Списак Регионалних центара Синдиката српске полиције

 1. РЦ БЕОГРАД
  Председник РЦ –  Слободан Ћосовић: 064/800-55-12
  Е-адреса: rcbeograd@ssp.org.rs
 2. РЦ БОР
  Председник РЦ – Мирослав Стојимировић тел: 064/800-56-63
  Е-адреса: rcbor@ssp.org.rs
 3. РЦ ВАЉЕВО
  Председник РЦ – Александар Радивојевић тел: 064/871-65-78
  Е-адреса: rcvaljevo@ssp.org.rs
 4. РЦ ВРАЊЕ
  Председник РЦ – Зоран Стојчић тел: 064/800-56-70
  Е-адреса: rcvranje@ssp.org.rs
 5. РЦ ЗАЈЕЧАР
  Председник РЦ – Божидар Ђурђевац тел: 064/
  Е-адреса: rczajecar@ssp.org.rs
 6. РЦ ЗРЕЊАНИН
  Председник РЦ – Милош Кушић тел: 064/800-57-44
  Е-адреса: rczrenjanin@ssp.org.rs
 7. РЦ ЈАГОДИНА
  Председник РЦ- реизбор у току тел: 064/800-58-43
  Е-адреса: rcjagodina@ssp.org.rs
 8. РЦ КИКИНДА
  Председник РЦ – Предраг Величков тел: 069/19-71-500
  Е-адреса: rckikinda@ssp.org.rs
 9. РЦ КРАЉЕВО
  Председник РЦ – Дејан Костић тел: 064/800-57-51
  Е-адреса: rckraljevo@ssp.org.rs
 10. РЦ КРАГУЈЕВАЦ
  Председник РЦ – Славиша Бојковић тел: 064/800-58-17
  Е-адреса: rckragujevac@ssp.org.rs
 11. РЦ КРУШЕВАЦ
  Председник РЦ – Саша Михаљевић тел: 064/33-10-700
  Е-адреса: rckrusevac@ssp.org.rs
 12. РЦ ЛЕСКОВАЦ
  Председник РЦ – Срђан Јовић тел: 064/800-57-46
  Е-адреса: rcleskovac@ssp.org.rs
 13. РЦ НИШ
  Председник РЦ – Горан Стефановић  тел: 064/871-66-08
  Е-адреса: rcnis@ssp.org.rs
 14. РЦ НОВИ САД
  Председник  РЦ –Сандри Вучић тел: 064/800-56-38
  Е-адреса: rcnovisad@ssp.org.rs
 15. РЦ НОВИ ПАЗАР
  Председник РЦ – Драган Васојевић тел: 065/408-00-08
  Е-адреса: rcnovipazar@ssp.org.rs
 16. РЦ ПАНЧЕВО
  Председник РЦ – Наташа Васић тел: 066/06-06-89
  Е-адреса: rcpancevo@ssp.org.rs
 17. РЦ ПИРОТ
  Председник РЦ – реизбор у току 
  Е-адреса:rcpirot@ssp.org.rs
 18. РЦ ПОЖАРЕВАЦ
  Председник РЦ – Жељко Новаковић тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: rcpozarevac@ssp.org.rs
 19. РЦ ПРИЈЕПОЉЕ
  Председник РЦ – Александар Ћубић тел: 060/727-77-67
  Е-адреса: rcprijepolje@ssp.org.rs
 20. РЦ ПРОКУПЉЕ
  Председник РЦ – Саша Милосављевић тел: 069/26-34-328
  Е-адреса: rcprokuplje@ssp.org.rs
 21. РЦ СЕДИШТЕ МУП-А
  Председник РЦ –Владимир Микић тел: 064/871-68-00
  Е-адреса: rcmup@ssp.org.rs
 22. РЦ СМЕДЕРЕВО
  Председник РЦ – Бојан Утвић тел: 064/871-67-61
  Е-адреса: rcsmederevo@ssp.org.rs
 23. РЦ СОМБОР
  Председник РЦ – Александар Мраовић тел: 064/871-68-56
  Е-адреса: rcsombor@ssp.org.rs
 24. РЦ СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Председник РЦ – Радислав Мијатовић тел: 064/800-56-19
  Е-адреса: rcsmitrovica@ssp.org.rs
 25. РЦ СУБОТИЦА
  Председник РЦ – Драган Јанковић тел: 064/
  Е-адреса: rcsubotica@ssp.org.rs
 26. РЦ УЖИЦЕ
  Председник РЦ – Бојан Гогић тел: 064/800-55-09
  Е-адреса: rcuzice@ssp.org.rs
 27. РЦ ЧАЧАК
  Председник РЦ – Дарко Оцокољић тел: 064/871-67-47
  Е-адреса: rccacak@ssp.org.rs
 28. РЦ ШАБАЦ
  Председник РЦ – Горан Николић тел: 063/324-383
  Е-адреса: rcsabac@ssp.org.rs