Poštovana gospođo Đukić-Dejanović,

 U prilogu akta dostavljamo Vam depešu (instruktivni akt) broj 2319 od 26.10.2007.godine koju je uputio načelnik Uprave policije general Mladen Kuribak koja se tiče privremene sprečenosti za rad policijskih službenika po osnovu korišćenja bolovanja.

Sindikat srpske policije smatra da su pojedine odredbe predmetne depeše u suprotnosti sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (članom 30. (Pravo na privatnost i poverljivost informacija); članom 31. (Pravo na samoodlučivanje i pristanak); članom 36. (Pravo na uvid u medicinsku dokumentaciju); članom 37. (Pravo na tajnost podataka) ) te je zahtevao da se predmetna depeša stavi van snage i sačini nova – zakonita.

Shvatajući dobru nameru da se pokaže briga i uvede red i disciplina meću nesavesnim radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, smatramo da predmetna depeša nije dobra, a Vas molimo za stručno mišljenje o čitavoj stvari. Posebno u delu gde se nalaže kontrola bolovanja od strane oficira policije koji nisu stručni da bi kontrolisali lekarske nalaze ili da li je pacijent u kući ili ne.

Posebno u slučajevima kada se radi o bolesnicima sa šifrom „F“ koji u nekim slučajevima treba da borave u prirodi i da se kreću umesto da sede u stanu ili u kući.

Zbog svega iznetog, molimo Vas za mišljenje u vezi sadržaja depeše koje Vam šaljemo u prilogu.

 

S poštovanjem,

 Broj: 1611-01/13 /13
Užice, 05.02.2013.god.

Predsednik sindikata
Glišo Vidović

 

Detaljnije o ovoj temi na linku: SG Beograd: Dopis generalu Kuribaku, depešu 2319 pod hitno stavite van snage!

 

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.