Povodom pogovaranja pojedinih sindikata, koji inače ne zaslužuju da im u imenu stoji reč sindikat, čije značenje ni sami ne razumeju, dužni smo reagovati i našim članovima pre svega, ali i svim zaposlenim u Žandarmeriji predočimo istinu. Direktan povod ovog saopštenja jeste način organizovanja radnog vremena u Odredima Žandarmerije kao i njegovo evidentiranje ili bolje reći neevidentiranje.

Naime, taj nazovi “sindikat” smatra da je sasvim normalno i u skladu sa propisima da se policijskim službenicima koji na poslu efektivno provedu po 13-14 radnih sati, u evidencije unose podaci kao da su radili 12 sati. A sve pod izgovorom lakše je raditi u turnusu, u sistemu „12-24 12-48“ i plašeći ljude kako će im biti raspored u klasičan smenski, po 8 radnih sati dnevno.

To bismo mogli i da prihvatimo kao tačno da se ovde ne radi o sistemu, obično  „13-23, 13-46“ a neretko i „14-22, 14-46“. Ako uzmemo primer policijskog službenika koji svaku smenu radi redovno u turnusu, on na svakoj smenu gubi po 1-2 sata dnevno, što na mesečnom nivou iznosi 14-15 pa sve do trideset sati. Godišnje, ovakvim načinom evidentiranja rada, on gubi više od jednog punog mesečnog fonda radnih sati, odnosno celu jednu platu!

Nakon ukazivanja na nepravilnost takvog obračuna radnog vremena, odgovorni, umesto truda na ispravljanju problema, trud ulažu na uterivanje straha – pa tako prete uvođenjem 8 časovnog radnog vremena, što opet nije realno i suštinski ne rešava problem jer se smene opet moraju preklapati, odnosno radno vreme mora biti minimum devetočasovno u toku jednog dana.

Opet ovakvim načinom rada posle, sa tri smene umesto dve, u jednom turnusu, problem se samo usložnjava. Umesto 14-15 radnih smena mesečno, svaki zaposleni će imati 24-26 dolazaka na posao. Samim time, preklapanjem smena, umesto viška radnih sati od 14-15 do 30, dolazimo do, minimalno 24 a potencijalno i svih 50 sati na mesečnom nivou.

Ukoliko bi evidentirali realno radno vreme od 9 ili 10 sati dnevno, došli bismo u priliku da zaposleni ostvare pun mesečni fond radnih sati negde već oko 25. u mesecu što bi ostavilo prostor za još 2-4 smene do kraja meseca, odnosno opet bismo došli do toga da zaposleni ostvaruje veliki višak radnih sati, znatno veći nego u sadašnjem turnus sistemu „12-24-12-48“.

Tako ostvaren višak sati bi morao u preraspodelu sa rokom realizacije od šest meseci, u suprotnom bi opet predstavljao prekovremeni rad.

Sindikat srpske policije uvek će raditi u interesu svojih članova i ostalih zaposlenih. Ono na šta ne možemo i nećemo pristati je kršenje prava zaposlenih.

Slobodno možemo postaviti i pitanje da li je sindikat koji je bio saglasan sa otpuštanjem oko 1500 kolega, zaista iskreno zabrinuto za raspored rada ili jeftinim demagoškim trikovima pokušava spasti ono što se zaustaviti ne može – masovno isčlanjenje zaposlenih iz tog sindikata. Aktivna podrška poslodavca tom sindikatu daje rezultate od onih koje oni očekivaju – ljudi ih sve više napuštaju.

Služba za informisanje SSP
Nikola Petrović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.