Šest dana nakon našeg dopisa, usledila je konkretna reakcija Odeljenja za psihološku prevenciju i selekciju. Ka svim OJ, upućena je depeša sa obaveštenjem i uputstvom o  postupanju starešina u situacijama sa elementima rizika od suicida kod zaposlenih u MUP-u. Time je učinjen još jedan iskorak ka preduzimanju preventivnih mera i radnji u cilju sprečavanja suicida. Saradnja Sindikata srpske policije i Odeljenja za psihološku prevenciju i selekciju u MUP-u je primer kako treba graditi kvalitetan, partnerski odnos na relaciji sindikat-poslodavac. Česta razmena informacija, kvalitetnija saradnja sa  starešinama, podrška kolega i prijatelja su ono što je potrebno da bi se preventivno delovalo u sprečavanju tragičnih događaja.

Dopis predsednika SSP Lazara Ranitovića 4069-1/18, od dana 10.05.2018. godine u kome se nalazilo nekoliko interesantnih pitanja, izazvao je veliku pažnju, a samim tim je ubrzao određena postupanja nadležnih u Odeljenju za psihološku prevenciju i selekciju.

Svim organizacionim jedinicama MUP-a  je upućena depeša Sektora za ljudske resurse 08 broj 87/18, sa obaveštenjem da je od strane Odeljenja za psihološku prevenciju i selekciju izrađen  Okvir za postupanje starešina u situacijama sa elementima rizika od suicida kod zaposlenih u MUP-u. U njemu su  detaljno opisani simtpomi koji ukazuju da je zaposlenom potrebna psihološka pomoć, ali i određeni zadaci za postupanje rukovodiocima organizacionih jedinica, prilikom definisanja nivoa postupanja. Da li će to biti osnovni, viši ili urgentni nivo, zavisi od dostupnih informacija i adekvatne procene.

Iako nam je zajednički cilj da kvalitetnim informacijama, adekvatnim i pravovremenim postupanjem, svedemo suicid u MUP-u na minimum, ne možemo biti zadovoljni učinjenim. Teško nam pada činjenica, da za ovako visok broj suicida niko nije odgovoran, ne postoji čak ni moralna odgovornost pojedinaca, koji su svojim (ne)činjenjem doprineli da samoubistva u policiji poprime razmere epidemije.

Sindikat srpske policije će i ubuduće poklanjati veliku pažnju psihološkoj prevenciji zaposlenih u Ministarstvu. Pomno ćemo pratiti primenu instruktivne depeše, jer poučeni iskustvom iz ranijih postupanja, imamo bojazan da će pojedini rukovodioci iskoristiti situaciju i protiv policajaca preduzimati postupke i radnje koje će štetiti, a ne pomoći razrešenju ovakvih problema ( pokušavajući da utiču na rad malobrojnih psihologa, za svaku „F” šifru policajcu oduzimaju oružje, službenu legitimaciju i vozačku dozvolu i na taj način ostavljaju nezaštićenog na nemilost kriminalaca i sl.)

Policijski službenici se usled čestog mobinga i velikog stresa plaše da zatraže psihološku pomoć. Ohrabrimo ih u tome, jer je podrška najvažniji faktor u sprečavanju i odvraćanju od mračnih namera. To je naša ljudska i kolegijalna obaveza.

Služba za informisanje SSP
Zoran Stojčić

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.