SCAN_20141029_135655256Članovi Sindikalne grupe  UZO SSP tražili su preko svog ovlašćenog predsednika informacije o nagrađivanju radnika Uprave za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata, kojima je uvećan mesečni koeficijent plate u vidu nagrade za postignute rezultate na mesečnom nivou. Stav Sindikata je da ne postoje nikakve prepreke i da nema razloga da se takv informacije skrivaju od zaposlenih. Smatramo da svi zaposleni u svojim organizacionim jedinicama treba da budu upoznati sa informacijama ko i koliko radi i prema tome zavređuje da bude nagrađen. Tako javno objavljivanje informacija o nagrađenim licima može biti samo podstrek i drugim kolegama za bolji rad ili može i poslužiti i kao kontrolni činilac u borbi protiv korupcije ili nasleđenih privilegija.

Svima je jasno da pojedini rukovodioci imaju svoje miljenike i da nagrađuju samo iste ljude, da postoji redovnost u nagrađivanju istih lica što će se i u ovom slučaju dokazati.

Borba za dobijanje ovih informacija trajala je dugo ali je Sindikat na kraju ostvario pravnu pobedu. Dva puta za redom Ministarstvo unutrašnjih poslova odbilo je da tražiocu informacije učini dostupnim. Na kraju, uz pomoć službe Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostima, informacije su nam ustupljene.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja upućen je MUP 25. aprila 2014. godine a MUP je postupio po Rešenju poverenika tek 14. oktobra 2014. godine. Inače, zakonski rok za dostavljnje odgovora je 15 dana.

U prilogu na skeniranim fotografijama može se videti ceo tok predmeta, odnosno koliko je rada i truda, od strane ovlašćenog lica u Sindikatu, bilo potrebno uložiti da bi se traženi podaci učinili dostupnim za javnost, odnosno za naše kolege koje su tražile informaciju.

U kakvom državnom organu radimo i kakvi su nam stručnjaci zaposleni u možemo videti iz priloženog Rešenja koje je potpisala koleginica Marija Mladenović, pravnik i Ovlašćeno lice za postupanje po informacijama od javnog značaja u Sektoru finansija, ljudskih resursa i zajedničkih poslova MUPa, kada je pogrešno tumačila zakon a što je svojom žalbom dokazao običan sindikalac koji nema pravni fakultet već samo srednju stručnu spremu.

Na sreću za ovu zemlju, Služba poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti radi u skladu sa zakonima, stručno i profesionalno te je svojim rešenjem pokazala u dve rečenice koliko je koleginica Marija Mladenović nestručna u poslu koji obavlja i za šta dobija platu.

Nagrađivana lica u Upravi za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata
delimični pregled za vrh uprave

2012. godina – pregled uvećanje plate od 20 %

 1. Tomašević Zoran –  Načelnik  uprave, nagrađen 12 puta, odnosno svaki mesec;
 2. Delić Zorica – Poslovi policijske saradnje i odnosi s javnošću, nagrađena 10 puta;
 3. Piščević Gordana – Poslovi unapređenja obezbeđenja ličnosti i objekata, nagrađena  9 puta; 
 4. Vučinić Mladen  – Pomoćnik načelnika uprave nagrađen 9 puta;
 5. Đukić Božo –  Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 9 puta;
 6. Manć Srbinka – Poslovni sekretar, nagrađena 9 puta;
 7. Bogdanović Petar – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 6 puta;
 8. Tepavčević Miodrag  – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 5 puta;
 9. Belić Milan – Poslovi unapređenja obezbeđenja ličnosti i objekata, nagrađen  5 puta;
 10. Nikolić Dragan – Zamenik načelnika uprave, nagrađen 4 puta;
 11. Popović Biljana – Poslovni sekretar, nagrađena 2 puta.
 12. Ostatak nagrađenih možete videti u PDF dokumentima koja su u prilogu (razvrstano po mesecima):
  2012-012012-022012-032012-042012-052012-06,
  2012-072012-082012-092012-102012-112012-12.

2013. godina – pregled uvećanje plate od 20 %

 1. Đukić Božo – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 12 puta;
 2. Tomašević Zoran  – Načelnik  uprave, nagrađen  11 puta;
 3. Delić Zorica  – Poslovi policijske saradnje i odnosi s javnošću, nagrađena  10 puta;
 4. Piščević Gordana – Poslovi unapređenja obezbeđenja ličnosti i objekata, nagrađena  10 puta;
 5. Vučinić Mladen – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 10 puta;
 6. Manć Srbinka – Poslovni sekretar, nagrađena  6 puta;
 7. Bogdanović Petar  – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen  5 puta;
 8. Tepavčević Miodrag  – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 5 puta;
 9. Popović Biljana – Poslovni sekretar, nagrađena 5 puta
 10. Belić Milan  – Poslovi unapređenja obezbeđenja ličnosti i objekata, nagrađen 1 put;
 11. Nikolić Dragan –  Zamenik načelnika uprave, nagrađen 1 put;
 12. Ostatak nagrađenih možete videti u PDF dokumentima koja su u prilogu (razvrstano po mesecima):
  2013-012013-022013-03, 2013-04, 2013-052013-06,
  2013-07, 2013-08,  2013-092013-102012-112013-12.

 

2014. godina – pregled uvećanje plate od 20 %

 1. Tomašević Zoran –  Načelnik  uprave, nagrađen  5 puta;
 2. Delić Zorica – Poslovi policijske saradnje i odnosi s javnošću, nagrađena  5 puta;
 3. Vučinić Mladen – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 5 puta;
 4. Piščević Gordana – Poslovi unapređenja obezbeđenja ličnosti i objekata, nagrađena  5 puta;
 5. Đukić Božo –  Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 2 puta;
 6. Bogdanović Petar – Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 2 puta;
 7. Tepavčević Miodrag  –  Pomoćnik načelnika uprave, nagrađen 2 puta;
 8. Popović Biljana – Poslovni sekretar, nagrađena 2 puta
 9. Belić Milan  – Poslovi unapređenja obezbeđenja ličnosti i objekata, nagrađen 1 put;
 10. Ostatak nagrađenih možete videti u PDF dokumentima koja su u prilogu (razvrstano po mesecima):
  2014-01, 2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05, 2014-06.

Po svemu sudeći, jasno je da smo ovim korakom otvorili Pandorinu kutiju i da se iz priloženog vidi da su mnoga lica imala redovnost u nagrađivanju, ta redovnost je rezultirali da su na konto uvećanja plate u stvari dobijali sredstva za još dve mesečne plate na godišnjem nivou. Nama ostaje da poučeni ovim iskustvom nastavljamo borbu za prava radnika-udarnika koji nisu stigli na red da budu nagrađeni.

Nastaviće se…

Služba za informisanje

Comments

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.