BEOGRAD- Dana 10.10.2016. godine, održan je desti po redu mesečni sastanak između Radne grupe za saradnju sa sindikatima u Ministarstvu unutrašnjih poslova i predstavnika Sindikata srpske policije čiju delegaciju su predstavljali: predsednik Lazar Ranitović, portparol Boban Đorđić,članovi Glavnog odbora SSP, Nebojša Ristić i Darko Ocokoljić.

wp_20161010_08_50_57_pro

Teme koje su bile predmet sastanka su sistematizovane u narednih pet tačaka:

  1. Isplata posebne naknade za PU Vranje

Posebna naknada za rad sa migranitima nije isplaćena za mesece jul i avgust. Za mesece jul i avgust su vraćeni spiskovi ka organizacionim edinicama, ispravljeni su i poslati ka MUP, te nas interesuje kada zaposleni mogu očekivati isplatu naknade? Odgovor na predmetno pitanje dao je gospodin Drago Bjelica koji je izjavio da kada spiskovi overeni od strane koordinatora pristignu u Sektor finansija i ljudskih resursa sledi isplata u roku od dvadesetak dana, kao i da ne postoji smetnja da naknada bude isplaćena jer novca ima. Problem sa predmetnim spiskovima je nastao jer koordinator nije iste overio potpisom te samim tim Ministarstvo nije moglo ni izvršiti isplatu. Dogovoreno je da će gospodin Bjelica lično proveriti gde se nalaze i da li su overeni spiskovi zajedno sa načelnikom PU Vranje i šefom Odseka za logistiku PU Vranje , nakon čega će po dolasku u Sektor biti izdat nalog za isplatu.

2. Sredstva za potrebe Fonda za pomoć porodicama poginulih i ranjenih policijskih službenika za 2016. godinu

Uvidom  u Informator Ministarstva unutrašnjih poslova na veb sajtu u Prilogu br. 7 koji se odnosi na sredstva za potrebe Fonda za pomoć porodicama poginulih i ranjenih policijskih službenika za 2016 godinu lanirana je raspodela sredstava na sledeći način, i to:

I – 413 – Naknade u naturi ……………………………………………….. 9.800.000 dinara
II – 414 – Socijalna davanja zaposlenima …………………………. 65.900.000 dinara
4142 – Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih………………………. 31.500.000 dinara
4144 – Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenog ili člana
uže porodice i druge pomoći zaposlenom …………………………………………… 34.400.000 dinara
UKUPNO (I + II): 75.700.000 dinara
Napomena:
413 – odnosi se na zakup stambenog prostora
4142 – odnosi se na isplatu stipendija i nabavku udžbenika i školskog pribora
4144 – odnosi se na isplatu pomoći u lečenju, isplatu pomoći na ime izdržavanja i
isplatu novčane pomoći povodom Dana ministarstva, Slave i Dana policije.

Da li se predmetni plan sprodovi i na koji način, odnosno koliko je ljudi dobilo sredstava da li postoji izveštaj? Odgovor na pitanje dao je državni sekretar, gospodin Milosav Miličković koji je izjavio da su opredeljena sredstva utrošena kako je navedeno u Informatoru, kako je navedeno u tabelranim prikazima, te obavezao gospodina Draga Bjelicu da dostavi Sindikatu srpske policije, Izveštaj o utrošenim sredstvima, pojedinačno, poštujući odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

3. Stanica granične policije Morović

Dokle se stiglo sa disciplinskim postupcima u SGP Morović? Da li su okončani i koji je ishod? Reč je uzeo gospodin Milorad Kujović ispred UGP koji je izneo podatke da se protiv komandira vodi 4 disciplinska postupka od kojih su dva zbog učinjene teške povrede službene dužnosti i dva zbog lake povrede. Na insistiranje predsednika SSP da se saopšti konačni ishod, gospodin Kujović je izjavio da je u dva od četiri disciplinska postupka nastupila apsolutna zastara disciplinskog gonjenja, u trećem je pravosnažno oslobođen a četvrti za tešku povredu je u toku duže od godinu dana kao i da je zaposlenom koji je zaključkom rukovodioca imenovan za disciplinskog starešinu prestao radni odnos te je novi disciplinski starešina u postupku imenovan i uskoro se očekuje nastavak postupka, odnosno zakazivanje rasprave. Lazar Ranitović je naveo da je nedopustivo da se dozvoli očito namernim i grubim propustima da zastarevaju postupci pokrenuti protiv rukovodilaca, koji su između ostalog posebno osetljivi jer se radi o radnjama koje se ogledaju u narušavanju  ugleda MUP-a, krajnjem nipodaštavanju zaposlenih i narušavanju međuljudskih odnosa što može da proizvede veće i teže posledice kako po same zaposlene u pomenutoj SGP tako i po MUP, što je nedopustivo. Dobili smo uveravanja da će navedeni predmet kao i bilo koji drugi biti okončani bez zastare u skladu sa zakonom.

4. Uslovi smeštaja u područjima pogođenim migrantskom krizom

Obzirom na činjenicu da je došlo do zahlađenja, te da predstoje sve hladniji dani praćeni kišom, snegom, naglim padom temperature, a paralelno obezbeđenje državne granice prema R. Bugarskoj i R. Makedoniji se nastavlja kroz zajedničke patrole Vojske Srbije i MUP-a postavljamo pitanje da li se preduzimaju konkretne radnje u cilju obezbeđenja prostora za adekvatan smeštaj kako policijski službenici na zadatku ne bi se porazboljevali i kako im se ne bi zdravlje narušiilo? Podsećamo da prema Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu Ministarstvo je u obavezi da sprovodi mere zdravstvene zaštite zaposlenih na radu kao i na osnovu Zakona o ratifikaciji Konvencije  Međunarodne organizacije rada broj 155 o zaštiti na radu, zdravstvenoj zaštiti i radnoj sredini, kao i na osnovu člana 181. Zakona o policiji. Konkretni problemi identifikovani su u RC GP prema R. Bugarskoj, SGP Strazimirovci gde nedostaje nafta za agregat neće biti dovoljno za zimski period koji predstoji, patrola je sa pripadnicima vojske celu noć napolju pod vedrim nebom dok radi smene od po 12 časova. Ovakvo stanje je na većini SGP kako RCGP prema R. Bugarskoj tako i prema R. Makedoniji.

Državni sekretar, Milosav Miličković izjavio je da problem migrantske krize je problem Republike Srbije, te da kao takav je jedan od prioriteta u radu pored MUP-a i Vlade RS, i da će se sistemski rešavati, kao i da će samim tim problemi sa kojima se zaposleni suočavaju na terenu biti otklonjeni, odnosno da će biti obezbeđeni adekvatni uslovi i da se sprovode mere i radnje u tome pravcu kako bi zaposleni bili adekvatno opremljeni i smešteni. Delegacija SSP dobila je uveravanja i navedeni su konkretni koraci u tom smislu koje nismo zbog zaštite podataka u mogućnosti da objavimo ali će svakome zaposlenome koji bude angažvan na ovim poslovima biti obezbeđen adekvatan smeštaj i uslovi za rad i boravak na terenu. Što se tiče načina rada smena na terenu jasno je dato do znanja da bez obzira na broj radnih sati provedenih niko neće dobiti manju zaradu ukoliko bude ostvario manji broj sati na mesečnom nivou, jer su evidentirani slučajevi po policijskim upravama da pojedini rukovodioci unose manji broj sati u vremenik rada, odnosno da zaposleni na terenu dobijaju slobodne dane koji im se ne računaju u radne sate, čime ne ostvaruju dovoljan broj sati na mesečnom nivou.

5. Sporazum o vansudskom poravnanju

Na ranijim sastancima sa Radnom grupom je dogovoreno da se za zaposlene u Upravi za obezbeđenje, PU Vranje i PS Majdampek sklope sporazumi o vansudskom poravnanju u vezi ostvarenih prekovremenih sati zaposlenih. Na žalost do današnjeg dana Sekretarijat MUP nije dostavio nijednoj organizacionoj jedinici predmetni sporazum.

U vezi sa navedenim dogovoreno je da će gospodin Drago Bjelica i Dragan Cvetković iz Sektora za ljudske resurse da kontaktiraju rukovodioce pomenutih organizacionih jedinica kako bi se rešili  problemi dostavljanja Sekretarijatu MUP-a podataka neophodnih za sačinjavanje sporazuma. Što se tiče PU Vranje, tamo su već sačinjeni sporazumi od strane uprave, ali nisu poslati ka MUP. Povodom toga biće kontaktiran načelnik PU kojem će biti naloženo da sačinjene sporazume pošalje ka MUP kako bi napokon zaposlenima mogla biti uplaćena potraživanja u skladu sa sporazumom.

                                                                                                                        Služba za informisanje SSP
Boban Đorđić

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.