Обратили смо се и Заштитнику грађана!

Обратили смо се и Заштитнику грађана!
Share Button
Sasa-Jankovic
Заштитник права грађана РС

Председник Синдиката српске полиције Лазар Ранитовић упутио је 08. децембра 2015. године допис и Заштитнику грађана Републике Србије, господину Саши Јанковић. Поверенику је дописом предочен начин на који се врши прикупљање и обрада података запослених у МУП-у и сврха тог прикупљања и обраде, а како би нам он дао стручно мишљење о законитости поступања Министарства и евентуално предузео мере из своје надлежности у циљу утврђивања да ли у читавом поступку постоји кршење права запослених у МУП.

Након позитивног искуства са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, господина Родољуба Шабића, који је после нашег дописа реаговао и по службеној дужности започео надзор над тим поступцима МУП-а, сада очекујемо позитиван одговор и од  заштитника права грађана Србије.

Од господина Јанковића очекујемо мишљење и поуку о томе која правна средства стоје на располагању запосленима у циљу заштите њихових повређених права, евентуално тражење података прикупљених о њима, као и то да ли се у радњама руководилаца МУП-а стичу елементи неког кривичног дела које се гони по службеној дужности.

Мало подсећање за колеге који су мање упознати са радом овог државног органа: Заштитник грађана (омбудсман) је постао део правног поретка Републике Србије 2005. године, када је донет Закон о Заштитнику грађана. Избор и овлашћења Заштитника грађана уређени су и Уставом Републике Србије из 2006. године. Заштитник грађана је независни државни орган који штити и унапређује остваривање права грађана контролишући да ли органи власти и организације којима су поверена јавна овлашћења раде законито и правилно. Заштитник грађана с посебном пажњом испитује етичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и остале особине које треба да карактеришу управу, а које грађани с пуним правом очекују од оних које као порески обвезници плаћају.

Служба за информисање ССП

3218 321813218232183

Коментари:

Коментар

One Response to "Обратили смо се и Заштитнику грађана!"

  1. Pingback: Шта зна дете шта је 100 килограма? | Синдикат српске полиције ССП

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!