Служба за информисање:

Е-адреса: info@ssp.org.rs

Бобан Ђорђић – шеф службе, тел: 064/800-57-33

Милан Стаменковић, тел: 064/871-65-26

Зоран Стојичић, тел: 064/800-56-70


Служба за међународну сарадњу:

E-адреса: international@ssp.org.rs


Служба за превентивну здравствену заштиту запослених и родну равноправност

E-адреса: psiholozi@ssp.org.rs

Милена Марковић, тел: 064/800-54-96


Служба за правна питања

E-адреса: pravnik@ssp.org.rs


Служба за спорт:

E-адреса: sport@ssp.org.rs

Славко Пузовић  – шеф службе, тел: 064/800-55-20

Владета Новковић, тел: 065/278-25-17

Зоран Антонић, тел: 064/892-61-50