Beograd, 17.01.2017. godine, – Na zahtev Sindikata srpske policije održan je radni sastanak u Policijskoj upravi za grad Beograd. Sastanku su ispred uprave prisustvovali načelnik Veselin Milić, pomoćnici načelnika Nebojša Pantić, Milan Stanić i Ratko Kostić (koji je ujedno i načelnik Uprave krinimalističke policije), načelnik Uprave policije Vlada Radosavljević, kao i šefica Biroa načelnika Bilja Radujko.

Delegaciju SSP predvodio je predsednik Lazar Ranitović, a učestvovali su još zamenik predsednika Mile Lazarević, predsednik RC Beograd Slobodan Ćosović i predsednik SG DSIJ92 Darko Milovanović.

Sastanak je protekao u pozitivnoj, konstruktivnoj atmosferi uz obostrano poštovanje i razumevanje. Neke od problema koje smo ovom prilikom izneli i rukovodstvo PU je prepoznalo, ali je nemoćno da ih otkloni bez prave podrške Sektora za materijalno-finansijske poslove Ministarstva unutrašnjih poslova. No, kako za neke probleme nisu potrebni preveliki finansijski izdaci, već je težište na boljoj organizaciji i poštovanju prava zaposlenih, rešenje je pronađeno i očekujemo brz napredak.

Sastanak je potrajao dobrih dva sata, i veliki je broj razmotrenih tema, pa ćemo ovde navesti samo neke bitnije:

  • Problemi sa obezbeđenjem obejkata u PU za grad Beograd

Kućice u kojima borave policijski službenici tokom obezbeđenja objekata su uglavnom neuslovne, slabe izolacije, lošeg grejanja, prokišnjavaju, tako da je boravak u njima skoro nemoguć u dužem vremenskom periodu. Potrebna je adaptacija postojećih ili nabavak novih.

Načelnik Milićbgd1 je odgovorio da su svesni ovog problema, da se radi o starim i dotrajalim kućicama, da su nove trebovane kod Sektora za MFP, ali da to ide sporo jer nema novca za tako nešto. Upravo stoga je naredio, tokom velikih hladnoća predhodnih dana, da se ljudi u tim kućicama smenjuju u što kraćim intervalima, na pola sata – sat najduže, da ih sve vreme obilaze starešine i da ih lično zamene, ukoliko bude neophodno. Obratiće se gradu Beogradu i nekim firmama za pomoć po ovom pitanju, kako bi se premostio problem, pre nego na nivou MUP bude trajno rešen, a od SSP očekuje pomoć na ubrzavanju realizacije donacija.

  • Problemi sa radom pripadnika kriminalističke policije u prigradskim stanicama

U poslednjih nekoliko godina uvedena je praksa da uviđaje u noćnim satima na teritoriji čitavog grada Beograda vrši Odeljenje za uviđajno-operativne poslove Uprave kriminalističke policije PU za grad Beograd, radi ušteda i smanjenja finansijskih izdataka proisteklih po osnovu dodataka na plate radnika za noćni rad. To je, naravno, dovelo do povećanog opterećenja radnika navedenog Odeljenja, ali i do funkcionalnih problema, jer neretko ekipe ne mogu da istovremeno pokriju sve uviđaje u toku noći. Posledica toga jeste nezadovoljstvo građana koji, pored toga što su oštećeni izvršenjem krivičnog dela, dodatno budu izloženi neprijatnosti da čekaju uviđajnu ekipu do jutra. O samom kvalitetu uviđaja nakon protoka vremena i neadekvatnog obezbeđenja lica mesta ne treba ni govoriti. Naravno, ovo pravilo je često kršeno a operativci od kuće pozivani radi hitnih uviđaja kao što su razbojništva, radi „pritvorskih“ predmeta i slično. Policijski službenici su se uvek odazivali iz razloga savesti i odgovrnosti, premda termin „stalna dostupnost“ nije pravna kategorija već moralna. A pravedno je, i sasvim u skladu sa pozitivnim pravnim propisima, čoveka koga smo obavezali da bude pripravan, tako i tretirati – t.j. svojevrsno uskraćivanje slobode kretanja treba adekvatno platiti.

Načelnik UKP PU za grad Beograd Ratko Kostić, smatrao je da nema potrebe za ovom merom, koja može biti kontraproduktivna, jer će dovesti ostale kolege u neravnopravan položaj, budući da je čest slučaj da pozovu i nekoliko desetina operativaca od kuće radi obavljanja hitnih poslova. No, nakon intervencije pomoćnika načelnika Milana Stanića koji je potvrdio takvu praksu u svim područnim policijskim upravama, i nakon uputstva načelnika Milića, ipak je dogovoreno da policijskim službenicima, dežurnim u noćnim satima, bude propisana pripravnost u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, te ista bude i plaćena.

  • Način i ujednačavanje prakse obračuna naknade troškova za dolazak na posao i povratak sa posla u skladu sa važećim Pravilnikom

Uprkos, sada već, skoro dvogodišnjoj, primeni novog Pravilnika, mi i dalje imamo šarenoliku situaciju sa načinom primene u obračunu troškova za dolazak na posao i odlaska sa posla. I dalje imamo primere da se zaposlenima, u skladu sa brojem smena, prekraja i deli iznos naknade za mesečnu kartu, mada je ona nedeljiva (po pravilniku). Takođe, u pojedinim policijskim stanicama i dalje zaposlenima umanjuju naknadu pogrešnim načinom obračuna kod smenskog rada i rada u turnusu.

Budući da ni prisutnima nije bilo baš najjasnije u čemu je problem, delegacija SSP ih je uputila da zatraže zvanično tumačenje od pomoćnika načelnika Sektora za MFP, gospodina Draga Bjelice, koje im je i ovom prilikom predočeno:

Svaki zaposleni koji u toku meseca nije imao odsustvo zbog godišnjeg odmora, bolovanja ili plaćenog i neplaćenog odsustva, ima pravo na pun iznos mesečne naknade, bez obzira na broj smena koje je odradio.Bez obzira što neki mesec ima, na primer, 22 radna dana, a zaposleni radom u turnusu odrade, na primer 15 smena, nepravilno je pun iznos naknade deliti sa 22 pa množiti sa 15, jer se tako naknada umanjuje za trećinu. U vremeniku rada tim radnicima ne treba popunjavati 15/22, kako to često rade starešine, već je potrebno upisati 15/15, što će radnicima u obračunskoj službi biti jasan znak da su te kolege radile celog meseca i ostvarile pravo na pun iznos naknade.

Delegacija sindikata je iznela primedbu i da se u pojedinim organizacionim jedinicama zaposlenima nameću određeni auto-prevoznici, sužava im se izbor i bivaju prinuđeni da dostavljaju potvrde o cenama mesečnih karata prevoznika sa malim brojem polazaka, čiji red vožnje zaposlenima ne odgovara. A pravilnik zaposlenom pruža pravo realnog izbora.

Načelnik Uprave policije PU za grad Beograd, Vlada Radosavljević, izjavio je da veliki problem stoji u tome što su starešine prinuđene da uopšte razmišljaju o načinu obračuna i sistemu naplate troškova umesto da energiju troške na unapređenje bezbednosti građana. Njegovo mišljenje je da bi idealno rešenje bilo da komandiri, odnosno načelnici PS, samo dostave stanične vremenike rada obračunskim službama koji bi iz njih vadili potrebne podatke. Ali će svakako, po naređenju načelnika PU, sprovesti mere radi usaglašavanja i pravilnog obračuna troškova u celoj Policijskoj upravi za grad Beograd.

  • Nedostatak službenih vozila

Izneli smo podatak da, pored redovnog nedostatka ispravnih vozila, imamo situaciju da izvestan period, u dežurnoj službi PU nema nijednog jedinog ispravnog vozila za transpirt lica (marica). Takođe, problem sa vozilam je prisutan u svim organizacionim celinama: u policijskim stanicama, Upravi kriminalističke policije, Upravi saobraćajne policije, Policijskoj brigadi…

Načelnik Veselin Milić se složio sa nama, u rukovodstvu PU su svi više nego svesni ovog problema koji povremeno ozbiljno utiče na funkcionisanje službe i efikasnost obavljanja svakodnevnih zadataka.  Istakao je to, da je insistirao kod ministra i direktora, i u tome i uspeo, da od 50 upravo podeljenih novih patrolnih vozila na nivou MUP, čak 40 pripadne Policijskoj upravi za grad Beograd. Očekuje da i pri sledećoj, najvljenoj podeli novih vozila, najveći broj njih završi u Beogradu, jer po obimu i složenosti posla ni jedna područna PU ne može ni približno da se meri sa PU za grad Beograd.

  • Kadrovska rešenja, premeštaji, interni konkursi…

Postavljeno je pitanje problema koji proističe iz permanentnog smanjenja broja zaposlenih i velikim brojem „ugašenih“ radnih mesta. Trenutno je veliki broj izvršilačkih ali i rukovodećih radnih mesta nepopunjen i to stvara dodatno opterećenje na radu ali i nezadovoljstvo kolega koji imaju odgovarajuće radno iskustvo i potrebnu stručnu spremu, obavljaju te poslove ali za njih ne mogu da dobiju rešenja o raspoređivanju niti adekvatnu platu. Veliki problem predstavlja i nemogućnost trajnih premeštaja zaposlenih, što izaziva pad morala i njihovo nezadovoljstvo.

Načelnik UKP Ratko Kostić je izneo podatak da trenutno nemamo šefove Odseka za suzbijanje kriminaliteta u čak šest policijskih stanica, da u sedištu uprave takođe postoji nekoliko upražnjenih radnih mesta koje je nemoguće nadomestiti. Načelnik PU Veselin Milić je izjavio da će uprava vrlo brzo dobiti oko 200 novih policijskih službenika, polaznika kursa COPO, a da je raspisan konkurs za prijem novih 400 policajaca. Slaže se da je veliki problem nemogućnost raspoređivanja radnika prema potrebama i prema njihovim sposobnostima i zaslugama, ali da su trenutno jedino mogući privremeni premeštaji, sve dok ne zaživi predviđeni sistem karijernog napredovanja i internih konkursa, za šta odgovornost snosi Sektor ljudskih resursa.

Pored razgovora na ove tema, bilo je reči i o drugim sitnijim problemima i sporadičnim slučajevima. Za buduću saradnju dve organizacije određeni su koordinatori – ispred PU zza grad Beograd biće to pomoćnik načelnika PU Nebojša Pantić, a ispred SSP određen je zamenik predsednika Mile Lazarević.

Rukovodstvo PU za grad Beograd prenelo nam je svoje nezadovoljstvo izmeštanjem logistike iz Policijske uprave, svođenje nekada velike, Uprave za logistiku PU za grad Beograd na dva Odeljenja pri sedištu MUP, što je donelo niz problema, iskomplikovalo i usporilo procedure nabavke osnovnih sredstava neophofnih za funkcionisanje uprave. Takođe, načelnik PU Veselin Milić je naglasio jako veliki problem sa nedostatkom ljudstva – za samo poslednje tri godine broj zaposlenih je smanjen za više od 1000 policijskih službenika, što prirodnim odlivom, što premeštajima radi smanjenja putnih troškva po depeši direktora policije. Istakao je i da PU za grad Beograd zaslužuje i mora imati poseban tretman u okviru MUP zbog proste činjenice da se najveći broj krivičnih dela u Srbiji izvrši na teritoriji Beograda, da se više od polovine narušavanja javnog reda i mira i saobraćajnih nezgoda dogodi u Beogradu, da su cifre precizne i neumoljive. Delegacija SSP je iznela podatak da su nedostatak ljudstva u policiji u Bugarskoj prestonici Sofiji, pokušali da reše tako što policajci u tom gradu imaju osnovicu plate za 30% višu u odnosu na unutrašnjost Bugarske.

Služba za informisanje SSP
Mile Lazarević

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.