Kako bismo konačno otklonili dileme, prisutne već duži niz godina, u vezi sa evidentiranjem i obračunom radnog vremena policijskih službenika, Sindikat srpske policije zatražio je zvanično mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Konkretno, zatraženo je tumačenje Zakona o radu, Zakona o policiji i Posebnih kolektivnih ugovora za policijske službenike i za državne organe, po pitanju načina evidentiranja i obračunavanja vremena koje zaposleni provede na službenom putovanju, i vremena koje zaposleni provede na obuci, stručnom osposobljavanju i stručnom usavršavanju prema odgovarajućim programima poslodavca.

Zvanično tumačenje koje smo zatražili, biće od velike pomoći poslodavcu pre svega, ali i sindikatima na putu zaštite prava naših članova. Tu mislimo prvenstveno na pripadnike Interventnih jedinica policije i Žandarmerije.

Dopis prenosimo u celosti:

VLADA REPUBLIKE SRBIJE
MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA
11000 BEOGRAD, Nemanjina 22-24

Z A H T E V

za tumačenje Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014), Zakona o policiji („Sl. glasnik RS“, br. 6/2016), Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike („Sl. glasnik RS“, br. 22/2015 i 70/2015 – Aneks) i Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 25/2015 i 50/2015)

Poštovani,
Sindikat srpske policije je sindikalna organizacija zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova sa više od 7.000 članova. Cilj SSP je, pre svega, zaštita i unapređenje prava iz radno-pravnog odnosa i u vezi sa radom.

U vezi sa tim, potrebno nam je tumačenje pojedinih odredbi napred navedenih propisa.

Pitanja na koja tražimo odgovor su:

  • Na koji način se evidentira i obračunava vreme koje zaposleni provede na službenom putovanju (da li se evidentira i obračunava samo efektivno radno vreme za vreme službenog puta, celokupno trajanje službenog puta ili nešto treće)?
  • Na koji način se evidentira i obračunava vreme koje zaposleni provede na obuci, stručnom osposobljavanju i stručnom usavršavanju prema odgovarajućim programima poslodavca?

Radi bolje ilustracije problema dajemo sledeći primer, a potom i konkretna pitanja:

Primer: Tri policijska službenika, kao pripravni za sprovod lica pronađenih po poternici se pozivaju od strane starešine da u 6.00 časova pristupe u službene prostorije Policijske stanice Priboj, radi dovođenja lica od Graničnog prelaza Gostun (opština Prijepolje) do Osnovnog suda u Subotici. Sva trojica policijskih službenika dolaze u zgradu PS Priboj u 6.00 časova i javljaju se starešini. Nakon zaduženja opreme, vozila i ispraćaja na zadatak njih trojica u 7.00 časova izlaze iz zgrade PS Priboj i službenim vozilom se upućuju na GP Gostun radi preuzimanja lica. U 8.00 časova na GP Gostun preuzimaju lice i u 15.00 časova ga dovoze sudiji Višeg suda u Subotici. Nakon toga se upućuju natrag u PS Priboj gde u zgradu PS Priboj stižu u 22.00 časa. Nakon završenog izveštaja o postupanju i razduženja opreme i vozila u 23.00 časa izlaze iz službenih prostorija PS Priboj i odlaze kući.

Pitanja na koja tražimo odgovore su sledeća:

  • Šta se podrazumeva pod radnim vremenom policijskog službenika prilikom sprovodničke delatnosti, odnosno koje vreme evidentirati u vremenike rada i koliko sati obračunavati za taj dan prilikom sabiranja ukupnog broja sati na nedeljnom i mesečnom nivou? Da li se pod radnim vremenom u ilustrativnom primeru podrazumeva samo vreme provedeno na „sprovodu“ (od 8.00 do 15.00 časova) ili vreme od dolaska na posao do završetka „sprovoda“ (od 6.00 do 15.00 časova) ili celokupno angažovanje u vezi sa „sprovodom“ (od 6.00 do 22.00 časa), s obzirom na to da policijski službenici, shodno nalogu za izvršenje slubženog zadatka, službeno vozilo moraju vratiti natrag u svoju organizaciju jedinicu (u ilustrativnom primeru od Subotice do Prioboja)?
  • U slučaju da se vreme od trenutka predaje lica do povratka u matičnu organizacionu jedinicu (vraćanja službenog vozila) ne smatra i ne evidentira kao radno vreme policijskih službenika, dolazimo do kontradiktornosti da policijski službenik ima nalog za izvršenje nekog službenog zadatka (vraćanja vozila), ali mu se vreme provedeno na tom službenom zadatku ne evidentira kao radno vreme? Ili se, možda, vreme od trenutka predaje lica do povratka u matičnu organizacionu jedinicu (vraćanja službenog vozila), evidentira kao radno vreme samo vozaču službenog vozila, ali ne i preostalim policijskim službenicima?
  • Da li se eventualne povrede policijskih službenika smatraju povredom na radu za sve vreme od dolaska u stanicu do povratka u stanicu (od 6.00 do 22.00 sata)?
  • U kom intervalu policijski službenici imaju pravo na korišćenje pauze u trajanju od 30, odnosno 60 minuta (ovo se posebno odnosi na slučaj ukoliko se pod radnim vremenom podrazumeva samo period „sprovođenja“ lica)?

Broj: _____/16
U Užicu, 15.4.2016. godine

Predsednik SSP
Lazar Ranitović

3358-01-16a 3358-01-16b

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.