Policijska brigada: radio samo dve smene i nagrađen uvećanjem plate od 15%

Među 52 nagrađena u toj jedinici čak 29 sa spiska su rukovodioci različitog nivoa. Živo nas zanima doprinos jedinici i narodu komandira čete koji je za samo dve smene zaradio uvećanje plate. Godinama građen ugled jedinice olako urušen.

Policijska brigada: radio samo dve smene i nagrađen uvećanjem plate od 15%
Share Button

Anketa –  nagrađivanje samo za odabrane, izazvala je popriličnu pažnju zaposlenih. To ne pokazuje broj datih glasova za neku od ponuđenih opcija, glasalo je tek nešto malo manje od dve stotine osoba. Ali broj poruka i komentara, ostavljenih u inboks naše Fejsbuk stranice, uz obaveznu naznaku „mene nigde ne spominjite“ to itekako pokazuje.

U anketi smo na postavljena pitanja ostavili mogućnost glasanja za neku od tri organizacione jedinice MUP, za koje nam i inače najčešće stižu primedbe o neujednačenoj praksi nagrađivanja zaposlenih. Jedna od najčešćih poruka koje smo dobijali u inboks glasila je otprilike kao „A gde vam je tu…“ i u nastavku bi sledilo ime jedinice u kojoj je pošiljalac poruke zaposlen. A najčešće su nas pitali za Sektor za vanredne situacije, Upravu granične policije, Policijske uprave Novi Sad, Sombor, Pančevo, Niš…

Anketa je pokazala zanimljive rezultate. Ma koliko to glasačko telo bilo usko, jer 200 osoba svakako nisu pravi reper (pitanje je i da li su svi oni zaposleni u MUP), ono u dobroj meri može da ukaže na to kako navedene jedinice vide naše koleginice i kolege. Tako se, možda i očekivano, na prvom mestu , sa čak 60% dobijenih glasova našla Jedinica za obezbeđenje. Verovatno delom i pod utiskom nekih naših nalaza i predhodnog perioda (što možete videti na sledećem linku UZO: Neverovatno, zaradili 14 plata za godinu dana). Daleko iza JZO, sa mnogo manjim brojem glasova plasirane su Žandarmerija i Policijska brigada. Tu je redosled odredilo nekoliko glasova pa je potpuno nebitan njihov međusobni redosled.

I dok JZO  nosi teret bivšeg rukovodstva koje se godinama čašćavalo i samonagrađivalo, jedna druga jedinica se danas krije iza ranije stečenog ugleda. U našoj anketi je osvojila najmanji broj glasova, ali je tačan odgovor na postavljena pitanja ipak Policijska brigada.

U Policijskoj brigadi je tek pre par dana, po prvi put, javno objavljen spisak nagrađenih za decembar 2017. godine. Naravno, to je dugo bila tajna u toj jedinici i tek nakon intervencije rukovodstva sindikata u Policijskoj upravi za grad Beograd, komandant te jedinice konačno je dozvolio isticanje spiska nagrađenih. Uvidom u spisak razjašnjeno je i to zašto je nagrađivanje u brigadi bila tako dugo skrivana tajna i zašto je time kršena naredba ministra? Među 52 nagrađena u toj jedinici čak 29 sa spiska su rukovodioci različitog nivoa. Ono što posebno privlači pažnju ali i vređa inteligenciju svih pripadnika jedinice jeste uvećanje plate čoveku, naravno starešini, koji je u decembru odradio svega 0dve smene u trajanju od ukupno 16 radnih sati. Živo nas zanima koji je to njegov tako izuzetan doprinos jedinici u tom mesecu?

Kao što već rekosmo, dok JZO verovatno nosi teret ranijeg lošeg rada prethodnog rukovodstva, s druge strane sadašnje rukovodstvo Policijske brigade, pre svega komandant Dušan Puvača, ovakvim postupcima srozava dugogodišnji ugled koji ta jedinica uživa među kolegama širom ministarstva. Taj ugled pripadnici brigade su decenijama gradili, u miru i u ratovim. Danas se njime olako igraju! Većinu ranijih komandanata pripadnici jedinice su poštovali i voleli! Sigurni smo da tako nešto danas nije slučaj!

Na kraju gospodinu Puvači možemo da poručimo i to da se do poštovanja i ljubavi zaposlenih ne dolazi nagrađivanjem starešina niti lobiranjem i pozivanjem kolega da za vas glasaju u anketama za omiljenog kolegu! To se dobija marljivim i odgvornim radom, stavljanjem interesa zaposlenih ispred svog ličnog!

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Komentari:

Komentar

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar Prijavi se!