ССП у Команди жандармерије – рад тек предстоји, али помака има!

Конструктиван састанак, на моменте мало жешћа размена мишљења, али је закључак да нам је интерес заједнички – задовољни чланови и задовољни припадници јединице, психофизички спремни за обављање свих задатака постављених пред њих, до чега је могуће доћи само поштовањем позивитних законских прописа (пре свега ЗоР и ЗоП) и потпуном применом важећих ПКУ за полицијске службенике и државне органе.

ССП у Команди жандармерије – рад тек предстоји, али помака има!
Share Button

Београд, 15.04.2016. године, – По договору направљеном на редовном месечном састанку у Кабинету министра 11. априла, данас је у Команди жандармерије одржан радни састанак између руководства те јединице и делегације Синдиката српске полиције. Синдикат српске полиције на састанку су заступали: Лазар Ранитовић, председник синдиката, Миле Лазаревић, заменик председника синдиката, Никола Петровић, председник СГ ОЖ Београд, Горан Пуђа, повереник СГ ОЖ Нови Сад, Жељко Исаиловић, председник СГ ОЖ Краљево и Влада Вучићевић, секретар СГ ОЖ Београд. Испред жандармерије на састанку су учествовали: помоћник команданта, господин Драган Васиљевић, начелник логистике, господин Бојан Марковић и начелник Одељења за опште и правне послове господин Горан Дивјак.

У уводној речи господин Ваиљевић је поздравио иницијативу синдиката за састанак у „оквиру куће“ и исказао опредељење руководства те јединице да све проблеме решавају директним разговорима са представницима запослених, и извинио се због оправданог одсуства команданта јединице, господина Горана Драговића, који се налази на терену, на југу Србије.

Председник синдиката, господин Лазар Ранитовић, се најпре захвалио на брзој реакцији руководства Жандармерије у заказивању и припреми овог састанка, затим је представио своје сараднике, представнике нашег синдиката из жандармеријских јединица у оквиру којих делује и ради Синдикат српске полиције (Нови Сад, Београд и Краљево).

Састанак је потрајао више од два и по сата, био је заиста конструктиван, на моменте је било и мало жешћих размена мишљења, али је на крају закључено да нам је интерес заједнички – задовољни чланови и задовољни припадници јединице, психофизички спремни за обављање свих задатака који се поставе пред њих. Наравно, до тога је могуће доћи само поштовањем позивитних законских прописа (пре свега Закона о раду и Закона о полицији) и потпуном применом важећих Посебних колективних уговора за полицијске службенике и државне органе.

Ради адекватне припреме састанка, руководству Жандармерије смо предходно доставили списак тема на које смо желели да разговарамо и то је, наравно, уродило плодом и допринело успешном састанку, али је довело и до тога да је неколико проблема, наведених у допису, решено и пре самог састнка, односно дан пре састанка предузете су мере за њихово решавање.

У овом извештају, из свима разумљивих разлога, нећемо и не можемо износити све детаље са састанка, већ само напоменути теме, док ће сви наши чланови моћи да се исцрпно информишу код наших активиста у јединицама. Разговори су вођени о следећем:

– Распоређивање на (не)одговарајућа радна места колега оболелих у служби и на пословима у вези са службом, првенствено колега са обољењима класификованих неком од шифри „Ф“. Став руководства Жандармерије јесте да нико не сме бити шиканиран због болести и да се увек мора тежити изналажењу најбољем решењу, и за јединицу и за самог запосленог;
– Лоши услови рада на појединим радним местима. Реаговано, и у складу са тренутним могућностима, проблеми су делимично решени и пре самог састанка (Нови Сад), док адаптација објеката у Београду чека решавање имовинско-правних односа, односно прелазак објекта у власништво МУП, а решавање санитарног чвора у Краљеву је у поступку (тендер и избор извођача радова);
– Писање изјава запослених – није законито и не сме бити спровођено. Старешина има право да обави разговор и од подређеног затражи усмено изјашњење о неком догађају, али писаних изјава не сме бити;
– Захтеви за премештаје односно одлазак из јединице – став Команданта Драговића јесте да ће, свакоме ко затражи одлазак из јединице, да потпише сагласност. Тренутни застој код реализације таквих захтева настао је последњим дешавањима са Правилником о систематизацији радних места у МУП и чувеном „анализом ризика“. Очекивања су да ће у наредних пар месеци стање бити нормализовано;
– Усвајањем нове систематизације дошло се и до тога да је укинуто неколико радних места са 6. степеном, односно вишом школом, што је довело до тога да је неколицина колега морала да прихвати премештај на радна места са средњом стручном спремом (али нико од њих неће имати мању плату него до сада) али је, из истог разлога, и десетак људи премештено са радног места са вишом на радно место са високом стручном спремом;
– У Копненој зони безбедности је обавезно ношење шлемова, јер је то питање безбедности а не „модни детаљ“ (став Команданта). Шешири су раније били заступљени само у извиђачким патролама;
– Заштитни прслуци. Нема средстава за набавку потпуно нових, али се у фазама врши репарација постојећих. Као што је случај и са шлемовима;
– Радно време на стационарној обуци и његова усклађеност са Законом о раду. Овде је дошло до размимоилажења ставова синдиката и руководства јединице које се држи тога да је планом обуке регулисано и радно време запослених. По овом питању биће настављен рад;
– Обрачунавање путних трошкова. На, истина појединачне, и даље постојеће проблеме у обрачуну ове накнаде, констатовали смо да има пропуста у самим јединицама али и у депеши, односно тумачењу, добијеном од Сектора за материјално-финансијске послове. И овде ће рад бити настављен до отклањања свих нејасноћа и непрецизности у поступању;
– Око прековременог рада, шта је то прековремени рад, ко и када издаје налог, како се обрачунава, ко одређује начин својеврсног обештећења запосленог (плаћање или прерасподела) потрошен је добар део састанка али вредело је сваког труда. Верујемо да убудуће неће бити неправилности, али ако се ипак појаве проблеми, запослени треба да се обрате нашим активистима у јединицама и они ће, у сарадњи са руководством одреда или неким на вишој инстанци, проблем решити. Оно што сви запослени треба да знају јесте то да сваки рад дужи од планиране смене за тај дан јесте „прековремени рад“, а да се по Закону о раду не може да планира смена дужа од 12 сати.
– Употребу одређених материјално-техничких средстава као на пример теренског возила „квад“, одређује руководилац јединице по својој процени, вођен сврсисходношћу употребе, ефикасношћу обављања службе, заштитом здравља запослених и општом безбедности. Али свакако да употреба ни једног средства није „забрањена“.

Након више од два и по сата разговора, како смо већ напоменули, састанак је завршен договором да ово буде само први у низу састанака између руководства Жандармерије и Синдиката српске полиције, као и да ће господин Горан Дивјак (испред јединице задужен за сарадњу са синдикатима) иницирати редовне месечне састанке у свим јединицама са представницима свих синдиката, уверен да се само отвореним, директним разговорима руководства и представника запослених могу да реше проблеми до којих неминовно долази у великим системима, какав Жандармерија свакако јесте.

Служба за информисање ССП
Миле Лазаревић

Коментари:

Коментар

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!