Sindikatu srpske policije, stručnoj službi za preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i rodnu ravnopravnost ukazana je velika čast i zadovoljstvo učešća na XXIX STRUČNI SASTANAK PREVENTIVNE MEDICINE TIMOČKE KRAJINE, koji je održan 21.aprila 2016. godine u hotelu ”Lepenski Vir” u Donjem Milanovcu. Na stručnom skupu učestvovali su instituti i zavodi za javno zdravlje iz cele Srbije, najeminentniji profesori i njihovi saradnici iz Beograda, Novog Sada, Niša, Zaječara i drugih gradova Srbije.

Svi učesnici skupa bavili su se najaktuelnijim pitanjima i problemima iz oblasti preventivne medicine.

Moramo naglasiti da je učešće Sindikata srpske policije, presedan za ovakvu vrstu stručne javne debate i da smo mi prva organizacija mimo zdravstvenog sistema koja je imala čast i zadovoljstvo učešća na ovakvom skupu, a sve shodno svom dosadašnjem radu i zalaganju u oblasti primarne zdravstvene zaštite.

U okviru prvog dana sastanku izlagane su teme:
-Udžbenički pristup medicinskoj geografiji, Profesor emeritus Stevan Stanković;
-Leksikon zdravstvene kulture, Prim.dr Petar Paunović, učitelj zdravlja;
-Informacione komunkikacione tehnologije u zdravstvu- Profesor dr Zoran Milošević;
-Marginalizovane grupe i zdravlje Docent dr Olivera Radulović;
-Depresija i gojaznost , Profesor dr Maja Nikolić;
-Antropometrijski parametri kao faktori rizika za nastanak raka dojke kod žena, Profesor dr Biljana Kocić;
-Migracije stanovništva-prvorazredni izazov u svetu i u Srbiji, Profesor dr Milena Spasovski,
Saradnja Zavoda za javno zdravlje ‘’Timok’’ Zaječar i sindikata srpske policije (migranstka kriza i preventivna zaštita zaposlenih u MUP R.Srbije).

Samo naše prisustvo na RASA8295pomenutom stručnom skupu izazvalo je oduševljenje svih prisutnih, uz maksimalno uvažavanje Sindikata srpske policije kao jedne veoma ozbiljne i odgovorne sindikalne organizacije.

Našu odgovornost i ozbiljnost potvrdili su činjenicom da mi spadamo u red veoma retkih organizacija i udruženja koji u svom sastavu imaju ovakav vid službe preventivne zdravstvene zaštite i da se tom činjenicom možemo ponositi.

Na pomenutom skupu, sem pohvala, kao sindikalna organizacija ostvarili smo kontakte i dobili podrušku za institucionalno rešavanje većine postojećih problema iz oblasti primarne zdravstvene zaštite zaposlenih u MUP R. Srbije. Naš rad će zahvaljujući dobijenoj širokoj podršci relevantnih ustanova i institucija iz oblasti zdravstva imati  veliku uzlaznu putanju.

U okviru svoje izlagane teme šef stručne službe za preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i rodnu ravnopravnost SSP Igor Stojadinović izneo je sledeće:

U 2015 godini kao i u prvoj polovini 2016 godine, polazeći od aktuelne bezbednosne situacije koju karakteriše nezadovoljstvo zaposlenih socijalnim statusom i dinamikom isplate ličnih dohodaka, učestalijim obustavama rada i protestnim okupljanjima, učestalijim organizovanjem navijačkih grupa koje na sportskim priredbama i drugim javnim skupovima iskazuju nasilničko ponašanje, eskalacije terorizma u svetu,usložavanja migranstke krize, otpočinjanjapredizbornih aktivnosti povodom vanrednih parlamentarnih izbora i skorašnjih elementarnih nepogoda (poplave većih razmera) aktivnosti zaposlenih u MUP R.Srbije daleko su uvećanije od redovnih.

Sveobuhvatno u celom sistemu javne bezbednosti možemo reći da najviše radnih angažovanja imaju pripadnici uniformisanog sastava policije i to: pripadnici interventnih jedinica policije, brigade, žandarmerije, sektora za vanredne situacije (vatrogasci spasioci), a  tu možemo dodati da za njima ne zaostaju i neuniformisani pripadnici policije iz drugih linija rada, kriminalistička policija i krim.-pd tehnika. 

Pomenuta radna angažovanja od pripadnika policije iziskuju, sem redovnih (osmo- ili dvanaesto-časovno radno vreme) neretko radna angažovanja koja znaju da traju vezano par dan pa čak i do petnaest dana u toku terenskih angažovanja. Sama vremenska i prostorna dinamika neredovnog i neadekvatnog radnog vremena kao i lokacije radnih angažovanja, sem fizičkih iziskuju i velike psihičke radne napore. Da bi policijski službenik bio u situaciji da profesionalno odgovori na postavljene radne zadatke, isti mora biti izuzetnog zdravstvenog stanja i psiho fizičke spremnosti.

S obzirom da još uvek kao država, a samim tim i naše resorno ministarstvo, nije institucionalno i sistemski rešilo sve probleme u oblasti primarne zdravstvene zaštite zaposlenih, javila se potreba da se kao sindikalna organizacija  maksimalno uključimo na polju podizanja nivoa i kvaliteta primarne zdravstvene zaštite u okviru našeg ministarstva.

Analizirajući sve probleme i nedostatke u oblasti zdravstvene zaštite, naš sindikat se odlučio na korak obraćanja svim relevantnim ustanovama, iz oblasti zdravstvene i socijalne zaštite kako lokalnom tako i na republičkom nivou, za pomoć i logističku podršku na putu podizanja nivoa, standarda, međusobnog povezivanja zarad stvaranja što kvalitetnijih uslova za sprovođenje mera i radnji iz delokruga  primarne zdravstvene zaštite. 

MIGRANTSKA KRIZA

Prvom polovinom 2015 godine u pograničnim delovima R.Srbije, sa R.Makedonijom, na administrativnoj liniji sa AP Kosovom i Metohijom i R.Bugarskom,  otpočinje povećani priliv migranata sa Azijskog i Afričkog kontinenta, dolazi do naglog bezbednosnog usložavanja i povećanog policijskog prisustva i rada na poslovima sa migrantima.

Ubrzo reakcijom nadležnih RASA8298državnih organa na prostoru Preševa, Šida, Kanjiže dolazi do formiranja prihvatnih, prihvatno tranzitnih punktova i centara a samim tim i povećanog prisustva i radnog angažovanja policijskih službenika MUP R.Srbije.

Ovom prilikom migrantska kriza ne zaobilazi ni Zaječarski a nešto kasnije ni Borski okrug, na čijem prostoru  takođe dolazi do postepenog ali povećanog priliva migranata, čime i ovaj pogranični deo R.Srbije ka R.Bugarskoj, postaje bezbednosno složen, kako sa aspekta javne tako i sa aspekta zdravstvene bezbednosti.

U samom centru grada Zaječara na trgu Nikole Pašića neposredno ispred sedišta Policijske uprave u Zaječaru, od strane Crvenog krsta, nevladinih organizacija dolazi do formiranja prihvatno-tranzitnog punkta, nakon čega sledi veliko radno angažovanje više linija rada u Policijskoj upravi Zaječar, kako na organizaciji prihvata, tako i na zakono propisanoj obradi lica i izdavanja potrebnih tranzitnih dokumenata.

Najveći problem tom prilikom postaje, taj što zgrada sedišta Policijske uprave u Zaječaru, postaje objekat u kome svakodnevno u toku 24 časa prođe između 50 i 250 migranata, sa kratkotrajnim zadržavanjem.

Morao bih da naglasim, da Policijska uprava u Zaječaru u datom momentu ne poseduje namenske prostorije za prihvat i kratkotrajni boravak migranata, već migranti dolaze i borave u delu dvorišta koji je od lakih materjala predvojen kao deo dvorišta sa klupama za njihov prihvat, nakon čega jedan pojedan odlaze do prostorija odseka  za pogranične poslove i prostorija Krim. i PD tehnike radi uvođenja u evidencije. Nakon izdavnja propisane dokumenacije isti nastavljaju tranzit kroz R.Srbiju ka centralnim zemljama Evropske unije.

Kao legitimni predstavnici zaposlenih u Policijskoj upravi u Zaječaru, prepoznaviši problem, prisustva i većeg boravka migranata na prostoru Stanične granične policije ”Zaječar”, Stanične granične policije ”Vrška čuka”, sedišta Policijske uprave u Zaječaru, odlučujemo se na korak obraćanja relevantnoj ustanovi na našem prostoru Zavodu za javno zdravlje ”Timok” u Zaječaru, zarad pružanja pomoći i sprovođenja hitnih mera i radnji prvobitno na ličnoj zdravstvenoj zaštiti policijskih službenika,  a potom i za pomoć na podizanju higijensko-sanitarnih mera u prostorijama i službenim vozilima u kojima borave i kojima se prevoze migranti.

Dana 13.07.2015 godine, nakon naš apela za stručnu pomoć, moramo istaći odziv izuzetno spremnih, mobilnih i visoko profesionalnih  predstavnika Zavoda za javno zdravlje ”Timok” u Zaječaru, koji su nas dočekali za nizom hitnih predloga i mera:
– održavanje stručne edukacije na temu lične zaštite u pogledu korišćenja zaštitne opreme (rukavica i maski) za zaposlene koji direktno dolaze u kontak sa migrantima;
– korišćenje tečnih sapuna i papirnih ubrusa u toaletima i drugim zajedničkim prostorijama objekata PU Zaječar, za održavanje lične higijene zaposlenih;
korišćenje hemijskih sredstava (na bazi hlora) za održavanje opšte higijene radnih prostorija;
– sistematska dezinfekcija svih objekata PU Zaječar, od strane ZZJZ ”Timok” Zaječar (jednom nedeljno);
–  kontrola namirnica i briseva u kuhinji i restoranu PU Zaječar od strane ZZJZ ”Timok” Zaječare (jednom mesečno);
– vakcinacija protiv Hepatitis-a B zaposlenih u PU Zaječar (Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ”Sl. Glasnik RC ” br.125/04). 

Nakon predloženih mera odmah se pod direktnim nadzorom predlagača mera i radnji Šefa odeljenja za DDD poslove, dr med. Jelene Cvetković, spec. epidemilogije otpočinje se sa sprovođenjem istih.

Za veoma kratak vremenski period sve naložene mere i radnje su u hitnom postupku sprovedene, pa je tako izvršena edukacija svih zaposlenih u PU Zaječar koji su raspoređeni na poslovima sa migrantima, donacijom zaštitnih maski i rukavica opremljeni su svi policijski službenici koji imaju direktne kontakte sa migrantima, u više navrata izvršena je sistematska dezinfekcija svih prostorija i motornih vozila PU Zaječar u kojima borave i  kojima su se prevozili migranti, izvršena je kompletna vakcinacija policijskih službenika protiv virusnog Hepatitisa B u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ”Sl. Glasnik  RS” br.125/04).

Zbog  učestalog i  uvećanog angažovanja pripadnika MUP-a R.Srbije na poslovima migranata u okviru prihvatnih centara na području R.Srbije, stručna služba za preventivnu zdravstvenu zaštitu zaposlenih i rodnu ravnopravnost sindikata srpske policije, sa  predstavnikom Zavoda za javno zdravlje ”Timok” dr med.Jelenom Cvetković, spec.epidemiologije, dana 11.02.2016 godine, izvršila je obilazak radno angažovanih pripadnika MUP-a R.Srbije na poslovima migranata u prihvatnom centru u Preševu.

Tokom radne posete izvršen je obilazak prihvatnog migrantskog centra u Preševu, Policijske stanice u Preševu, tranzitnog migranstkog punkta u Miratovcu, Stanice granične policije Rujan i baze Žandarmerije u Cakanovcima. Primarni cilj našeg odlaska je  bio prevashodno obilazak i direktan kontakt sa našim radno angažovanim koleginicama i kolegama, razgovor i konstatacija eventualnih problema koji se tiču smeštajnih uslova, uslova za održavanje lične higijene i da li postoje i u kojoj meri se koriste sredstva za ličnu zaštitu.

U toku obilaska migranstkog prihvatnog centra u Preševu  zatečenim radno angažovanim kolegama  iz PU Zaječar, predstavnici SSP i predstavnik Zavoda za javno zdravlje ”Timok” podelili su sredstva za ličnu zaštitu (maske, higijenske rukavice), kao i opšte namirnice za svakodnevnicu  čajeve, kafu i sokove.

Sekundarni cilj obilaska bilo je organizovanje radnog sastanka sa predstavnicima Zavoda za javno zdravlje Vranje”, koji je održan u prihvatnom migranstkom centru u Preševu sa sledećim temama:

  1. uslovi u kojima borave radno angažovani pripadnici MUP-a R.Srbije na području Preševske doline;
  1. stručne preporuke i podrška Zavodu za javno zdravlje u Vranju od strane Sindikata srpske policije i Zavoda za javno zdravlje ”Timok”, za stvaranje što kvalitetnijih i bezbednijih uslova za smeštaj i boravak pripadnika MUP-a R.Srbija u toku radnog angažovanja.

Na pomenutom sastanku ugovoreno je između predstavnika SSP-a i Zavoda za javno zdravlje ”Vranje”, što hitnije organizovanje stručne edukacije od strane  ZZJZ ”Vranje” za zainteresovane koleginice i kolege iz sedišta PU  Vranje, Policijske stanice u Preševu i ostale koleginice i kolege koji su se trenutno zatekli na radnom angažovanju u Preševskoj dolini,  na temu ”preventivna zdravstvena zaštita radno angažovanih pripadnika MUP-a R.Srbije  koji su u direktnom kontaktu i radu na poslovima vezanim za migrante”, anketiranje i otpočinjanje preventivne vakcinacije protiv ”hepatitisa-B”, pojačane mere dezinfekcije prostorija u kojima su smešteni i borave policijski službenici, pomoć u rešavanju problema oko sanitarnog čvora i boljeg vodosnabdevanja u Policijskoj stanici u Preševu.

O izvršenom obilasku, zatečenom stanju na terenu, svoje stručno mišljenje i viđenje stanja predstavnici ZZJZ ”Timok” i ZZJZ ”Vranje”,podneli su izveštaje Ministrastvu zdravlja i Institutu za javno zdravlje ”Batut” .

PREDSTOJEĆI ZADACI:

Imajući u vidu da je završena kompletna vakcinacija protiv virusnogHepatitisa B (sve  tri doze), razmatra se mogućnost primene vakcije protiv virusnog Hepatita A, kao i protiv tetanusa ( u zavisnosti od vakcinalnog statusa). 

U okviru Savetovališta za pravilnu ishranu ZZJZ ”TIMOK”, planiran je pregled pripadnika u PU Zaječar sa ciljem kontrole i poboljšanja zdravlja zaposlenih. 

Planom je obuhvaćen obilazak sa stručnim predlogom i merama pripadnika PU Bor, PS Negotin i SGP ”Mokranje” uz već utvrđenu edukaciju, vakcinaciju i dezinfekciju objekata kao i druga područja na teritoriji R.Srbije gde uočimo očite propuste i nedostatke.

Obilazak SGP ”Zaječar” planiran je kao obilazak sa ciljem utvrđivanja higijensko-sanitarnih prilika u objektu stanice.

Dalji tok saradnje sa ZZJZ ”Timok” u Zaječaru biće planiran shodno razvoju i dešavanjima povodom migranstke krize.

ZAKLJUČAK:

SINDIKAT SRPSKE POLICIJE APSOLUTNO PODRŽAVA PAROLU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLJE ”TIMOK” U ZAJEČARU, ”MI BRINEMO O VAŠEM ZDRAVLJU” JER JE POTPUNO OPRAVDANA DOSADAŠNJOM SARADNJOM, ZALAGANJEM I PROFESIONALNIM ODNOSOM ZAPOSLENIH U  ZAVODU.

Šef službe
Igor Stojadinović

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.