Списак Синдикалних групa Синдиката српске полиције

 1. АЛИБУНАР
  Горан Томић тел: 063/183-44-86
  Е-адреса: alibunar@ssp.org.rs
 2. АПАТИН
  Александар Мраовић тел: 064/871-68-56
  Е-адреса: apatin@ssp.org.rs
 3. АРАНЂЕЛОВАЦ
  Марко Москић тел: 064/800-55-26
  Е-адреса: arandjelovac@ssp.org.rs
 4. АРИЉЕ
  Марко Марковић тел: 064/800-55-04
  Е-адреса: arilje@ssp.org.rs
 5. БАБУШНИЦА
  Марко Анђелковић тел: 064/871-66-89
  Е-адреса
 6. БАЈИНА БАШТА
  Милија Мијатовић тел: 064/800-55-98
  Е-адреса
 7. БАРАЈЕВО
  Јован Пантић тел: 064/135-82-75                           
  Е-адреса:  barajevo@ssp.org.rs
 8. БАТОЧИНА
  Ранко Ристић тел: 064/800-56-62
  Е-адреса: batocina@ssp.org.rs
 9. БАЧКА ПАЛАНКА
  Саша Делић тел:
  Е-адреса:  backapalanka@ssp.org.rs
 10. БАЧКА ТОПОЛА
  Горан Маријановић тел: 064/800-58-81
  Е-адреса:  backatopola@ssp.org.rs
 11. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
  Мирко Шкрбић тел: 064/854-91-77
  Е-адреса:  backipetrovac@ssp.org.rs
 12. БЕЛА ПАЛАНКА
  Часлав Ђорђевић тел: 064/871-68-03 
  Е-адреса:belapalanka@ssp.org.rs
 13. БЕЧЕJ
  Весна Петковић тел: 060/537-23-60
  Е-адреса: becej@ssp.org.rs
 14. БОРЧА
  Владимир Милијановић тел: 064/88-98-868
  Е-адреса: borca@ssp.org.rs
 15. БОГАТИЋ
  Синиша Јосиповић, 
  тел: 064/800-58-07
  Е-адреса: bogatic@ssp.org.rs
 16. БОР
  Драган Крстић тел: 060/011-93-93
  Е-адреса: bor@ssp.org.rs
 17. БОСИЛЕГРАД
  Аца Стаменков, тел: 064/871-68-20
  Е-адреса: bosilegrad@ssp.org.rs
 18. БОГОЈЕВО
  Новковић Новак, тел:064/255-04-33
  Е-адреса:
 19. БРУС
  Срђан Томић, тел: 064/800-58-44
  Е-адреса: brus@ssp.org.rs
 20. БУЈАНОВАЦ
  Драган Павловић, 
  тел: 064/871-68-43
  Е-адреса: bujanovac@ssp.org.rs
 21. ВАЉЕВО
  Жељко Митровић 
  тел: 064/800-55-21
  Е-адреса: valjevo@ssp.org.rs
 22. ВАРВАРИН
  Дејан Стојановић тел: 064/871-66-62
 23. ВЕЛИКА ПЛАНА
  Дејан Вујичић
   тел: 064/800-54-21
  Е-адреса: velikaplana@ssp.org.rs
 24. ВЛАДИЧИН ХАН
  Mихајло Стаменковић тел: 064/871-73-58 
  Е-адреса: vladicinhan@ssp.org.rs
 25. ВЛАСОТИНЦЕ
  Милена Стојановић тел: 064/
  Е-адреса: vlasotince@ssp.org.rs
 26. ВОЖДОВАЦ
  Марко Стојановић
  тел:
  Е-адреса: vozdovac@ssp.org.rs
 27. ВРАЧАР
  реизбор у току тел: 
  Е-адреса: vracar@ssp.org.rs
 28. ВРАЊЕ
  Филип Анђелковић тел: 066/826-10-95
  Е-адреса: vranje@ssp.org.rs
 29. ВРБАС
  Петар Бубало тел:065/87-20-608
  Е-адреса: vrbas@ssp.org.rs
 30. ВРЊАЧКА БАЊА
  Марко Виријевић тел: 064/800-58-28
  Е-адреса: vrnjackabanja@ssp.org.rs
 31. ВРШАЦ
  Горан Личина 
  тел: 064/800-54-42 
  Е-адреса: vrsac@ssp.org.rs
 32. ГРАНИЦА КИКИНДА
  реизбор у току
  тел: 069/19-71-500
  Е-адреса: granicakikinda@ssp.org.rs
 33. ГРОЦКА
  Владица Гавриловић
  тел: 064/
  Е-адреса: grocka@ssp.org.rs
 34. ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
  реизбор у току тел:064/
  Е-адреса: gmilanovac@ssp.org.rs
 35. ДЕТЕЛИНАРА
  Марко Грлица тел:
  Е-адреса:
 36. ДОЉЕВАЦ
  Љубиша Николић тел: 064/871-68-33
  Е-адреса: doljevac@ssp.org.rs
 37. ДСИЈ92
  Дарко Миловановић
   тел: 064/800-58-90
  Е-адреса: dsij92@ssp.org.rs
 38. ДИО НОВИ САД
  Марко Божић, тел:
  Е-адреса:dions@ssp.org.rs
 39. ЖАБАРИ
  реизбор у току
   тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: zabari@ssp.org.rs
 40. ЖАБАЉ
  Сандри Вучић
   тел: 069/355-94-00
  Е-адреса: zabalj@ssp.org.rs
 41. ЖИТИШТЕ
  реизбор у току тел: 063/12-85-100
  Е-адреса: zitiste@ssp.org.rs
 42. ЖИТOРАЂА
  Милош Илић тел:
  Е-адреса:
 43. ЗАЈЕЧАР
  Александра Николић
  тел:
  Е-адреса: zajecar@ssp.org.rs
 44. ЗВЕЗДАРА
  Жељко Величковић 
  тел: 064/800-55-25
  Е-адреса: zvezdara@ssp.org.rs
 45. ЗЕМУН
  Aлександар Стијаковић тел: 060/15-30-143
  Е-адреса: zemun@ssp.org.rs
 46. ЗРЕЊАНИН
  Игор Грјин тел:
  Е-адреса: zrenjanin@ssp.org.rs
 47. ИВАЊИЦА
  Рацо Курћубић
  тел: 064/
  Е-адреса: ivanjica@ssp.org.rs
 48. ИЈ НОВИ САД
  реизбор у току тел: 069/355-94-00
  Е-адреса: ijnovisad@ssp.org.rs
 49. ИНЂИЈА
  Александар Пејић
    тел: 064/800-55-89
  Е-адреса: indjija@ssp.org.rs
 50. ЈАГОДИНА
  Александра Радосављевић
  тел:065/883-55-95
  Е-адреса: jagodina@ssp.org.rs
 51. ЈЕДИНИЦА ЗА ЗАШТИТУ
  Горан Богдановић 
  тел: 064/871-65-25
  Е-адреса: jzz@ssp.org.rs
 52. КИКИНДА
  Предраг Величков 
  тел: 064/871-67-99
  Е-адреса: kikinda@ssp.org.rs
 53. КиМ
  Бобан Митковић 
  тел: 064/800-58-95
  Е-адреса: kim@ssp.org.rs
 54. КЛАДОВО
  Немања Станковић
  тел: 064/
  Е-адреса: kladovo@ssp.org.rs
 55. КНИЋ
  Жарко Виденовић тел: 064/871-68-35
  Е-адреса: knic@ssp.org.rs
 56. КЊАЖЕВАЦ
  реизбор у току
  тел: 066/25-10-11
  Е-адреса: knjazevac@ssp.og.rs
 57. КОВАЧИЦА
  реизбор у току
  тел: 066/06-06-89
  Е-адреса: kovacica@ssp.org.rs
 58. КОВИН
  Драгољуб Чакмак 
  тел: 064/800-57-41
  Е-адреса: kovin@ssp.org.rs
 59. КОСЈЕРИЋ
  Љубиша Машојевић
   тел: 064/800-55-28
  Е-адреса: kosjeric@ssp.org.rs
 60. КОСТОЛАЦ
  Милош Драгољубовић тел: 064/
  Е-адреса:
 61. КРАГУЈЕВАЦ
  Никола Петровић тел: 064/879-49-35
  Е-адреса: kragujevac@ssp.org.rs
 62. ПИ КРАГУЈЕВАЦ
  Ненад Миливојевић тел: 064/ 871-66-80
 63. КРАЉЕВО
  Мирослав Јаћовић
  тел: 064/800-57-99
  Е-адреса: kraljevo@ssp.org.rs
 64. КРУШЕВАЦ
  Дејан Митровић тел: 063/820-6666
  Е-адреса: krusevac@ssp.org.rs
 65. КРУПАЊ
  Дејан Нешић тел: 064/56-52-660
  Е-адреса:
 66. КУЛА
  Дејан Јолић тел: 060/053-07-55
  Е-адреса: kula@ssp.org.rs
 67. КУРШУМЛИЈА
  Саша Николић
  тел: 060/029-25-25
  Е-адреса:kursumlija@ssp.org.rs
 68. КУЧЕВО
  реизбор у току
  тел: 064/800-54-27
  Е-адреса: kucevo@ssp.org.rs
 69. ЛАЗАРЕВАЦ
  Миодраг Секулић 
  тел:069/255-35-33
  Е-адреса: lazarevac@ssp.org.rs
 70. ЛЕСКОВАЦ
  Владимир Илић тел: 064/800-57-45
  Е-адреса: leskovac@ssp.org.rs
 71. ЛОЗНИЦА
  Жељко Благојевић тел: 064/039-00-39
  Е-адреса: loznica@ssp.org.rs
 72. ЛУЧАНИ
  Анђела Ћурчић
  тел: 065/44-23-057
  Е-адреса: lucani@ssp.org.rs
 73. ЉУБОВИЈА
  Драган (М.) Ристановић 
  тел: 064/800-55-08
  Е-адреса: ljubovija@ssp.org.rs
 74. МАЈДАНПЕК
  Игор Петровић тел: 064/800-58-74
  Е-адреса:  majdanpek@ssp.org.rs
 75. МАЛИ ЗВОРНИК
  Срђан Васиљевић тел: 064/211-46-00
  Е-адреса:  malizvornik@ssp.org.rs
 76. МАЛО ЦРНИЋЕ
  Златко Голубовић тел: 064/
  Е-адреса: malocrnice@ssp.org.rs
 77. МЕДВЕЂА
  Данило Додеровић
   тел: 064/800-57-52
  Е-адреса: medvedja@ssp.org.rs
 78. МЕРОШИНА
  Милош Стојановић
  тел: 060/089-70-28
  Е-адреса:
 79. МИТРОВО ПОЉЕ
  Дејан Чолић тел: 064/871-67-56
  Е-адреса: mitrovopolje@ssp.org.rs
 80. МЛАДЕНОВАЦ
  Димитрије Милутиновић
  тел: 064/800-57-35
  Е-адреса: mladenovac@ssp.org.rs
 81. НАРЦИС
  Светлана Лекић 
  тел: 064/800-55-29
  Е-адреса:
 82. НЕГОТИН
  Мирослав Стојимировић 
  тел: 064/800-56-63
  Е-адреса: negotin@ssp.org.rs
 83. НИШ
  Горан Стефановић 
  тел: 064/871-66-08
  Е-адреса: nis@ssp.org.rs
 84. НИШ – Палилула
  Стефан Сирмић
  тел: 060/092-00-12
  Е-адреса: nis@ssp.org.rs
 85. НИШ – Црвени Крст
  Миливоје Саковић
  тел: 062/800-91-13
  Е-адреса: nis@ssp.org.rs
 86. НИШ – Пантелеј
  Нела Стојановић
  тел: 060/
  Е-адреса: nis@ssp.org.rs
 87. НОВА ВАРОШ
  Борко Новковић 
  тел: 064/800-55-78
  Е-адреса: novavaros@ssp.org.rs
 88. НОВА ЦРЊА
  Милош Кушић 
  тел: 064/ 800-57-44
  Е-адреса: novacrnja@ssp.org.rs
 89. НОВИ БЕОГРАД
  Горан Грујичић
   тел: 064/871-65-82
  Е-адреса: novibeograd@ssp.org.rs
 90. НОВИ КНЕЖЕВАЦ
  Синиша Содић тел: 064/
  Е-адреса: noviknezevac@ssp.org.rs
 91. НОВИ ПАЗАР    
  Милан Дрманић тел: 
  Е-адреса: novipazar@ssp.org.rs
 92. НОВИ САД
  Дарко Ешан
  тел: 064/800-55-97
  Е-адреса: novisad@ssp.org.rs
 93. ОБРЕНОВАЦ
  Александар Нешић тел. 064/800-54-96
  Е-адреса: obrenovac@ssp.org.rs
 94. ОЖ БЕОГРАД
  Владимир Микић
  , тел. 064/871-68-00
  Е-адреса: zandarmerijabg@ssp.org.rs
 95. ОЖ КРАЉЕВО
  Жељко Исаиловић
   тел: 064/800-55-18
  Е-адреса: zandarmerijakv@ssp.org.rs
 96. ОЖ Ниш
  Небојша Поповић тел: 064/800-56-79
  Е-адреса: zandarmerijani@ssp.org.rs
 97. ОЖ НИШ ЧЗБП
  Владица Здравковић тел:
  Е-адреса: oznisczbp@ssp.org.rs
 98. ОЖ НОВИ САД
  Горан Злоколица
  тел:064/
  Е-адреса: zandarmerijans@ssp.org.rs
 99. OKП КРАЉЕВО
  Никола Салевић тел: 066/889-45-59
  Е-адреса: okpkraljevo@ssp.org.rs
 100. ОКП НОВИ САД
  реизбор у току

  Е-адреса: okpnovisad@ssp.org.rs
 101. ОКП НИШ
  Бранислав Крстић тел: 064/
  Е-адреса:
 102. ОКП СОМБОР
  Данило Богдановић тел: 060/553-50-77
  Е-адреса: okpsombor@ssp.org.rs
 103. ОКП ПРОКУПЉЕ
  Иван Ђорић тел: 064/
  Е-адреса:
 104. ОПОВО
  Бранислав Вајић 
  тел: 064/800-58-15
  Е-адреса: opovo@ssp.org.rs
 105. ОЏАЦИ
  Нинослав Стошић, тел: 064/871-68-46
  Е-адреса: odzaci@ssp.org.rs
 106. ПАЛИЛУЛА
  Александра Милентијевић тел: 061/6439503
  Е-адреса:  palilula@ssp.org.rs
 107. ПАНЧЕВО
  Наташа Васић 
  тел: 064/800-58-78
  Е-адреса: pancevo@ssp.org.rs
 108. ПАРАЋИН
  Предраг Марјановић  тел:062/302-049
  Е-адреса: paracin@ssp.org.rs
 109. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
  Горан Милосављевић
  тел: 064/844-35-45
  Е-адреса: petrovacnamlavi@ssp.org.rs
 110. ПЕЋИНЦИ
  Далибор Лупшић тел:065/36-46-463
  Е-адреса: pecinci@ssp.org.rs
 111. ПИРОТ
  Милан Илић тел: 064/
  Е-адреса:
 112. ПИБЖ НОВИ САД
  Рајко Пљуцо тел: 064/
  Е-адреса:
 113. ПИБЖ НИШ
  Мирослав Илић
  тел: 064/871-73-75
  Е-адреса:pibznis@ssp.org.rs
 114. ПОЛИЦИЈСКА БРИГАДА
  Милица Нешић тел: 064/800-58-13
  Е-адреса: p.brigada@ssp.org.rs
 115. ПОЖАРЕВАЦ
  Стаменковић Бојан
  тел: 064/
  Е-адреса: pozarevac@ssp.org.rs
 116. ПОЖЕГА
  Саша Неагић тел: 061/605-05-06
  Е-адреса
 117. ПРИБОЈ
  Владимир Симић 
  тел: 064/871-66-98
  Е-адреса: priboj@ssp.org.rs
 118. ПРИЈЕПОЉЕ
  Алдин Ђурђевић тел: 065/877-12-32
  Е-адреса: prijepolje@ssp.org.rs
 119. ПРОКУПЉЕ
  Ненад Стоиљковић
   тел: 064/871-67-46
  Е-адреса: prokuplje@ssp.org.rs
 120. ПРЕШЕВО
  Латифи Арбен
  тел: 064/871-66-85
  Е-адреса: presevo@ssp.org.rs
 121. ПРИШТИНА
  Синиша Милановић тел: 062/965-63-38
  е-адреса:
 122. РАЖАЊ
  Миролсав Јовановић тел: 063/497274
  Е-адреса: razanj@ssp.org.rs
 123. РАКОВИЦА
  реизбор у току
  тел:
  Е-адреса: rakovica@ssp.org.rs
 124. РАЧА
  Синиша Димић
  тел: 064/800-57-47
  Е-адреса: raca@ssp.org.rs
 125. РАШКА
  Ивица Кошанин 
  тел: 064/800-58-23
  Е-адреса: raska@ssp.org.rs
 126. РЦ ПРЕШЕВО
  Дарко Александровић
  тел: 064/871-68-19
  Е-адреса: rcpresevo@ssp.org.rs
 127. РИБНИЦА
  Ђорђе Петровић тел: 064/871-65-04
  Е-адреса: ribnica@ssp.org.rs
 128. РУМА
  Ђорђе Андрић тел: 063/43-91-04
  Е-адреса: ruma@ssp.org.rs
 129. САВСКИ ВЕНАЦ
  Јелена Милекић тел. 064/871-67-11
  Е-адреса: savskivenac@ssp.org.rs
 130. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА БЕОГРАД
  Дарко Вижлина тел: 064/800-58-79
  Е-адреса: saobracajnabg@ssp.org.rs
 131. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НОВИ САД
  реизбор у току тел: 064/
  Е-адреса:
 132. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА КРАГУЈЕВАЦ
  Саша Илић тел: 064/871-66-92
  Е-адреса: saobracajnakg@ssp.org.rs
 133. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА КРАЉЕВО
  Душанка Ратајац тел: 064/
  Е-адреса:
 134. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ЧАЧАК
  Мирко Шапоњић тел: 064/19-79-145
  Е-адреса:
 135. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА НИШ
  Тасић Марко тел: 064/
  Е-адреса:
 136. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ВРАЊЕ
  Станковић Марко тел: 065/377-5404
  Е-адреса:
 137. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ЈАГОДИНА
  Светлана Ђоровић тел: 064/800-57-38
  Е-адреса:
 138. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ЗАЈЕЧАР
  Горан Арсеновић тел: 064/
  Е-адреса:
 139. САОБРАЋАЈНА ПОЛИЦИЈА ПРОКУПЉЕ
  Далибор Бакић тел: 064/
  Е-адреса:
 140. СВРЉИГ
  Зоран Ђорђевић
  тел: 061/299-83-94
  Е-адреса:
 141. СВС НИШ
  Милан Стаменковић
   тел: 064/871-65-26
  Е-адреса: svsnis@ssp.org.rs
 142. СВС УЖИЦЕ
  Милан Селаковић
  тел: 064/800-54-99
  Е-адреса: svsuzice@ssp.org.rs
 143. СВС ЧАЧАК
  Зоран Плазинић тел: 064/800-58-37
  Е-адреса:svscacak@ssp.org.rs
 144. СВС ПОЖАРЕВАЦ
  Ненад Радуловић тел: 064/
  Е-адреса:
 145. СГП АЕРОДГОМ БЕОГРАД
  Марина Поповић тел 063/85-43-772
  Е-адреса:sgpaerodrom@ssp.org.rs
 146. СГП АЕРОДРОМ НИШ
  Игор Станковић тел 064/871-68-04
 147. СГП БАДОВИНЦИ
  Иван Марковић тел:060/730-70-73

  Е-адреса: sgpbadovinci@ssp.org.rs
 148. СГП БАЈНА БАШТА
  Иван Новаковић тел:064/592-54-05

  Е-адреса: sgpb.basta@ssp.org.rs
 149. СГП БАЧКА ПАЛАНКА
  Бојан Беук тел: 064/
  Е-адреса:
 150. СГП РИБАРЦИ
  Маја Јорданов
  064/
  Е-адреса:
 151. СГП МОРАВА
  Дејан Громовић
  тел: 064/
  Е-адреса: sgpmorava@ssp.org.rs
 152. СГП НОВИ САД
  Стојић Борислав тел: 060/414-74-90
  Е-адреса: sgpnovisad@ssp.org.rs
 153. СГП ДИМИТРОВГРАД
  Братислав Минчић тел: 064/871-68-05
  Е-адреса: sgpdimitrovgrad@ssp.org.rs
 154. СГП СУБОТИЦА
  Ненад Паћи тел: 065/855-50-10
  Е-адреса:
 155. СИВ II
  реизбор у току
  тел:064/800-55-12
  Е-адреса: siv2@ssp.org.rs
 156. СЈЕНИЦА
  Драган Васојевић
   тел: 064/871-68-73
  Е-адреса: sjenica@ssp.org.rs
 157. СМЕДЕРЕВО
  Жаклина Цвејетачанин тел: 064/871-65-46
  Е-адреса: smederevo@ssp.org.rs
 158. СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА
  Јордан Кузмановић тел: 064/
  Е-адреса: smedpalanka@ssp.org.rs
 159. СОМБОР
  Божа Стричевић
  тел: 064/
  Е-адреса: sombor@ssp.org.rs
 160. СОКО БАЊА
  Милан Григоријевић тел: 060/58-33-695
  Е-адреса:
 161. СРБОБРАН
  Милосав Перовић тел: 064/800-55-49 
  Е-адреса: srbobran@ssp.org.rs
 162. СРЕМСКА МИТРОВИЦА
  Марија Радовановић тел: 064/48-68-164
  Е-адреса: smitrovica@ssp.org.rs
 163. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
  Звездана Чорто тел: 064/87-94-956
  Е-адреса:
 164. СТАРА ПАЗОВА
  Марин Вучићевић тел: 064/871-67-09
  Е-адреса: starapazova@ssp.org.rs
 165. СТАРИ ГРАД
  Саша Димић
  тел: 064/800-54-95
  Е-адреса: starigrad@ssp.org.rs
 166. СТРЕЗИМИРОВЦИ
  Милош Гашевић тел: 064/
  Е-адреса: strezimirovci@ssp.org.rs
 167. СУБОТИЦА
  Рајко Средојевић 
  тел: 064/800-57-34
  Е-адреса: subotica@ssp.org.rs
 168. СУРДУЛИЦА
  Милош Маринковић тел: 064/871-67-78
  Е-адреса: surdulica@ssp.org.rs
 169. СУРЧИН
  Александар Стијаковић тел: 064/800-57-82
  Е-адреса: surcin@ssp.org.rs
 170. ТИТЕЛ
  Божо Личина тел: 064/871-67-26
  Е-адреса:
 171. ТОПОЛА
  Слађана Милановић
  тел: 066/826-11-00
  Е-адреса: topola@ssp.org.rs
 172. ТРСТЕНИК
  Александар Илић
  тел: 064/
  Е-адреса: trstenik@ssp.org.rs
 173. ТРГОВИШТЕ
  Бранимир Ђорђевић тел:066/86-88-255
  Е-адреса: trgoviste@ssp.org.rs
 174. ТУТИН
  Саша Савић 
  тел: 064/892-46-80
  Е-адреса: tutin@ssp.org.rs
 175. ЋУПРИЈА
  Синиша Јовановић тел: 064/800-54-43
  Е-адреса: cuprija@ssp.org.rs
 176. УБ
  Иван Илић 
  тел: 064/871-67-76
  Е-адреса: ub@ssp.org.rs
 177. УПЛ НОВИ САД
  Ђорђе Јањић тел: 062/58-10-82
  Е-адреса: uplnovisad@ssp.org.rs
 178. УПЛ КРАЉЕВО
  Бојан Мутавџић
 179. УЖИЦЕ
  Реизбор у току тел: 064/800-55-09
  Е-адреса: uzice@ssp.org.rs
 180. УЗО
  Мирко Јовнаш тел: 064/800-56-46
  Е-адреса: uzo@ssp.org.rs
 181. ЧАЧАК
  Дејан Мајсторовић
  тел: 065/220-30-10
  Е-адреса: cacak@ssp.org.rs
 182. ЧАЈЕТИНА
  Драган Нинчић тел: 064/800-54-24
  Е-адреса
 183. ЧУКАРИЦА
  Никола Павловић тел: 064/871-73-52
  Е-адреса: cukarica@ssp.org.rs
 184. ШАБАЦ
  Милош Ђерић тел: 063/77-89-489
  Е-адреса: sabac@ssp.org.rs
 185. ШИД
  Радислав Мијатовић 
  тел: 064/800-56-19
  Е-адреса: sid@ssp.org.rs