Права запослених у време државних празника у јануару 2016. године

Права запослених у време државних празника у јануару 2016. године
Share Button

Поводом предстојећих државнихsrecni praznici3 празника у месецу јануару (Нове године и Божића), ваш Синдикат српске полиције припремио вам је кратко појашњење права које црпите из Закона о државним и другим празницима у Републици Србији.

Циљ нам је пре свега да вас упознамо са вашим правима, да знате шта вам тачно припада, да вас упутимо како да то и остварите уколико се деси да вам не буду редовно обрачунате све припадајуће накнаде (што је иначе врло чест случај у пракси). Нажалост, и даље је присутна негативна појава да старешине неправилно тумаче законске норме. И то, по правилу, на штету запослених.  Верујемо да ће овај прилог, поред првенствене намене – помоћи нашим члановима, бити од користи и старешинама ради лакшег сналажења.

ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ ПОВОДОМ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА У ЈАНУАРУ 2016. ГОДИНЕ!

— У складу са Законом о државним и другим празницима у РС, у јануару 2016. године државни празници који се обележавају НЕРАДНО су петак 1. и субота 2. јануар (Нова година) и четвртак 7. јануар (Божић по јулијанском календару).

— За одсуство у ове дане, запосленим имају право на накнаду зараде, а за рад у неки од ових дана – право на зараду и увећање зараде.

— Запосленом припада накнада зараде за дане празника који су „пали“ у његове радне дане (тј. ако не раде у ове дане, зараду примају као да су радили), а не припада за дане који су према његовом недељном распореду радног времена нерадни дани (недељни одмор), и то:
1) запослени који раде у петодневном распореду радног времена (понедељак-петак) у петак 1. и четвртак 7. јануара одсуствују са посла по основу празника с накнадом зараде (тј. ако не раде у ове дане, зараду примају као да су радили), али не и за суботу 2. јануар;
2) запослени који раде у сменском распореду радног времена (нпр. 12-24-12-48), правно на накнаду зараде НЕ ОСТВАРУЈУ право на накнаду зараде уколико су дани државног празника истовремено и дани недељног одмора (мишљење Министарства за рад, борачка и социјална питања број 120-02-75/97).

— Рад у дане државних празника (1, 2. и 7. јануар) плаћа се увећањем зараде (121% од основне плате, према члану 147а ставу 1. тачки 1. Закона о полицији).
— „Груба“ формула за израчунавање износа цене једног сата рада у време државног празника (за јануар 2016):
(нето износ првог дела плате без одбитака) * 2 / 21 / 8 * 1,21.
Нпр. ако је први део плате 20.000 динара, један сат рада у време државног празника у јануару 2016. године износи: 20.000 * 2 / 21 / 8 * 1,21 = 288 динара.

— За оне који ће srecni praznici1почетком јануара 2016. године користити годишњи одмор – годишњи одмор ће бити продужен за два дана (због 1. и 7. јануара који падају у радне дане).

— Подсећање и на то да запослени (у складу са чланом 4. тачком 1. Закона о државним и другим празницима у РС) имају право да не раде на дан крсне славе, с тим што о томе МОРАЈУ обаветити послодавца. Приликом обрачуна укупног броја радних сати на месечном нивоу узима се као да сте тог дана радили 8 сати. Запослени који својом вољом ради на дан крсне славе нема право на увећање зараде због рада на тај дан.

— Уколико неко буде сматрао да му је неко од напред описаних права ускраћено (нпр. приликом попуњавања „редних листи“ или обрачуна зараде) – Синдикат српске полиције и његови представници стоје вам на располагању.

СРЕЋНИ ПРАЗНИЦИ!

Председник СК ССП
Виктор Ратковић

 

Коментари:

Коментар

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!