Užice, 21.10.2016. godine, – Predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović uputio je dopis ministru unutrašnjih poslova sa zahtevom za izmenu njegove Odluke o visini naknade za policijske službenike angažovane u vezi sa migrantskom krizom i na području Kopnene zone bezbednosti na administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom.

Zahtevali smo otklanjanje svojevrsne diskriminacije u odnosu na pripadnike Vojske Srbije nakon što se pojavila informacija da je za vojnike povišen iznos naknade za rad na terenu. Tražimo samo da isti rad bude jednako i vrednovan.

Dopis prenosimo u celosti:

Poštovani gospodine ministre,

Obraćamo Vam se zahtevom da izmenite svoju odluku kojom je utvrđena posebna naknada za rad u otežanim uslovima za zaposlene u MUP-u angažovane na poslovima migracije i migranata, tj. onih koji su ovim povodom angažovani na području Kopnene zone bezbednosti prema AP Kosovo i Metohija, kao i na području odlukom utvrđenih pograničnih opština prema Bugarskoj, Hrvatskoj i Mađarskoj, na taj način što ćete iznos posebne naknade povisiti sa sadašnjih 1.800 na 2.400 dinara, a što je 1.10.2016. godine već učinjeno za pripadnike Vojske Srbije angažovane na istim poslovima.

S obzirom na činjenicu da pripadnici MUP-a i Vojske Srbije zajedno obezbeđuju državnu granicu prema Makedoniji i Bugarskoj u udvojenim patrolama, neprihvatljivo je i štetno stvarati jaz i antagonizam između pripadnika dva najznačajnija nosioca fizičke sile naše zemlje – vojske i policije, na taj način što bivaju različito plaćeni za obavljanje istih poslova i zadataka. Ukoliko bi se postojeće stanje zadržalo verujemo da bi moral pripadnika MUP-a značajno opao, što bi se sasvim sigurno nepovoljno odrazilo na bezbednost naše zemlje i građana. Uz to, najveći deo pripdanika MUP-a nalazi se u sve težoj materijalnoj i porodičnoj situaciji, i koji često kod kuće ostavljaju porodice sa minimalnim novčanim sredstvima u potpunoj neizvesnosti dok se 15 dana nalaze na terenu. Ako se osvrnemo i na (ne)uslove u kojima većina njih boravi na tim terenima, onda je ovakva diskriminacija u pogledu razlike u iznosu posebne naknade, za njih samo još jedan dodatni i materijalni i psihološki udarac.

Verujemo da ćete shvatiti da ovaj dopis nije samo naš apel, već istovremeno vapaj zaposlenih u ministarstvu kojim rukovodite, te da ćete u potpunosti razumeti njihovu tešku situaciju u kojoj se nalaze i, u skladu sa tim, izmeniti predmetnu odluku u pogledu visine iznosa posebne naknade i na taj način omogućiti da zaposleni u MUP-u angažovani na navedenim područjima i poslovima budu jednako tretirani kao i zaposleni u Vojsci Srbije, tj. da za jednak rad dobiju jednaku zaradu, a što je u skladu i sa težnjama i politikom Vlade Republike Srbije.

S poštovanjem,

                                                                                                                                        Predsednik
Lazar Ranitović

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.