Списак Синдикалних групa Синдиката српске полиције

 1. АЛИБУНАР
  Горан Томић тел: 063/183-44-86
  Е-адреса: alibunar@ssp.org.rs
 2. АПАТИН
  Александар Мраовић тел: 064/871-68-56
  Е-адреса: apatin@ssp.org.rs
 3. АРАНЂЕЛОВАЦ
  Марко Москић тел: 064/800-55-26
  Е-адреса: arandjelovac@ssp.org.rs
 4. АРИЉЕ
  Марко Марковић тел: 064/800-55-04
  Е-адреса: arilje@ssp.org.rs
 5. БАБУШНИЦА
  Марко Анђелковић тел: 064/871-66-89
  Е-адреса
 6. БАЈИНА БАШТА
  Милија Мијатовић тел: 064/800-55-98
  Е-адреса
 7. БАРАЈЕВО
  Јован Пантић тел: 064/135-82-75                           
  Е-адреса:  barajevo@ssp.org.rs
 8. БАТОЧИНА
  Ранко Ристић тел: 064/800-56-62
  Е-адреса: batocina@ssp.org.rs
 9. БАЧКА ПАЛАНКА
  Миленко Селаковић тел: 064/800-55-16
  Е-адреса:  backapalanka@ssp.org.rs
 10. БАЧКА ТОПОЛА
  Горан Маријановић тел: 064/800-58-81
  Е-адреса:  backatopola@ssp.org.rs
 11. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
  Мирко Шкрбић тел: 064/854-91-77
  Е-адреса:  backipetrovac@ssp.org.rs
 12. БЕЛА ПАЛАНКА
  Часлав Ђорђевић тел: 064/871-68-03 
  Е-адреса:belapalanka@ssp.org.rs
 13. БЕЧЕJ
  Весна Петковић тел: 060/537-23-60
  Е-адреса: becej@ssp.org.rs
 14. БОГАТИЋ
  Синиша Јосиповић, 
  тел: 064/800-58-07
  Е-адреса: bogatic@ssp.org.rs
 15. БОР
  Драган Крстић тел: 060/011-93-93
  Е-адреса: bor@ssp.org.rs
 16. БОСИЛЕГРАД
  Аца Стаменков, тел: 064/871-68-20
  Е-адреса: bosilegrad@ssp.org.rs
 17. БОГОЈЕВО
  Новковић Новак, тел:064/255-04-33
  Е-адреса:
 18. БРУС
  Срђан Томић, тел: 064/800-58-44
  Е-адреса: brus@ssp.org.rs
 19. БУЈАНОВАЦ
  Драган Павловић, 
  тел: 064/871-68-43
  Е-адреса: bujanovac@ssp.org.rs
 20. ВАЉЕВО
  Жељко Митровић 
  тел: 064/800-55-21
  Е-адреса: valjevo@ssp.org.rs
 21. ВАРВАРИН
  Дејан Стојановић тел: 064/871-66-62
 22. ВЕЛИКА ПЛАНА
  Дејан Вујичић
   тел: 064/800-54-21
  Е-адреса: velikaplana@ssp.org.rs
 23. ВЛАДИЧИН ХАН
  Mихајло Стаменковић тел: 064/871-73-58 
  Е-адреса: vladicinhan@ssp.org.rs
 24. ВЛАСОТИНЦЕ
  Оливер Савић тел: 064/800-58-42
  Е-адреса: vlasotince@ssp.org.rs
 25. ВОЖДОВАЦ
  реизбор у току
  тел:064/800-55-12
  Е-адреса: vozdovac@ssp.org.rs
 26. ВРАЧАР
  Драган Савић
   тел: 064/800-58-77
  Е-адреса: vracar@ssp.org.rs
 27. ВРАЊЕ
  Реизбор у току тел: 064/800-56-70
  Е-адреса: vranje@ssp.org.rs
 28. ВРБАС
  Петар Бубало тел:065/87-20-608
  Е-адреса: vrbas@ssp.org.rs
 29. ВРЊАЧКА БАЊА
  Марко Виријевић тел: 064/800-58-28
  Е-адреса: vrnjackabanja@ssp.org.rs
 30. ВРШАЦ
  Горан Личина 
  тел: 064/800-54-42 
  Е-адреса: vrsac@ssp.org.rs
 31. ГРАНИЦА КИКИНДА
  реизбор у току
  тел: 069/19-71-500
  Е-адреса: granicakikinda@ssp.org.rs
 32. ГРОЦКА
  Синиша Спасић
  тел: 064/800-57-43
  Е-адреса: grocka@ssp.org.rs
 33. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  Родољуб Радосављевић тел:065/816-66-66
  Е-адреса: gmilanovac@ssp.org.rs
 34. ДЕТЕЛИНАРА
  реизбор у току тел:069/355-94-00
  Е-адреса:
 35. ДОЉЕВАЦ
  Љубиша Николић тел: 064/871-68-33
  Е-адреса: doljevac@ssp.org.rs
 36. ДСИЈ92
  Дарко Миловановић
   тел: 064/800-58-90
  Е-адреса: dsij92@ssp.org.rs
 37. ЖАБАРИ
  реизбор у току
   тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: zabari@ssp.org.rs
 38. ЖАБАЉ
  Сандри Вучић
   тел: 069/355-94-00
  Е-адреса: zabalj@ssp.org.rs
 39. ЖИТИШТЕ
  реизбор у току тел: 063/12-85-100
  Е-адреса: zitiste@ssp.org.rs
 40. ЖИТOРАЂА
  Милош Илић тел:
  Е-адреса:
 41. ЗАЈЕЧАР
  Жикица Исаковић
  тел: 060/43-50-611
  Е-адреса: zajecar@ssp.org.rs
 42. ЗВЕЗДАРА
  Жељко Величковић 
  тел: 064/800-55-25
  Е-адреса: zvezdara@ssp.org.rs
 43. ЗЕМУН
  Aлександар Стијаковић тел: 060/15-30-143
  Е-адреса: zemun@ssp.org.rs
 44. ИВАЊИЦА
  Дарко Оцокољић 
  тел: 064/871-67-47
  Е-адреса: ivanjica@ssp.org.rs
 45. ИЈ НОВИ САД
  реизбор у току тел: 069/355-94-00
  Е-адреса: ijnovisad@ssp.org.rs
 46. ИНЂИЈА
  Александар Пејић
    тел: 064/800-55-89
  Е-адреса: indjija@ssp.org.rs
 47. ЈАГОДИНА
  Александра Радосављевић
  тел: 064/
  Е-адреса: jagodina@ssp.org.rs
 48. ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
  Горан Богдановић 
  тел: 064/871-65-25
  Е-адреса: jzz@ssp.org.rs
 49. КИКИНДА
  Предраг Величков 
  тел: 064/871-67-99
  Е-адреса: kikinda@ssp.org.rs
 50. КиМ
  Бобан Митковић 
  тел: 064/800-58-95
  Е-адреса: kim@ssp.org.rs
 51. КЛАДОВО
  Немања Станковић
  тел: 064/
  Е-адреса: kladovo@ssp.org.rs
 52. КНИЋ
  Жарко Виденовић тел: 064/871-68-35
  Е-адреса: knic@ssp.org.rs
 53. КЊАЖЕВАЦ
  реизбор у току
  тел: 066/25-10-11
  Е-адреса: knjazevac@ssp.og.rs
 54. КОВАЧИЦА
  реизбор у току
  тел: 066/06-06-89
  Е-адреса: kovacica@ssp.org.rs
 55. КОВИН
  Драгољуб Чакмак 
  тел: 064/800-57-41
  Е-адреса: kovin@ssp.org.rs
 56. КОСЈЕРИЋ
  Љубиша Машојевић
   тел: 064/800-55-28
  Е-адреса: kosjeric@ssp.org.rs
 57. КРАГУЈЕВАЦ
  Никола Петровић тел: 064/879-49-35
  Е-адреса: kragujevac@ssp.org.rs
 58. ПИ КРАГУЈЕВАЦ
  Ненад Миливојевић тел: 064/ 871-66-80
 59. КРАЉЕВО
  Мирослав Јаћовић
  тел: 064/800-57-99
  Е-адреса: kraljevo@ssp.org.rs
 60. КРУШЕВАЦ
  Дејан Митровић тел: 063/820-6666
  Е-адреса: krusevac@ssp.org.rs
 61. КРУПАЊ
  Дејан Нешић тел: 064/56-52-660
  Е-адреса:
 62. КУЛА
  Дејан Јолић тел: 060/053-07-55
  Е-адреса: kula@ssp.org.rs
 63. КУРШУМЛИЈА
  Саша Николић
  тел: 060/029-25-25
  Е-адреса:kursumlija@ssp.org.rs
 64. КУЧЕВО
  реизбор у току
  тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: kucevo@ssp.org.rs
 65. ЛАЗАРЕВАЦ
  Миодраг Секулић 
  тел:069/255-35-33
  Е-адреса: lazarevac@ssp.org.rs
 66. ЛЕСКОВАЦ
  Владимир Илић тел: 064/800-57-45
  Е-адреса: leskovac@ssp.org.rs
 67. ЛОЗНИЦА
  Жељко Благојевић тел: 064/039-00-39
  Е-адреса: loznica@ssp.org.rs
 68. ЛУЧАНИ
  Анђела Ћурчић
  тел: 065/44-23-057
  Е-адреса: lucani@ssp.org.rs
 69. ЉУБОВИЈА
  Драган (М.) Ристановић 
  тел: 064/800-55-08
  Е-адреса: ljubovija@ssp.org.rs
 70. МАЈДАНПЕК
  Игор Петровић тел: 064/800-58-74
  Е-адреса:  majdanpek@ssp.org.rs
 71. МАЛИ ЗВОРНИК
  Срђан Васиљевић тел: 064/211-46-00
  Е-адреса:  malizvornik@ssp.org.rs
 72. МАЛО ЦРНИЋЕ
  реизбор у току тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: malocrnice@ssp.org.rs
 73. МЕДВЕЂА
  Данило Додеровић
   тел: 064/800-57-52
  Е-адреса: medvedja@ssp.org.rs
 74. МИТРОВО ПОЉЕ
  Дејан Чолић тел: 064/871-67-56
  Е-адреса: mitrovopolje@ssp.org.rs
 75. МЛАДЕНОВАЦ
  Димитрије Милутиновић
  тел: 064/800-57-35
  Е-адреса: mladenovac@ssp.org.rs
 76. НАРЦИС
  Светлана Лекић 
  тел: 064/800-55-29
  Е-адреса:
 77. НЕГОТИН
  Мирослав Стојимировић 
  тел: 064/800-56-63
  Е-адреса: negotin@ssp.org.rs
 78. НИШ
  Горан Стефановић 
  тел: 064/871-66-08
  Е-адреса: nis@ssp.org.rs
 79. НОВА ВАРОШ
  Борко Новковић 
  тел: 064/800-55-78
  Е-адреса: novavaros@ssp.org.rs
 80. НОВА ЦРЊА
  Милош Кушић 
  тел: 064/ 800-57-44
  Е-адреса: novacrnja@ssp.org.rs
 81. НОВИ БЕОГРАД
  Горан Грујичић
   тел: 064/871-65-82
  Е-адреса: novibeograd@ssp.org.rs
 82. НОВИ КНЕЖЕВАЦ
  Синиша Содић тел: 064/
  Е-адреса: noviknezevac@ssp.org.rs
 83. НОВИ ПАЗАР    
  реизбор у току тел: 065/408-00-08
  Е-адреса: novipazar@ssp.org.rs
 84. НОВИ САД
  Дарко Ешан
  тел: 064/800-55-97
  Е-адреса: novisad@ssp.org.rs
 85. ОБРЕНОВАЦ
  Александар Нешић тел. 064/800-54-96
  Е-адреса: obrenovac@ssp.org.rs
 86. ОЖ БЕОГРАД
  Владимир Микић
  , тел. 064/871-68-00
  Е-адреса: zandarmerijabg@ssp.org.rs
 87. ОЖ КРАЉЕВО
  Жељко Исаиловић
   тел: 064/800-55-18
  Е-адреса: zandarmerijakv@ssp.org.rs
 88. ОЖ Ниш
  Небојша Поповић тел: 064/800-56-79
  Е-адреса: zandarmerijani@ssp.org.rs
 89. ОЖ НОВИ САД
  Лука Мајсторовић
  тел:064/871-68-01
  Е-адреса: zandarmerijans@ssp.org.rs
 90. OKП КРАЉЕВО
  Никола Салевић тел: 066/889-45-59
  Е-адреса: okpkraljevo@ssp.org.rs
 91. ОКП НОВИ САД
  реизбор у току

  Е-адреса: okpnovisad@ssp.org.rs
 92. ОКП СОМБОР
  Данило Богдановић тел: 060/553-50-77
  Е-адреса: okpsombor@ssp.org.rs
 93. ОПОВО
  Бранислав Вајић 
  тел: 064/800-58-15
  Е-адреса: opovo@ssp.org.rs
 94. ОЏАЦИ
  Нинослав Стошић, тел: 064/871-68-46
  Е-адреса: odzaci@ssp.org.rs
 95. ПАЛИЛУЛА
  Александра Милентијевић тел: 061/6439503
  Е-адреса:  palilula@ssp.org.rs
 96. ПАНЧЕВО
  Наташа Васић 
  тел: 064/800-58-78
  Е-адреса: pancevo@ssp.org.rs
 97. ПАРАЋИН
  Небојша Марковић  тел: 064/800-54-26
  Е-адреса: paracin@ssp.org.rs
 98. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  реизбор у току
  тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: petrovacnamlavi@ssp.org.rs
 99. ПЕЋИНЦИ
  Милинко Митровић тел:065/36-46-463
  Е-адреса: pecinci@ssp.org.rs
 100. ПИРОТ
  Милан Илић тел: 064/
  Е-адреса:
 101. ПИБЖ НИШ
  Мирослав Илић
  тел: 064/871-73-75
  Е-адреса:pibznis@ssp.org.rs
 102. ПОЛИЦИЈСКА БРИГАДА
  реизбор у току
  тел: 064/800-55-12
  Е-адреса: p.brigada@ssp.org.rs
 103. ПОЖАРЕВАЦ
  реизбор у току
  тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: pozarevac@ssp.org.rs
 104. ПОЖЕГА
  Саша Неагић тел: 061/605-05-06
  Е-адреса
 105. ПРИБОЈ
  Владимир Симић 
  тел: 064/871-66-98
  Е-адреса: priboj@ssp.org.rs
 106. ПРИЈЕПОЉЕ
  Алдин Ђурђевић тел: 065/877-12-32
  Е-адреса: prijepolje@ssp.org.rs
 107. ПРОКУПЉЕ
  Ненад Стоиљковић
   тел: 064/871-67-46
  Е-адреса: prokuplje@ssp.org.rs
 108. ПРЕШЕВО
  Латифи Арбен
  тел: 064/871-66-85
  Е-адреса: presevo@ssp.org.rs
 109. ПРИШТИНА
  Синиша Милановић тел: 062/965-63-38
  е-адреса:
 110. РАЖАЊ
  Миролсав Јовановић тел: 063/497274
  Е-адреса: razanj@ssp.org.rs
 111. РАКОВИЦА
  Блажо Лучић 
  тел: 064/800-58-96
  Е-адреса: rakovica@ssp.org.rs
 112. РАЧА
  Синиша Димић
  тел: 064/800-57-47
  Е-адреса: raca@ssp.org.rs
 113. РАШКА
  Ивица Кошанин 
  тел: 064/800-58-23
  Е-адреса: raska@ssp.org.rs
 114. РЦ ПРЕШЕВО
  Дарко Александровић
  тел: 064/871-68-19
  Е-адреса: rcpresevo@ssp.org.rs
 115. РИБНИЦА
  Ђорђе Петровић тел: 064/871-65-04
  Е-адреса: ribnica@ssp.org.rs
 116. РУМА
  Ђорђе Андрић тел: 063/43-91-04
  Е-адреса: ruma@ssp.org.rs
 117. САВСКИ ВЕНАЦ
  Јелена Милекић тел. 064/871-67-11
  Е-адреса: savskivenac@ssp.org.rs
 118. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА БЕОГРАД
  Дарко Вижлина тел: 064/800-58-79
  Е-адреса: saobracajnabg@ssp.org.rs
 119. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НОВИ САД
  реизбор у току тел: 064/
  Е-адреса:
 120. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ
  Саша Илић тел: 064/871-66-92
  Е-адреса: saobracajnakg@ssp.org.rs
 121. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈЕ КРАЉЕВО
  Душанка Ратајац тел: 064/
  Е-адреса:
 122. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ЧАЧАК
  Мирко Шапоњић тел: 064/19-79-145
 123. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ЈАГОДИНА
  Светлана Ђоровић тел: 064/800-57-38
  Е-адреса:
 124. СВС НИШ
  Милан Стаменковић
   тел: 064/871-65-26
  Е-адреса: svsnis@ssp.org.rs
 125. СВС УЖИЦЕ
  Милан Селаковић
  тел: 064/800-54-99
  Е-адреса: svsuzice@ssp.org.rs
 126. СВС ЧАЧАК
  Зоран Плазинић тел: 064/800-58-37
  Е-адреса:svscacak@ssp.org.rs
 127. СГП АЕРОДГОМ БЕОГРАД
  Марина Поповић тел 063/85-43-772
  Е-адреса:sgpaerodrom@ssp.org.rs
 128. СГП АЕРОДРОМ НИШ
  Игор Станковић тел 064/871-68-04
 129. СГП БАДОВИНЦИ
  Иван Марковић тел:060/730-70-73

  Е-адреса: sgpbadovinci@ssp.org.rs
 130. СГП БАЈНА БАШТА
  Иван Новаковић тел:064/592-54-05

  Е-адреса: sgpb.basta@ssp.org.rs
 131. СГП БОСИЛЕГРАД
  Саша Човић
   064/800-56-72
  Е-адреса: sgpbosilegrad@ssp.org.rs
 132. СГП МОРАВА
  Бојана Ђорђевић 
  тел: 064/871-68-52
  Е-адреса: sgpmorava@ssp.org.rs
 133. СГП НОВИ САД
  Стојић Борислав тел: 060/414-74-90
  Е-адреса: sgpnovisad@ssp.org.rs
 134. СГП ДИМИТРОВГРАД
  Братислав Минчић тел: 064/871-68-05
  Е-адреса: sgpdimitrovgrad@ssp.org.rs
 135. СГП СУБОТИЦА
  Ненад Паћи тел: 065/855-50-10
  Е-адреса:
 136. СИВ II
  реизбор у току
  тел:064/800-55-12
  Е-адреса: siv2@ssp.org.rs
 137. СЈЕНИЦА
  Драган Васојевић
   тел: 064/871-68-73
  Е-адреса: sjenica@ssp.org.rs
 138. СМЕДЕРЕВО
  Жаклина Цвејетачанин тел: 064/871-65-46
  Е-адреса: smederevo@ssp.org.rs
 139. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
  реизбор у току тел: 064/871-67-61
  Е-адреса: smedpalanka@ssp.org.rs
 140. СОМБОР
  Владимир Јовановић
  тел: 065/666-16-61
  Е-адреса: sombor@ssp.org.rs
 141. СОКО БАЊА
  Милан Григоријевић тел: 060/58-33-695
  Е-адреса:
 142. СРБОБРАН
  Милосав Перовић тел: 064/800-55-49 
  Е-адреса: srbobran@ssp.org.rs
 143. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Марија Радовановић тел: 064/48-68-164
  Е-адреса: smitrovica@ssp.org.rs
 144. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
  Звездана Чорто тел: 064/87-94-956
  Е-адреса:
 145. СТАРА ПАЗОВА
  Марин Вучићевић тел: 064/871-67-09
  Е-адреса: starapazova@ssp.org.rs
 146. СТАРИ ГРАД
  Саша Димић
  тел: 064/800-54-95
  Е-адреса: starigrad@ssp.org.rs
 147. СТРЕЗИМИРОВЦИ
  Далибор Гавриловић тел: 064/800-58-38
  Е-адреса: strezimirovci@ssp.org.rs
 148. СУБОТИЦА
  Рајко Средојевић 
  тел: 064/800-57-34
  Е-адреса: subotica@ssp.org.rs
 149. СУРДУЛИЦА
  Милош Маринковић тел: 064/871-67-78
  Е-адреса: surdulica@ssp.org.rs
 150. СУРЧИН
  Александар Стијаковић тел: 064/800-57-82
  Е-адреса: surcin@ssp.org.rs
 151. ТИТЕЛ
  Божо Личина тел: 064/871-67-26
  Е-адреса:
 152. ТОПОЛА
  Југослав Стевановић
  тел: 064/871-68-36
  Е-адреса: topola@ssp.org.rs
 153. ТРСТЕНИК
  Александар Илић
  тел: 064/
  Е-адреса: trstenik@ssp.org.rs
 154. ТРГОВИШТЕ
  Александар Ташић тел:069/672-181
  Е-адреса: trgoviste@ssp.org.rs
 155. ТУТИН
  Саша Савић 
  тел: 064/892-46-80
  Е-адреса: tutin@ssp.org.rs
 156. ЋУПРИЈА
  Синиша Јовановић тел: 064/800-54-43
  Е-адреса: cuprija@ssp.org.rs
 157. УБ
  Иван Илић 
  тел: 064/871-67-76
  Е-адреса: ub@ssp.org.rs
 158. УПЛ НОВИ САД
  Ђорђе Јањић тел: 062/58-10-82
  Е-адреса: uplnovisad@ssp.org.rs
 159. УПЛ КРАЉЕВО
  Бојан Мутавџић
 160. УЖИЦЕ
  Реизбор у току тел: 064/800-55-09
  Е-адреса: uzice@ssp.org.rs
 161. УЗО
  Мирко Јовнаш тел: 064/800-56-46
  Е-адреса: uzo@ssp.org.rs
 162. ЧАЧАК
  Дејан Мајсторовић
  тел: 065/220-30-10
  Е-адреса: cacak@ssp.org.rs
 163. ЧАЈЕТИНА
  Драган Нинчић тел: 064/800-54-24
  Е-адреса
 164. ЧУКАРИЦА
  Никола Павловић тел: 064/871-73-52
  Е-адреса: cukarica@ssp.org.rs
 165. ШАБАЦ
  Жељко Благојевић тел: 064/039-00-39
  Е-адреса: sabac@ssp.org.rs
 166. ШИД
  Радислав Мијатовић 
  тел: 064/800-56-19
  Е-адреса: sid@ssp.org.rs