Beograd, 09.03.2016. godine, – U toku današnjeg dana od strane Uprave policije, ka svim organizacionim jedinicama koje deluju u ovoj Upravi, poslata je depeša 36/16. Odlomak iz depeše glasi:

„Radi eventualnog angažovanja na pružanju prve pomoći i zaštiti ljudi i imovine, a povodom mogućeg poplavnog talasa  na vodotocima na teritoriji Republike Srbije u narednim danima, potrebno je staviti u pripravnost pun sastav Interventnih jedinica policije.

Pripravnost započeti dana 09.03.2016. godine od 08,00 časova.”

Analizirajući celokupnu situaciju oko poplava, i mogućnost povećanog priliva migranata, sasvim očekivana reakcija od strane Uprave policije, koju kao odgovorna organizacija u potpunosti podržavamo.

Nažalost stara praksa se pokazala još jednom na delu – primena pozitivnih pravnih propisa i odredaba PKU za policijske službenike u delu o dodacima na platu zaposlenioh u MUP. Sa terena smo dobili informacije da su pripadnici IJP najčešće telefonskim putem obaveštavani da u skladu sa gore pomenutom depešom „moraju biti u pripravnosti“, ali u pojedinim Policijskim upravama, iz samo njima poznatih razloga, za to ne izdaju Naloge za pripravnost što je preduslov za ostvarivanja prava. A pravo je da “svaki sat pripravnosti bude plaćen u visini od 10% vrednosti radnog sata osnovne plate”.

Pripadnici IJP su do sada u ovakvim i sličnim situacijama više puta dokazivali svoj patriotizam, gde su svojim profesionalnim ponašanjem  u bilo koje doba dana i noći bez ikakvog ustručavanja,  dali primer svima i uvek se odazvali pozivu i pomogli građanima Srbije i time znatno povećali ugled policije u društvu. Nema sumnje da će tako biti i ovog puta ukoliko to bude neophodno, ali takođe nema sumnje da policijskim službenicima za vreme provedeno u pripravnosti pripada pravo na novčanu naknadu, niti postoji ijedan realan razlog da im neko pokuša da uskrati to pravo.

Molimo naše članove za strpljenje i uveravamo ih da će sve biti u redu. Verujemo da se radi o nesnalaženju pojedinih starešina na lokalu, kao i da se radi o propustima napravljenim zbog hitnosti i brzine u postupanju. Ukoliko se ipak pokaže da neko od nadležnih smatra da policajcima ne sledi naknada, molimo vas da, preko predsednika vaših Sindikalnih grupa, kontaktirate sa rukovodstvom sindikata koje ima obavezu da vam omogući uživanje svih prava koja vam po zakonu pripadaju. Takvih intervencija je bilo i danas, i uspešno su okončane.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.