Činjenica je da u određenim Sektorima u Ministarstvu unutrašnjih poslova nešto ne „štima“. Da li je to stvar neznanja, nestručnosti, neodgovornosti ili možda zavisti onih čiji je zadatak samo da sprovedu u delo Odluke i Sporazume Ministra unutrašnjih poslova dr Nebojše Stefanovića nismo sigurni. Ali jedno znamo – zahvaljujući „stručnjacima“ iz tih Sektora, zaposleni u MUP-u u poslednje vreme bivaju oštećeni i diskriminisani sa svih strana. Setimo se samo slučajeva dnevnica, naknada za rad sa migrantima, putnih troškova, jubilarnih nagrada… I tome izgleda nema kraja. Sindikat srpske policije se svakodnevno trudi da njihove greške ispravi i dok ti postupci traju, oni se potrude, pa nas ponovo iznenade. Ovog puta su to učinili sa tzv. mešovitim patrolama Vojske i Policije koje su raspoređene duž granica sa Makedonijom i Bugarskom.

Analizirajući situaciju gde je za ovakve aktivnosti potrebno obezbediti dovoljan broj ljudstva, opreme i vozila, a svi znamo da su ovo gorući problemi kod nas i da jedva sastavljamo kraj sa krajem, Sindikat srpske policije ovakav vid saradnje između MUP-a i MO apsolutno podržava. Razlog je taj što Vojska ima onu opremu koja nama najviše nedostaje. Smatramo da se zajedničkom saradnjom, dopunjujući jedne druge, dobro opremljeni možemo boriti protiv sprečavanja ilegalnih prelazaka i krijumčarenje migranata.   

Osim materijalnih stvari gde MO prednjači u odnosu na MUP, sa malom dozom ljubomore i zavisti, ali i sa žalošću moramo istaći i to da su njihovi radnici zaposleni u Logistici bolje organizovaniji i stručniji od naših. Kod njih se radi sve „pod konac“, a „naši“ uvek traže načina da nešto iskrive kada nema potrebe i kada to urade običaj je da uvek bude oštećen onaj ko i najviše radi na terenu – policijski službenik.

Mešovite patrole su organizacione i terenske aktivnosti pripadnika Vojske R.Srbije ( u daljem tekstu: vojnik)  i policijskih službenika MUP-a R. Srbije čiji je cilj suzbijanje i sprečavanja ilegalnih prelazaka i krijumčarenje migranata. Na terenu policijski službenici postupaju isključivo po naređenjima vojnika,  neretko se desi da se ona kose sa opisom poslova koji su definisani u Zakonu o policiji. Smene najčešće traju  12 časova, gde je za to vreme boljem opremljenom  vojniku obezbeđena ishrana, voda i dnevnica u iznosu od 1.800 dinara (a među njima se priča da će se ona ovih dana povećati na 2.400 dinara). Nasuprot njega je lokalni policijski službenik u nekvalitetnoj odeći i borbenim patikama koje propuštaju vodu ili dotrajalim i pocepanim čizmama, bez hrane i vode i vozila, ali sa većim stepenom odgovornosti u odnosu na vojnika. Dnevnica ili bilo kakva druga naknada lokalnom policijskom službeniku nije obezbeđena, jer po rečima  pojedinih ekonomista iz MUP-a  koji su pravi specijalisti za pravne nauke, on samo radi „svoj redovan posao na terenu u okviru svoje matične jedinice“. Izuzetak su pripadnici Žandarmerije i IJP angažovani na radu sa migrantima, gde im gore navedena prava sleduju shodno Odluci ministra unutrašnjih poslova 01 Broj 6368/2016 od dana 26.07.2016. godine.

Sindikat srpske policije apeluje na nadležne organe u MUP-u da što pre preduzmu odgovarajuće mere i radnje kako bi se obezbedila neophodna materijalna sredstva,  hrana, voda i naravno dnevnice policijskim službenicima i time stali na put očiglednoj diskriminaciji u odnosu na vojnike koji obavljaju skoro pa isti posao.  U suprotnom bićemo prinuđeni da se obratimo ostalim nadležnim institucijama u državi da nam pomognu i u skladu sa svojim ovlašćenjima reaguju.

Gledati nekog sa kim zajedno provodite svakog drugog dana po 12 časova kako u odnosu na tebe ima obezbeđene sve neophodne uslove za rad, nikome nije prijatno.  Naravno o ovome i ostalim neprijatnim situacijama na terenu ne mogu znati oni koji do 15 časova ne izlaze iz klimatizovanih kancelarija i obeduju u restoranima. Nažalost,  takvi nam u MUP-u planiraju i organizuju aktivnosti na terenu.

 Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.