12192841_10206619918273142_735785053_oSvi mi smo svesni svakodnevnog velikog priliva izbeglica iz Sirije, Iraka, Avganistana i drugih zemalja. Takođe smo, kao policijskih službenici, svesni i svih potencijalnih bezbednosnih, zdravstvenih i drugih rizika koje njihov tranzit kroz Srbiju sa sobom nosi. Upravo zbog tih rizika, na osnovu odgovarajućih procena nadležnih, pre svega bezbednosnih organa i tela, broj angažovanih policijskih službenika u vezi sa prihvatom izbeglica je povećan, što je u nekoliko navrata podržano i od strane Sindikata srpske policije kao društveno odgovorne organizacije.

Ipak, osnovna delatnost Sindikata srpske policije je preduzimanje aktivnosti u cilju unapređenja i zaštite prava po osnovu rada zaposlenih u MUP-u. S tim u vezi, pre nekoliko dana javno smo objavili fotografije na kojima se vidi u kako katastrofalnim uslovima borave policijski službenici angažovani na prihvatu izbeglica u Prihvatnom centru u Preševu, a koje su potom preneli pojedini mediji.

Ovog puta Vam ukazujemo na to u kako teškim i neljudskim uslovima svoje poslove i zadatke bespogovorno obavljaju policijski službenici svih organizacionih jedinica Policijske uprave u Vranju. Naime, zbog stava starešina da se višak radnih sati ne isplaćuje kao prekovremeni rad, pravdajući to merama štednje, sa jedne, i nemogućnosti da se ostvaren višak radnih sati preraspodeli u slobodne dane zbog prevelikog broja isturenih odeljenja i graničnih i administrativnih prelaza, s druge strane, došlo se u situaciju da zaposleni, pre svega, u PS Bujanovc, u PS Preševo, u PS Vladičin Han,  u PS Trgovište, ali isto tako i zaposleni u ostalim organizacionim jedinicama PU Vranje mesečno ostvaruju i preko 220 radnih sati.

Otvaranje Prihvatnog centra za izbeglice u Preševu doprinelo je svakodnevnom angažovanju ionako već preopterećenim policijskim službenicima i drastičnom pogoršanju njihovih uslova rada, koji se ogleda u dvanaestočasovnom stajanju u boksovima sa izbeglicama i neposrednom fizičkom kontaktu sa njima (razgovoru, pružanju pomoći, intervencijama), neprekidnom dvanaestočasovnom radu na računaru onih koji im izdaju odgovarajuća dokumenta, a sve to bez osnovnih zaštitnih sredstava!

Naime, ogromna većina policijskih službenika iz PU Vranje nema obezbeđena ni najosnovnija sredstva za rad i zaštitu: ni higijenske rukavice, ni maske za lice, ni obrok, ni vodu za piće! Takva situacija predstavlja ogroman zdravstveni rizik po policijske službenike, ali i njihove porodice, a samim tim i na širu populaciju stanovništva na jugu Srbije! Došli smo u situaciju da se policijski službenici sami snalaze za pojedina zaštitna sredstva tako što izdvajaju novac od sopstvenih ionako umanjenih primanja ili tako što deo zaštitne opreme dobijaju od volontera angažovanih na prihvatu izbeglica. Ipak, najveći broj policijskih službenika svoje poslove obavlja bez ikakve zaštite opreme, što zbog ograničenog kućnog budžeta, što zbog ograničenih količina zaštitnih sredstava koje poseduju volonteri, što zbog nedovoljno razvijene svesti o potencijalnim zdravstvenim rizicima, ali naravno, pre svega, iz razloga što im odgovarajuća sredstva nisu obezbeđena od strane MUP-a, odnosno od strane PU Vranje.

Temperature su iz dana u dan sve niže. Pred nama je i zima. A niko ništa ne preduzima kako bi zaštitio zdravlje policijskih službenika koji na kiši u kišnim mantilima, ili bez njih, rade 12 sati neprekidno, bez odmora, bez odgovarajućih zaštitnih sredstava, bez obroka, bez vode za piće!? Sve to negativno utiče na fizičko, a pre svega na mentalno zdravlje policijskih službenika, koji iz dana u dan postaju razočarani i demoralisani.

Zbog toga ovim putem apelujemo na rukovodstvo PU Vranje da opisane probleme i propuste reše najhitnije. Ujedno rukovodstvu PU Vranje postavljamo i sledeća pitanja:

Da li ste svesni svih rizika koje sa sobom nosi angažovanje iscrpljenih policijskih službenika bez odgovarajućih uslova za rad, bez odgovarajućih zaštitnih sredstava i bez obroka?

Da li je potrebno da se nešto neželjeno dogodi, pa da tek nakon toga preduzmete odgovarajuće neophodne mere?

Da li ste svesni svoje, pre svega moralne i ljudske, a potom i svake druge odgovornosti?

Takođe apelujemo na Direkciju policije da u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja na terenu izvrše isključivo nenajavljenu kontrolu u Prihvatnom centru u Preševu i ne daju vremena da oni koji se hvale „da je sve med i mleko“ pripreme takav scenario samo za taj dan.

Jer, ukoliko policijske službenike ostavimo nezaštićene danas, sutra ćemo ostaviti nezaštićenu i državu.

Služba za informisanje SSP

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.