Радна тела

Share Button

Главни одбор:
E-адреса: glavni.odbor@ssp.org.rs

Лазар Ранитовић, тел: 064/800-55-15
Миле Лазаревић, тел: 064/800-54-52
Никола Петровић ,
тел: 064/871-66-32
Дарко Оцокољић,
тел: 064/871-67-47
Синиша Ћук, тел: 064/800-5732
Виктор Ратковић,
тел: 064/871-68-78
Славиша Дејановић,
тел: 064/800-5689
Срђан Трајковић,
тел: 064/871-65-29
Мирослав Лазаров,
тел:064/871-66-89

 -*-

Извршни одбор:

Славко Пузовић, 
тел:064/800-55-20
Владета Новковић, тел: 065/278-25-17
Милија Љубисављевић, тел: 064/871-68-75
Зоран Антонић, тел: 064/892-61-50
Милена Марковић,
тел: 064/800-54-96

 -*-

Надзорни одбор:
E-адреса: nadzorni.odbor@ssp.org.rs

Радисав Мијатовић, тел: 064/800–56-19
Бранислав Ваић, тел: 064/800-58-15
Зоран Пешић, тел: 064/800-55-79
Саша Симић, тел: 064/892-02-61
Дејан Величковић, тел: 064/800-57-55

-*-

Статутарна комисија:
E-адреса: statutarna.komisija@ssp.org.rs
Марко Москић, тел: 064/800-55-26
Александар Мраовић тел: 064/871-68-56
Милан Тешевић тел:  064/
Дејан Тасић, тел: 064/871-68-72

-*-

Скупштинa синдиката
Е-адреса: skupstina@ssp.org.rs
Председник Ђорђе Васовић, тел: 064/800-58-72

Морате бити пријављени да бисте оставили коментар Пријави се!