VAŽENJE PKU ZA DRŽAVNE ORGANE PRODUŽENO DO 21.3.2019.

Pogledajte šta nam to novo donose izmene i dopune PKU za državne organe koji će važiti još godinu dana.

VAŽENJE PKU ZA DRŽAVNE ORGANE PRODUŽENO DO 21.3.2019.
Share Button

Na inicijativu Sindikata uprave Srbije za pokretanje postupka izmene i dopune PKU za državne organe, odnosno za zaključivanje Sporazuma o produženju roka važećeg Posebnog kolektivnog ugovora s obzirom da u narednom periodu ističe rok važenja, Vlada Republike Srbije odgovorila je pozitivno i pristupilo se pregovaranju sa predstavnicima reprezentativnih sindikata.

U toku pregovora dogovoreno je da se produži rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora do 21. marta 2019. godine kao i da je neophodno izvršiti određene izmene i dopune PKU oko čega su se saglasili svi učesnici u zaključivanju PKU. Iz razloga što se u toku 2018. godine planiraju izmene i dopune Zakona o državnim službenicima i priprema novog Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, čije odredbe u značajnoj meri utiču na sadržinu PKU, nije bilo celishodno da se pristupa pregovorima za zaključivanje novog Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, već je dogovoreno da se izvrše potrebne izmene i dopune Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i produži rok važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, uz obavezu da ugovorene strane započnu pregovore za zaključivanje novog PKU za državne organe do početka poslednjeg kvartala 2018. godine.

Na ovom linku možete pogledati: S P O R A Z U M o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe

Ipak, ni ovo produženje ugovora nije prošlo bez izvesnih izmena i dopuna, koje se dotiču i nas, s obzirom na aneks PKU za policijske službenike, tako ne bi bilo zgoreg odmah se upoznati sa svojim pravima i mogućnostima koje imamo. Na ovom linku možete videti PREGLED ODREDABA KOJE SE MENJAJU I DOPUNJUJU.

Kompletan dokument sa obrazloženjima možete videti ovde: Nacrt izmena i dopuna PKU za državne organe.

Sve u svemu, možemo zaključiti da su sindikati potpisnici ovog PKU ponovo pokazali više zainteresovanosti, ali i više snage da na poslodavca utiču, nego reprezentativni sindikati u policiji.

Služba  za informisanje SSP
Mile Lazarević

Komentari:

Komentar

Morate biti prijavljeni da biste ostavili komentar Prijavi se!