Zaječar, 14.10.2016. godine, – Od početka radnog angažovanja zajedničkih snaga Vojske i Policije, Sindikat srpske policije Regionalni centar Zaječar i Regionalni centar Bor uzeli su aktivno učešće sa Komandom zajedničkih snaga u Zaječaru na poslovima vezanim za poboljšanje osnovnih sanitarno-higijenskih uslova za boravak pripadnika Vojske i Policije na posednutim objektima bivših karaula i privremenim objektima (u okviru seoskih domova kultura….). Efekat našeg združenog rada na poboljšanju uslova boravka u okviru pomenutih objekata, najviše je vidljiv na bivšoj karauli ”Bezdanica” na području grada Zaječara.

Na pomenutom objektu za veoma kratak vremenskih period od nekih desetak dana uspeli smo da rešimo sledeće infrastrukturne probleme:

  • stavimo u funkciju elektro mrežu u samom objektu, osposobimo rasvetu van objekta,
  • osposobimo elektro napajanje kaptaže, osposobimo elektro napajanje grejnog sistema, osposobimo vodovodnu mrežu od kapataže do objekta karaule,
  • stavimo kanalizacionu i vodovodnu mrežu u funkciju,
  • rešimo vodoinstalaterske radove u okviru toaletne mreže objekta i uđemo u završnu fazu rešavanja grejne mreže u objektu i
  • Izvršimo dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju samog objekta karaule, kaptažnog bazena i vodovodne mreže.

Sumirajući sve ovo smatramo da je za ovako kratak vremenski period učinjeno mnogo toga na poboljšanje osnovnih uslova za boravak pripadnika zajedničkih snaga. Svakako naša misija u pomenutom periodu nije bila samo osposobljavanje i stavljanje u funkciju karaule ”Bezdanica”, već smo svakako pružali i svaki vid pomoći i potrebne logistike i za ostale objekte na području granice sa R. Bugarskom od područja opštine Knjaževac do područja opštine Negotin i to:

-uticali smo na preseljenje privremenog objekta iz sela Ošljane u Vitkovac, na osposobljavanju toaletnog dela obezbeđivanjem dva bojlera i tuševa kao i na revitalizaciji kanalizacionih odvoda a sve uz pomoć opštine Knjaževac;

-na privremenom objektu u Selačkoj rešavano je pitanje revitalizacije kanalizacionih odvoda uz pomoć opštine Knjaževac;

-na privremenom objektu u selu Veliki Izvor obezbeđena su dva bojlera uz pomoć grada Zaječara;

-na karauli Gradskovo uticali smo na pokretanje rešavanje problema u vodo-snabdevanju te je karaula dobila vodo-snabdevanje sa seoskog vodovoda, na rešavanju problema u elektro snbdevanju te je rešen problem dovođenjem elektro mreže do samog objekta, obezbeđen je jedan bojler i jedan frižider uz pomoć opštine Majdanpek, a data je i ispomoć na elektro radovima,

-zbog evidentnog problema i loših uslova na karauli Braćevac i nemogućnosti adaptacije iste, uz posredovanje Gradske uprave grada Zaječara ka opštinskoj upravi u Negotinu u momentu pisanja ove objave dobili smo potvrdu da je dobijena potrebna saglasnost za izmeštanje ljudstva sa karaule Braćevac na novu lokaciju u s.Crnomasnica i realizacija je u toku.

Sem ovoga od strane predstavnika RC Zaječar i RC Bor u više intervala vršeni su obilasci pomenutih objekata i ljudstva.

Dana 11.10.2016 godine na karauli ”Bezdanica”, u združenoj organizaciji policajaca i vojnika a pod okriljem Sindikata srpske policije organizovana je prigodna svečanost za pripadnike zajedničkih snaga, a datom prilikom ugostili smo i zamenika  komandanta zajedničkih snaga, predstavnika PU Zaječar, pomoćnika gradonačelnika grada Zaječara Vladislava Milojevića, direktora RL Lubnica Mitić Slobodan, direktora EPS ED Jugoistok RJ Zaječar Dušana Živkovića i svakako naše najvrednije prijatelje električara Dragana Grujića, Miroslava Živkovića, Jovicu Miladinovića i vodoinstalatera Jugoslava Miloševića, kojima smo uručili zahvalnice za podršku i pomoć u rešavanju osnovnih pitanja za stavljanje karaule ”Bezdanica” u funkciju za noramalan i sanitarno-higijenski boravak pripadnika Policije i Vojske.

Veliku zahvalnost dosadašnjoj  podršci dugujemo lokalnim samoupravama grada Zaječara, opštini Knjaževac, Negotin i Majdanpek, RTB Bor, EPS ED ”Jugoistok”, JP Vodovod Zaječar, JP ”Direkciji za izgradnju” Zaječar, JKSP Zaječar, privrednim subjektima i pravnim licima sa područja grada Zaječara i pomenutih opština, kao i na maksimalnoj mobilnosti i radnom angažovanju Komande zajedničkih snaga u Zaječaru.

Iz napred pomenutog svakako možemo doneti zaključak da su se uslovi boravka na pomenutim objektima svakako poboljšali u odnosu na uslove koje smo zatekli  prilikom prvih obilazaka  na početku radnog angažovanja zajedničkih snaga.

Predsednik SG
Igor Stojadinović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.