бобан Ђорђић, члан Главног одбора Ненад  Јовановић и председник Статутарне комисије Виктор Ратковић.

Након поздравних обраћања, новогодишњих честитања и жеља за успешнију и бољу 2016. годину приступило се раду по унапред достављеним темама, међу којима је, наравно, централно место заузео процес „рационализације и декриминализације МУП“:

 1. РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА
 • Зашто комисија није прегледала свих 1475 решења „анализа ризика“ ?

Реч је узео помоћник директора полиције, господин Богољуб Живановић који је уједно председавао Комисијом. Именовани је том приликом изјавио да је решењем министра формирана Комисија, те да су јој предметним решењем одређени задаци. Комисија је прегледа преко 700 решења „анализа ризика“ и разматрала сваки понаособ. Разлог је јер је око 700 људи који су добили решење „анализа ризика“ уз жалбу подносили одговарајуће захтеве, молбе и др. списе неки лично, а неки преко старешина и синдиката. Остали нису подносили списе сем изјављивања Жалбе на предметно решење као редован правни лек и то преко правних заступника који су у строго правној форми се позивали на одредбе позитивноправних прописа а из којих није било могуће сагледати реално стање добијања решења, социјални статус запосленог и остало што је разматрала Комисија. Такође, Сектор за људске ресурсе је прегледао више од 1000 решења где је целокупан посао по речима Живковића, обављан даноноћно како би се сви који су подносили одређене молбе, писма, захтеве били испоштовани и како би се грешке, којих је евидентно било отклониле, а све по налогу министра. Даљим разговором господин Богољуб Жиковић поново је подвукао да је уочено да су до запослених долазиле дезинфорације да је врх МУП и Дирекција полиције одлучивала ко ће се наћи на списку и добити решење „анализа ризика“, што је нетачно, већ су искључиво руководиоци организационих јединица одлучивали и стављали на списак запослене.  Живковић је додао да је Записник од стране свих чланова комисије, како оних испред МУП тако и испред репрезентативних синдиката, једногласно усвојен и потписан без примедби, те као такав био предлог министру који је донео завршну одлуку.

 • Који су наредни кораци
  ´
  ´

  са људима који су проглашени за „технолошки вишак“?

Реч је узео секретар МУП, господин Тодоровић који је изјавио да је завршен други круг анкетирања запослених који су добили решења „анализа ризика“, да је припремљен социјални програм за запослене који се позитивно изјасне приликом анкетирања те да њима следи отпремнина увећана у висини од +30% у односу на запослене који су се изјаснили негативно приликом анкетирања. Они који су се позитивно изјаснили приликом анкетирања ће споразумно раскинути радни однос са МУП. Запослени, који су се негативно изјаснили у наредном периоду добиће решења којим ће бити нераспоређени у вези чега ће им припадати накнада у висини од 65% плате а коју ће примати у наредних 60 дана како је регулисано Законом о смањењу вишкова запослених у јавном сектору, док не буде распоређен на другоме радном месту у МУП или другом државном органу. Протеком рока од 60 дана уколико буду нераспоређени запослени ће добити решење о прекиду радног односа.

На наведено председник ССП Лазар Ранитовић поставио је питање да ли ће уколико дође до упражњивања радних места јавно расписати конкурс  чиме ће запослени који су „технолошки вишак“ моћи да конкуришу на иста, добијен је одговор да хоће и да ће таква категорија људи бити упозната са конкурсом.

 • Каква је даља процедура са људима које је Комисија МУП изузеле из даљег поступка рационализације? Када се очекује подела решења којим се враћају на стара радна места?

Одговор је дао секретар МУП, Тодоровић, рекавши да ће нова решења запослени који су изузети из поступка рационализације добити усвајањем новог Закона о полицији који је у скупштинској процедури по хитном поступку, након чега ће се израдити и нови акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у складу са предметним Законом којом приликом ће сви запослени па и тренутно запослени са решењем „анализа ризика“, а који су изузети из поступка рационализације, добити решења. До тада ови запослени ће настављати да обављају послове и задатке као и до сада односно полицијске послове у полицијским испоставама и станицама где су распоређени. Дакле, настављају свој редован рад као и пре поделе решења „анализа ризика“.

 • Да ли се планира проширење списка новим људима (уместо оних који су изузети из рационализације)?

Одговор смо добили од државног секретара МУП, господина Милосава Миличковића који је изјавио да неће бити допуне новим људима и да је рационализација завршена када је МУП у питању. О наведеном је министар се обрадио наредбодавном депешом да се сви запослени упознају а што је била обавеза руководилаца организационих јединица да наређење спроведу у дело.

 • Да ли је некоме чудно да се на списку скоро уопште не налазе старешине? Да ли заиста верујете да међу њима нема оних са „безбедносним сметњама“?

Одговор смо добили од стране Богољуба Живковића који је изјавио да су се на списковима налазиле и старешине чак и високо позиционирани руководиоци у рангу помоћника командира, заменика командира, начелника и функционера Кабинета министра. Господин Костић из СВС је изјавио да је у њиховом сектору неколико начелника на списку за рационализацију, али на питање председника Ранитовића „Да ли су ти људи ту јер сматрате да су неподобни или су у питању људи 1960. годиште и старији, који испуњавају услове за пензију?“, остали смо без конкретног одговора.

Председник ССП, Лазар Ранитовић саопштио је државном секретару г. Милосаву Миличковићу да смо дошли до информација како поједини руководици јавно обећавају да ће вршити притиске, мобинг и друге противправне радње према лицима који су изузети рационализацијом због личне сујете, револта и других, таквима знаних разлога.  Одговор смо добили од г. Милосава Миличковића да је тако нешто недопустиво и да уколико до тога дође биће најтеже санкционисано. Такође на наведено се надовезао помоћник директора Богољуб Живковић који је изјавио да сви запослени уколико имају такав проблем да се обрате непосредно вишем руководицу а уколико се ради о таквом лицу да се обрате директно Кабинету министра и  Дирекцији полиције. Осим тога, све старешине из седишта МУП и ПУ за град Београд су били присутни на расправама по поднетим жалбама и пред свима се сложили са ставовима Комисије.

 • Како ће бити решен пријем нових полицијских службеника обзиром да је око хиљаду људи технолошки вишак? У току је обука кандидата у ЦОПО.

Државни секретар, Милосав Миличковић и  секретар МУП Тодоровић одговорили су да ће у 2016. години бити у радни однос примљено између 700 и 800 кадета ЦОПО-а. Средства је МУП планирао буџетски и она су ппредвиђена. А место за њих биће обезбеђено израдом нове систематизације радних места у МУП, а након усвајања Закона о полицији и завршетка процеса рационализације. Односно, у слободном преводу „отпустићемо искусне али неподобне, а примићемо нове на њихова места“.

Председник ССП Ранитовић, је изјавио да Синдикат српске полиције подржава, и увек ће подржати, рационализацију у смислу декриминализације, као што ћемо подржати и децентрализацију и деполитизацију, али истинску, искрену и крајње фер и поштену. Ово што се сада ради јесте стихијско отпуштање запослених, где ће, поред заиста нечаних полицајаца, настрадати и многи поштени људи, ратни ветерани, неподобни и непослушни. Овако спроведен процес јесте шминка, улепшавање реалности и неће донети ништа добро ни МУП ни држави. Неопходно је јасно одредити критеријуме и овај процес истерати до краја – а ССП ће бити задовољан тек онда када сви криминалци међу старешинама буду изван МУП. Уколико су намере руководства МУП искрене, а не само декларативне, верујемо да ће их сви синдикати у полицији подржати у томе.

 1. ИСПЛАТА НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ДОЛАЗАК И ОДЛАЗАК СА РАДА

Председник ССП, Лазар Ранитовић је изјавио да путни трошкови се и даље неправилно обрачунавају и исплаћују у појединим организационим јединицама. И поред неколико интервенција и дописа Одреду и Команди Жандармерије у Београду људи су и даље оштећени. Идентична је ситуација и у ПУ Ниш.

Одговор је дао господин Драго Бјелица који је изјавио да је више пута контактирао начелницу логистике ПУ Ниш, упутио инструктивну депешу, те да су корекције извршене и убрзо ће оштећенима бити извршена накнада, чиме ће бити обештећени. Господин Дивјак испред Жандармерије изјавио је да због ванредних обавеза су он као и командант били спречени да организују састанак, да је упознао команданта са проблемом и да ће у најкраћем року доћи до организације састанка као и решавања насталог проблема.

 1. РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАПОСЛЕНИХ НА ВИША РАДНА МЕСТА

Портпарол ССП, Бобан Ђорђић, упутио је питање шта је са запосленима који су поднели молбе да им се призна виша и висока стручна спрема, који су добили одговарајуће сагласности. Одговор на наведено питање дао је господиин Цветковић из Сектора за људске ресурсе који је изјавио да је новом систематизацијом у МУП из децембра месеца извршена попуна те да нема слободних радних места у складу са тим. Ступањем на снагу новог Закона о полицији и доношењем нове систематизације биће решено ово питање.

 1. КАДА СЕ ОЧЕКУЈЕ ИСПЛАТА НАКНАДЕ У ИЗНОСУ ОД 1.500,00 ДИНАРА

Одговор на наведено питање дао је господин Драго Бјелица који је изјавио да се исплата очекује до краја месеца јануара 2016. године и то за октобар и новембар прошле године.

 1. СМЕШТАЈНИ КАПАЦИТЕТИ САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ У ПУ КРАГУЈЕВАЦ

Члан ГО ССП, Ненад Јовановић, изјавио је да су две Саобраћајне полицијске испоставе смештене у објекту власништва трећег лица за који се плаћа закуп и који је прилично висок. Ради се о лошем објекту који не поседује довољно простора за несметан рад запослених а у којојем је послове и задатке обавља 145 запослених. ССП је у априлу протекле године са тадашњим начелником ПУ Крагујевац разговарао на тему проналаска адекватног простора и да је добијено обећање од тадашњег начелника да ће проблем бити решен али до тога није дошло. Да ли се и када може очекивати помак по наведеном питању?

Одговор на наведено дао је државни секретар Милосав Миличковић који је изјавио да ће ново руководство на нивоу ПУ Крагујевац, имати задатак да се наведени проблем превазиђе. Ненад Јовановић изјавио је да поред наведеног запослени немају средства за рад, односно рачунаре, да Налоге за извршење службеног задатка сачињавају ручно хемијском оловком. Господин Миличковић изјавио је да је тако нешто недопустиво, да руководство може и мора да изнађе решење да се запосленима обезбеде услови за рад. Богољуб Живковић изјавио је да је упознат са проблемом око простора да ће контактирати руководиоце како в.д. начелника ПУ Крагујевац тако и начелника ОСП Крагујевац. Такође упитао је делегацију ССП шта је наш предлог? Као одговорна организација која не поставља само питања и не указује на проблеме већ се трудимо да изнађемо и предложимо решење, Ненад Јовановић је изјавио да би решење могло бити проналазак простора који ће задовољити капацитете и потребе наведених СПИ у ширем делу Града Крагујевца, обзиром да се наведени објекат налази у ужем делу града и да је најам прилично висок. Поред наведеног би се извршиле уштеде а решио би се проблем недовољног простора за запослене и несметар рад.

 1. ПУ ВРАЊЕ – ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ

Реч је узео председник Статутарне комисије ССП, Виктор Ратковић који је изјавио да обзиром да начелник ПУ Врање није нашао за сходно да ССП одговори на дописе председника ССП, као и да није поступао по налозима из врха МУП у погледу посебне накнаде у висини од 1.500,00 рсд који раде у ПС Бујановац – ПО Добросин, Муховац, Брезница и Кончуљ, односно ПС Прешево – ПО Депце и ПО Бујиц, потребно је да се писмено достави мишљење начелнику како би могао да поступа и не ускраћује права запосленима. Такође је потребно разјаснити начелнику ПУ Врање да ли накнада следује запосленима ПС Прешево који раде патролну и позорничку делатност на местима где се ради са мигрантима.

Одговор на наведена питања дали су сви представници Радне групе износећи ставове и мишљења у вези са наведеним проблемом, а који су били поприлично неусаглашени. Том приликом Богољуб Живковић узео је на себе обавезу да интензивира решавање горућег проблема за запослене у ПУ Врање тим што ће позвати начленика ПУ Врање заједно са командантом Центра за рад са мигрантима при УГП, господином Шапоњићем, те ће изнаћи правично, и у складу са наредбом министра, решењео чему ће без одлагања обавестити представнике ССП.

 1. СЛУЖБЕНО ВОЗИЛО ЗА ПС ШИД – да ли је обезбеђено?

Одговор на питање дао је заменик начелника Управе полиције, господин Јоксимовић који је изјавио да ПС Шид располаже са укупним бројем од 18 возила од којих одређен број користи криминалистичка полиција, саобраћајна полиција, једно је возило „марица“ и остало користе секторске патроле опште надлежности. Државни секретар Милосав Миличковић је напоменуо да ће у овој години МУП решавати проблеме МТС, односно службених возила. Предходне је то била униформа док ће ове бити возила. Након излагања реч је узео портпарол ССП, Бобан Ђорђић који се обратио присутнима, превасходно господину Јоксимовићу, саопштивши да је предходног месеца на састанку био активиста синдиката који је са реланим стањем упознао све присутне када је у питању ситуација у ПС Шид, где је и сам државни секретар саопштио да је наведено стање недопустиво и потребно је исто ургентно решити. Даље Ђорђић је рекао да наведени подаци не представљају реалну слику са терена већ статистички податак који су добили од наведене ПС, која нема везе са реалношћу те је изнео предлог да се упути ненајављена контрола и утврди фактичко стање. Такође напоменуто је да многи руководиоци организационих једница достављају нетачне, непрецизне и штуре податке УП, односно Дирекцији полиције, како би себе представили „успешним“ руководиоцима, створајући привид како је ситуација више него задовољавајућа чак и одлична у Полицијским управама, док је реална ситуација лоша. Ти руководиоци нису у стању да изнађу решења нити смеју да се обрате Дирекцији полиције у циљу решавања нагомиланих проблема и обезбеђења несметаног одвијања процеса рада запослених у МУП, чиме поред тога што нарушавају углед службе у целини, угрожавају безбедност и сигурност грађана. Возила за која у извештају реферишу да су на располагању полицијским службеницима, у ствари користе они, а патроле обављају послове пешице или у неадекватним а неретко и небезбедним возилима која су зрела за расход.

Служба за информисање ССП
Бобан Ђорђић

Коментари:

Коментар

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!