Sedište sindikata je u Užicu, ulica Nade Matić br.8
Telefon: 031/524-734
Elektronska adresa: centrala@ssp.org.rs


Predsednik sindikata:  Lazar Ranitović
tel: 064/800-55-15
E-adresa: predsednik@ssp.org.rs


Generalni sekretar: Darko Ocokoljić
 tel: 064/871-67-47
E-adresa:  sekretar@ssp.org.rs


Administrativni radnici:
Užice – Marija Slović, tel: 064/800-55-23
Beograd – Dragana Marković tel: 064/800-56-36
Novi Sad – Nataša Grubiša, tel: 064/800-55-07
Niš – Marija Đorđević, tel: 064/800-57-37


Ovde nam možete pisati:

Vaše ime *

Vaše prezime *

Vaša elektronska adresa *

Kontakt telefon

Da li ste član SSP? *
DaNe

Tema pisanja *

Vaša poruka *