Ništa novo ovih dana, napadi na policijske službenike se nastavljaju, a kako vreme odmiče, pojačava se njihov intenzitet, posledice osećaju i sami građani, na svojoj koži. Napadi su postali sve drskiji i brutalniji, stvorila se takva klima u društvu da se pojedinci verovatno takmiče ko će Ministarstvu unutrašnjih poslova i njihovim pripadnicima više štete naneti, naneti neku povredu i njih ismejati. Ono što je najgore, njihove doživljaje beleže mobilnim telefonima i nakon toga vrše obradu video snimaka, gde seku delove koji njima ne idu u prilog i potom putem društvenih mreža objavljuju skraćene verzije koje pokazuju samo jedan segment intervencije policijskih službenika.

Najnoviji primer ovakvih napada dolazi nam iz Paraćina.

Dana 14.06.2019. godine oko 03,30 časova, u ul. Kralja Petra 1, pet lica muškog roda (od toga četiri maloletnika), uočivši patrolu policije započinju sa nedoličnim ponašanjem. Najpre su svi ka patroli pokazivali svoj srednji prst, a jedan od njih je potom započeo sa pretnjama i vređanjem, upotrebljavajući niz vulgarnih reči. Pružajući aktivan otpor maloletnog V.L. patrola koristeći fizičku snagu-tačke pritiska smešta u službeno vozilo, na zadnjem sedištu. Tu on ne staje, već nogama udara u sedište i staklo, rizikujući da povredi sebe i ostala lica. Preostala četiri lica prilaze sa leđa policijskim službenicima, stavljajući u izgled da će ih napasti. Kako bi smirili lice u vozilu, policijski službenici odlučuju da uđu u vozilo i krenu ka policijskoj stanici. Tada, pomenuta četiri lica rukama i nogama udaraju u vozilo, sa svih strana i tom prilikom nanose oštećenja na vozilu.

Međutim, tu nije kraj. Pomenuta četvorica dolaze ispred policijske stanice Paraćin, viču i izgovaraju pogrdne i uvredljive reči na račun policije, a zatim nalaze i gađaju kamenjem u pravcu parkinga, gde se nalaze službena vozila. Tom prilikom su oštetili još dva vozila. Pribrani i organizovani, policijski službenici odmah su krenuli u potragu za ovim licima i uspeli su da ih uz upotrebu fizičke snage i sredstava za vezivanje dovedu do službenih prostorija.

Nadležni VJT u Jagodini i OJT u Paraćinu izjasnili su se da u gore pomenutim radnjama postoje elementi krivičnog dela „Uništenje i oštećenje tuđe stvari“. Naravno, prema njima će biti podnete i prekršajne prijave iz Zakona o JRM.

U ovom kratkom opisu događaja svaki građanin može stvoriti sliku kako je izgledao ceo ovaj slučaj. Može stvoriti i osećaj, pretpostavku ili sumnju da će ova lica nastaviti sa izvršenjem prekršaja, čak i posle podnetih prijava. Međutim, naše nezavisno sudstvo i tužilaštvo izjasnili su se da prijave protiv lica budu podnesene u redovnom postupku, odnosno, da im nije potrebno odrediti zadržavanje. Povratnici su i ovog puta imali sreće…

Komentar jednog građanina koji je video ceo događaj:

Pored svega napisanog, epilog svega su i tri oštećena službena vozila:

I u ovom slučaju blagom kaznenom politikom, pravosudni organi daju vetar u leđa licima iz kriminogene sredine, a naročito povratnicima. Kamenovanje policijske stanice i parkinga je samo još jedna kap u moru, još samo jedan slučaj gde možemo videti odnos jednog sloja društva prema Ministarstvu unutrašnjih poslova. Činjenica je da vređanje i ometanje policijskih službenika postepeno eskalira u nešto veće i tome moramo što pre stati na put. Sada smo „samo“ kamenovani, šta možemo očekivati sledeće? Pitamo se šta mogu očekivati i ostali građani, kada izgrednici ovako postupaju prema policiji i imovini? I ovog puta podsećamo nadležne: NAPAD NA POLICIJU JE NAPAD NA DRŽAVU!!!

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić